Urgentní
akce

© Private

Od roku 2008 ve vězení kvůli praktikování Falun Gong

  Případ

Čchen Čen-pching zadrželi v roce 2008 kvůli praktikování Falun Gong. I přes opakované snahy právníka ji její rodina neviděla od roku 2009. Ve vězení jí hrozí mučení nebo další špatné zacházení. Amnesty International ji považuje za vězeňkyni svědomí uvězněnou pouze za uplatňování práva na svobodu projevu a vyznání.

Čchen Čen-pching je v souvislosti s praktikováním Falun Gongu od srpna 2008 ve vězení, kde má za údajné „využívání heretické organizace k podkopávání práva“ zůstat celkem osm let.

Ve vězení je podrobena pravidelnému bití, násilné intoxikaci drogami a elektrickým šokům na citlivých částech těla. Její rodina ji neměla možnost vidět od března roku 2009. Žena zůstává ve velkém nebezpečí mučení a špatného zdravotního stavu kvůli způsobu, jakým je s ní zacházeno ve vězení.

Podle zprávy jedné z vězenkyň, která již byla z vězení propuštěna, odmítla Čchen Čen-pching podstoupit „přeměnu“, což je proces, při kterém jsou lidé praktikující Falun Gong nuceni vzdát se své víry. Lze tedy předpokládat, že je i nadále mučena a je s ní špatně zacházeno. Podle zmíněné zprávy na ni byly nasazeny dvě osoby označované jako „Pao-ťia“ („Baojia“), což jsou spoluvězni instruovaní ke sledování a někdy i mučení dalších vězňů. Tyto osoby ji často celé hodiny a dny podrobují „brainwashingu“, tedy tzv. „vymývání mozku“. Čchen Čen-pching bývá zřejmě i často bráněno ve spánku. Neudrží se na nohou, začala vidět rozostřeně a projevují se u ní duševní potíže.

V červenci 2008 byla Čchen Čen-pching bez varování a bez soudního příkazu zadržena ve svém domě v Henanské provincii. Za deset dní obdržela její rodina oznámení od policie, týkající se jejího zadržení. Je uvězněna v ženské věznici v provincii Henan.

Od zadržení byla Čchen Čen-pching odpírána možnost právního zastoupení a od března 2009 také možnost jakýchkoliv návštěv rodiny. Snahy jejího právníka a některých členů její rodiny získat informace ohledně místa jejího pobytu, podmínek a zdraví byly opakovaně mařeny. Právní zástupce byl navíc osobně ohrožován, stejně jako jeho rodinní příslušníci, a byl na něj vyvíjen nátlak, aby se vzdal případu, což neudělal.

  Aktuality

  Článek publikován 11.2.2016

Čchen Čen-pching je ve Finsku se svou dcerou

Čchen Čen-pching z hnutí Falun Gong žije se svou dcerou konečně svobodný život ve Finsku.

Pozadí

Duchovní cvičení Falun Gong

Falun Gong je duchovní učení založené na tradičním čínském dýchání a meditačních cvičeních, které v Číně během 90. let získalo velké množství podporovatelů. Praktikující Falun Gongu se zaměřují na kultivaci charakteru pomocí následování duchovních principů jako jsou pravdivost, soucit a snášenlivost – univerzálních principů lidské existence. Falun Gong spojuje duševní kultivaci s kultivací tělesnou (pomocí pěti jednoduchých cviků), čímž se řadí do takzvaných qi khungových metod.

Ačkoliv je obtížné dopátrat se množství praktikujících v současné Číně, oficiální čínské zdroje a zdroje Falun Gongu odhadují, že v 90. letech praktikovaly toto učení desítky miliónů čínských občanů. Pokud praktikující Falun Gongu odmítají odvolat své přesvědčení, jsou během zadržení podrobeni zvláště krutému zacházení.