Urgentní
akce

© Amnesty International

Ne v mém telefonu!

  Případ

Demokratická republika Kongo (DRC) vyprodukuje nejméně 50% světového kobaltu, který je součástí řady typů baterií do mobilů, tabletů, laptopů, fotoaparátů a dalších přenosných elektronických zařízení. V tamních dolech těží surovinu i sedmileté děti. Nadnárodní společnosti musí přiijmout zodpovědnost za těžbu surovin, ze kterých jsou vyráběny jejich výrobky, a to v celém svém procesu včetně konkrétních kroků ke zlepšení pracovních podmínek lidí, kteří pracují v jejich dodavatelských řetězcích.

Dětští horníci Amnesty prozradili, že pracují i 12 hodin denně. Nosí těžká břemena a vydělají za den jeden až dva dolary. Amnesty International kontaktovala 16 nadnárodních společností, které byly na seznamu zákazníků výrobců baterií odebírající rudu od největšího producenta kobaltu Huayou Cobalt. Jedna společnost spojení přiznala, další čtyři nebyly schopny s určitostí říci, jestli kupují kobalt z DRC. Šest společností prohlásilo, že toto tvrzení vyšetřují. Pět společnosti popřelo jakékoliv spojení s Huayou Cobalt, ačkoliv na seznamu účastníků také figurovaly. Zbylé dvě společnosti popřely odběr kobaltu z DRC. V podstatě nikdo z dotázaných ale neposkytl dostatek důkazů k nezávislému ověření, odkud pochází kobalt v jejich produktech.

Apple a Samsung jsou v rámci výzkumu společnosti s největšími tržbami v roce 2013 a/nebo 2014 a zároveň jsou potencionálními odběrateli společnosti Huayou Cobalt ve třech obchodních řetězcích (oproti ostatním společnostem identifikovaným pouze v jednom řetězci), proto adresujeme výzvu právě jim. Amnesty International nepožaduje ukončení ochodování s komponenty z Konga, apelujeme však na nadnárodní společnosti, aby vytvářely tlak na své subdodavatele a zamezily tak dětské a otrocké práci.

Kromě zmiňovaných společností jsou odběrateli kobaltu od zkoumané společnosti Huayou Cobalt též společnosti Daimler AG, HP Inc, Huawei, Lenovo, Microsoft Corporation, Sony, Samsung SDI, Joint-Stock Co., Ltd., Vodafone Group plc, Volkswagen, ATL, BAK, BYD, Dell.

Hlavní elektronické značky včetně Applu, Samsungu a Sony selhávají v základních kontrolách, jestli kobalt těžený dětskými pracovníky není používán pro výrobu jejich produktů. Uvedly to organizace Amnesty International a Afrewatch.

Kobalt se používá hlavně do hliníko-iontových baterií. Zpráva „Tohle je to, pro co umíráme: Porušování lidských práv v Demokratické republice Kongo napájí světový trh s kobaltem“ sleduje prodej kobaltu z dolů, kde sedmileté děti a další mladiství pracují v nebezpečných podmínkách.

„Naparáděné výkladní skříně a marketing nejmodernějších technologií ostře kontrastují s dětmi, které vláčí pytle kamení a horníky v úzkých ručně vyhloubených tunelech riskujícími trvalé poškození plic,“ říká Mark Dummett, výzkumník programu Byznys a lidská práva v Amnesty International.

„Miliony lidí užívá výhod nových technologií. Jen vzácně se však ptají, jak se vyrábí. Je nejvyšší čas, aby velké obchodní značky převzaly zodpovědnost za těžbu nerostných surovin, které tvoří jejich lukrativní výrobky.“

Zpráva dokumentuje, jak obchodníci kupují kobalt v oblastech, kde je dětská práce naprosto běžná. Dále ho prodávají do Congo Dongfang Mining (CDM), dceřinné společnosti čínského nerostného giganta Zhejiang Huayou Cobalt Ltd (Huayou Cobalt).

Vyšetřovatelé Amnesty International skrz dokumenty investorů ukazují, jak Huayou Cobalt a jeho dceřinná společnost CDM zpracovávají kobalt před prodejem třetím stranám. Těmi jsou továrny, které vyrábí součástky k bateriím v Číně a Jižní Korei. Ty dále kobalt prodávají výrobcům baterií, kteří zásobují technologické a automobilové společnosti jako jsou Apple, Microsoft, Samsung, Sony, Daimler a Volkswagen.

„Zneužívání v dolech zůstává mimo zrak i mysl veřejnosti, protože v dnešním globalizovaném trhu nemají spotřebitelé představu o podmínkách v dolech, v továrnách ani v kompletování výrobků. Zjistili jsme, že obchodníci kupují kobalt bez zjišťování, jak a kde byl vytěžen.”

„Je to obrovský paradox digitální doby, že některé světové nejbohatší a nejvíce inovativní společnosti jsou schopny prodávat neuvěřitelně sofistikované zařízení bez toho, aby se po nich požadovalo prokázání, odkud odebírají nerostné suroviny pro své součástky,” řekl Emmanuel Umpula, výkonný ředitel Afrewatch (Africa Resources Watch).

Smrtelné doly a dětská práce

Demokratická republika Kongo (DRC) vyprodukuje nejméně 50% světového kobaltu. Jeden z největších nerostných zpracovatelů v zemi je Huayou Cobalt, dceřinná firma CDM. Huayou Cobalt dostane od DRC více než 40% ze svého celkového příjmu kobaltu.

