Urgentní
akce

© Private

AKTIVISTÉ ZADRŽENI Z DŮVODU PRŮZKUMU V TOVÁRNĚ NA OBUV

  Případ

Tři aktivisté bojující za dodržování zaměstnaneckých práv, kteří prováděli tajná šetření pracovních podmínek v továrnách na výrobu obuvi Huajian, byli koncem května úřady v Ganzhou v provincii Jiangxi odvedeni pryč z továrny. Státní média oznámila, že jsou zadrženi a vyšetřováni. Tyto továrny dodávají mimo jiné i produkty pro značku Ivanky Trumpové.

Sdělovací prostředky 30. května uvedly, že Deng Guilian, manželce aktivisty Hua Haifenga, bylo sděleno od lidí z kanceláře veřejné bezpečnosti v provincii Jiangxi, že její manžel byl zadržen na základě obvinění z „nezákonného monitorování“. Hua Haifeng spolupracoval s China Labor Watch (CLW), organizací v New Yorku, která zkoumá pracovní podmínky v dodavatelských řetězcích velkých nadnárodních společností. Nejnovější vyšetřování společnosti CLW zkoumalo pracovní podmínky v Huajian, jednom z největších výrobců obuvi na světě, který produkuje boty pro značku Ivanky Trumpové a mezi jinými i pro Coach a Nine West. Dva další aktivisté, Li Zhao a Su Heng, jsou pohřešováni a pravděpodobně též zadrženi.

6. června uvedly státem provozované noviny The Paper, že podle policie byli tři aktivisté zadrženi na základě obvinění z „nezákonného použití speciálního vybavení nebo zařízení pro odposlouchávání nebo tajné fotografování“. Zpráva tvrdila, že se všichni tři „přiznali“ k tomu, že pracovali tajně s úmyslem shromažďovat informace o pracovních podmínkách a vnitřních firemních tajemstvích a poskytovat informace zámořským organizacím za účelem získání finančních prostředků.

Advokát Hua Haifenga, kterému bylo povoleno se 6. června sejít se svým klientem, řekl Bloombergu, že tímto případem se zabývá jednotka národní bezpečnosti úřadu veřejné bezpečnosti.

Manželka Hua Haifenga Deng Guilian sdělila, že její domov je nyní pod dohledem. Pravidelně ji navštěvují agenti a v době, kdy opustí svůj domov, je sledována neidentifikovatelnými lidmi.

  Aktuality

  Článek publikován 1.7.2017

Všichni tři výzkumníci propuštěni

Dobrá zpráva. Všichni aktivisté kontrolující pracovní podmínky v čínském závodě na výrobu obuvi byli propuštěni 28. 6. propuštěni na kauci, což znamená, že pokud se nedopustí v následujících 12 měsících trestného činu, všechna obvinění budou stažena! Děkujeme všem z podporu.

Pozadí

Dne 17. května oznámila agentura Bloomberg, že China Labor Watch poslala dopis Ivance Trumpové a vyzvala ji, aby zlepšila podmínky v továrnách, které vyrábějí sortiment její obuvi. Podle zprávy China Labor Watch tvrdila, že pracovníci musí pracovat 12 a půl hodiny denně, šest dní v týdnu, a že navzdory práci s oleji a lepidly nebylo pracovníkům poskytnuto žádné bezpečnostní školení.

Podle New York Times se Hua Haifeng pokoušel odjet do Hongkongu 25. května, aby se setkal s výkonným ředitelem společnosti CLW a novinářem z New York Times, ale bylo mu odepřeno povolení vstupu do města. Následně mu bylo řečeno, aby promluvil s policií, která ho informovala, že ví o šetření v továrnách Huajian. Hua se později vrátil do Ganzhou, kde byl nakonec zadržen.

Mluvčí ministerstva zahraničí Spojených států požádal 5. června o propuštění všech tří zadržených aktivistů, avšak mluvčí čínského ministerstva zahraničí řekl, že „jiné národy nemají právo zasahovat do naší soudní svrchovanosti a nezávislosti“.

V nedávných letech uzákonila Čína právní předpisy a nařízení na ochranu práv pracovníků, avšak implementace zákonů je nedostatečná. Podle Čínského národního statistického úřadu mělo v roce 2016 pouze 35% z čínských 281 milionů „migrujících domácích pracovníků“ pracovní smlouvy. Zároveň jsou zakázány nezávislé odborové organizace a státem provozovaná Všečínská federace odborových svazů (ACFTU) je jediným subjektem, který může zastupovat pracovníky v Číně. Přidružené ACFTU svazy na podnikové úrovni jsou často řízeny managementem továrny a mají jen malý zájem na ochraně zájmů zaměstnanců.

Vláda také v posledních letech přijala tvrdší přístup k nevládním organizacím v oblasti pracovních práv. V prosinci 2015 provedla vláda v provincii Guangdong zásah proti pracovním nevládním organizacím zaměřeným na nejméně 33 osob; 31 osob bylo později propuštěno. Aktivistovi Zeng Feiyangovi byl odepřen přístup k advokátům a začátkem října byl odsouzen k trestu odnětí svobody na tři roky s odkladem na čtyři roky. Aktivista Meng Han byl dne 3. listopadu 2016 odsouzen k odnětí svobody na rok a 9 měsíců. Vazební střediska v mnoha případech zpočátku zamítla přístup k advokátům na základě toho, že případy měly za následek „ohrožení národní bezpečnosti“.

V uplynulých letech uzákonila čínská vláda řadu nových zákonů o národní bezpečnosti, které představují vážné ohrožení pro ochranu lidských práv. Zákon o správě cizích NNO vytvořil další překážky k již omezeným právům na svobodu sdružování, pokojné shromažďování a vyjadřování se. Přestože byl zákon zdánlivě navržen tak, aby reguloval a dokonce chránil činnost zahraničních nevládních organizací, převedl odpovědnost za dohled nad registrací těchto nevládních organizací a dohled nad jejich operacemi na Ministerstvo veřejné bezpečnosti, tedy státní policejní agenturu. To také potenciálně kriminalizuje jakékoli činnosti mezi zámořskými partnery a čínskými domácími nevládními organizacemi nebo jednotlivci, kteří nejsou výslovně schváleni vládou.

Široká volnost rozhodování, která je dána policii pro dohled nad prací zahraničních nevládních organizací, vyvolala riziko zneužití zákona s cílem zastrašit obránce lidských práv a pracovníky nevládních organizací. Během konzultačního období předložila Amnesty International čínské vládě podnět, aby byl návrh zákona stažen nebo podstatně změněn tak, aby byl kompatibilní s mezinárodními právními předpisy a normami v oblasti lidských práv, viz: https://www.amnesty.org / En / documents / tak17 / 1776/2015 / cs /.