Urgentní
akce

© Getty Images

Rok vězení za kritiku role armády v politice

  Případ

Dne 24. března 2020 byl vůdce opoziční alžírské politické strany Union Démocratique et Sociale (UDS) Karim Tabbou odsouzen k ročnímu vězení a pokutě 50 000 alžírských dinárů (přibližně 405 USD) na základě obvinění z „podněcování k násilí“ a „ohrožení národní bezpečnosti“ v souvislosti s projevem, který byl zveřejněn prostřednictvím videa na FB stránce jeho politické strany.

Na videu kritizoval roli armády v politice. Od svého zatčení v září 2019 je Karim Tabbou držen převážně na samotce.

Před tímto obviněním ho dne 11. března 2020 odsoudil nižší soud na jeden rok odnětí svobody, z něhož mu bylo prominuto šest měsíců, což znamená, že měl být propuštěn 26. března 2020, protože už si odpykal šest měsíců z celkového trestu. Avšak dne 24. března 2020, dva dny před plánovaným datem propuštění, byl Karim převezen z věznice v Kolea k odvolacímu soud, aniž o této skutečnosti byla informována jeho rodina nebo právníci. Jeho právníci informaci získali od kolegy, který byl v té době u soudu, ale nemohl se zúčastnit soudního jednání. Karim se jednání také nemohl zúčastnit – zkolaboval v soudní síni a byl převezen na ošetřovnu.

Soudci absolutně nerespektovali tyto okolnosti a v rozporu se zásadami spravedlivého procesu vyhlásili rozsudek v nepřítomnosti Karima i jeho právníků. Od svého zadržení dne 12. září 2019 je Karim Tabbou držen na samotce. Celu může opustit na jednu hodinu denně, nesmí být ale v kontaktu s dalšími vězni.

Navzdory jeho vážnému zdravotnímu stavu, na který veřejně upozornila i skupina alžírských lékařů, je Karim stále ve vězení. Podle jeho právníků, kteří ho 25. března 2020 – bezprostředně po vyhlášení rozsudku – ve vězení navštívili, vykazoval známky špatného zdravotního stavu včetně částečného ochrnutí obličeje.

  Aktuality

  Článek publikován 22.6.2023

Karim Tabbou byl propuštěn na svobodu. Nadále je ale terčem perzekuce

Karim Tabbou byl v dubnu 2021 propuštěn na svobodu. Od té doby byl ovšem už třikrát nespravedlivě zatčen.

Pozadí

V červenci 2013 odmítli alžírské úřady uznat legální status opoziční strany Karima Tabboua. Karim byl aktivním členem hnutí Hiraki, které se v Alžírsku zformovalo v únoru 2019. Jeho aktivismus a politická angažovanost byly důvodem jeho zatčení dne 12. září 2019. Obvinili ho z „poškození armádní morálky“ kvůli veřejnému projevu, který přednesl v Alžírsku v květnu 2019. Následně byl dne 25. září 2019 dočasně propuštěn, o den později byl ale opět zatčen.

Karim Tabbou není jediným politickým vězněm v Alžírsku. Mnoho dalších Alžířanů je trestáno za pouhé vyjádření názorů nebo účast na protestech, jako například novinář Khaled Drareni nebo občanský aktivista Abdelouahab Fersaoui, který je v současnosti držen ve vazbě kvůli svému proslovu.