Horníci pracující v oblastech, kde CDM kupuje kobalt. Čelí riziku dlouhodobého poškození zdraví a vysokému riziku smrtelných nehod. Od září 2014 do prosince 2015 zemřelo v podzemí v DRC nejméně 80 dělníků. Skutečné údaje však nejsou známy. Mnoho nehod není vůbec zaznamenáno a spousta těl zůstává pohřbena v sutinách tunelů.

Výzkumníci AI také zjistili, že značná většina horníků pracuje každý den bez základního ochranného vybavení, jakým jsou rukavice, pracovní oblečení nebo roušky, které by je mělo chránit alespoň před onemocněním kůže a zmírnit riziko onemocnění plic.

Dětští horníci Amnesty prozradili, že pracují v dolech 12 hodin denně. Nosí těžká břemena a vydělají za den jeden až dva dolary. Podle UNICEFu v roce 2014 pracovalo v dolech v jižní části Demokratické republiky Kongo přibližně 40 000 dětí.

  Aktuality

  Článek publikován 10.6.2022

Krutá daň za elektromobilitu

Těžba kobaltu v DRK je velkolepá, zato podmínky pracovníků v dolech jsou hrozivé. Kobalt z DRK vykupují ve velkém i hráči elektromobilového průmyslu.

  Článek publikován 21.3.2019

Amnesty vyzývá k výrobě "etických baterií"

Amnesty International dnes veřejně vyzve světové lídry v odvětví elektromobilů, aby do pěti let vyrobili první zcela „etickou baterii“ na světě.

  Článek publikován 20.10.2016

Společnost Apple reaguje na výzvu Amnesty International k těžbě kobaltu v Kongu

V reakci na zprávu Amnesty International k způsobu získávání kobaltu v Demokratické republice Kongo vydala společnost Apple prohlášení se závazkem problematiku řešit.

  Článek publikován 20.10.2016

Společnost Apple reaguje na zprávu AI k dobývaní kobaltu v Kongu

V reakci na zprávu Amnesty International k způsobu získávání kobaltu v Demokratické republice Kongo vydala společnost Apple prohlášení se závazkem problematiku řešit.

  Článek publikován 18.7.2016

Vyjádření Samsungu k problematice dětské práce v Demokratické republice Kongo

Minulý měsíc zveřejnil Samsung Electronics a jeho dceřiná společnost, Samsung SDI, zprávu o udržitelnosti, ve které přímo i nepřímo zmiňuje zprávu Amnesty International "Pro tohle umíráme: Porušování lidských práv v Demokratické republice Kongo". Slibuje v ní situaci důkladně prozkoumat a zveřejnit zprávu do konce roku.

  Článek publikován 29.6.2016

Kampaň Ne v mém telefonu! První úspěchy - i díky Vám

Získali jsme stovky podpisů, obešli obchody a poslali dopisy firmám. První reakce na sebe nenechaly čekat...

Pozadí

„Mnohé nadnárodní společnosti se dušují, že zastávají nulovou toleranci pro dětskou práci. Tento slib ale nemá žádný význam, když společnosti nevyšetřují své dodavatele. Jejich tvrzení jednoduše nejsou věrohodná,“ řekl Mark Dummett.

Výzkumníci Amnesty International a Afrewatch v dubnu 2015 vyslechli 87 současných i bývalých horníků z pěti dolů v jižní části DRC. 17 z nich byly děti. Také vyzpovídali 18 obchodníků, kteří přepravují minerál z dolů na trh, kde ho vykupují vetší společnosti. Největší z nich je Huayou Cobalt, dceřinná společnost CDM. Huayou Cobalt dodává kobalt do tří firem, které komponují hliníko-iontové baterie. Jsou jimi Ningbo Shanshan a Tianjin Bamo z Číny a také L&F Materials z Jižní Koreje. Tyto tři firmy nakoupily v roce 2013 kobalt od Huayou Cobalt v hodnotě více než 90 milionů amerických dolarů.

Zpráva ukázala, že společnosti v dodavatelském řetězci kobaltu selhávají v ohledu na dodržování lidských práv. „Dnes neexistuje žádná regulace světového obchodu s kobaltem. Kobalt nespadá pod „zákon konfliktních nerostů“ vytvořený v USA. Ten zahrnuje zlato, columbit/tantalit, tantal, cín a wolfram těžené v DRC.

„Bez zákonů nařizujících společnostem kontrolovat a veřejně odhalovat informace o svých dodavatelích a o tom, odkud berou nerosty, mohou tyto společnosti dále profitovat na porušování lidských práv. Vlády musí ukončit tento nedostatek transparentnosti, který některým dovoluje těžit z utrpení jiných.“

Amnesty International a Afrewatch volají po tom, aby se nadnárodní společnosti, které používají hliníko-iontové baterie ve svých produktech, chovaly k lidským právům svědomitě. Musí se zajímat, zdali je kobalt extrahován za hazardních podmínek nebo za pomoci dětské práce a musí být více transparentní ohledně svých dodavatelů. Organizace také volají, aby Čína požadovala po svých extraktivních společnostech působících v zámoří, aby prověřovaly své dodavatelské řetězce a ohlašovaly porušování lidských práv. Dále by Huayou Cobalt měla potvrdit, kdo je zapojen v těžbě a obchodu jejich kobaltu (a kde) a ujistit se, že nekupují kobalt vytěžený dětmi nebo kobalt vytěžený v nebezpečných podmínkách.

„Společnosti musí jednoduše přerušit obchodní vztahy s jakýmkoliv dodavatelem nebo uvalit embargo na kobalt pocházející z DRC, jelikož bylo v dodavatelském řetězci identifikováno porušování lidských práv. Musí zahájit rehabilitační akci pro lidi, kterým bylo ublíženo a jejichž práva byla porušena,“ nechal se slyšet Mark Dummett.