Společnost Apple reaguje na zprávu AI k dobývaní kobaltu v Kongu

  Článek

V reakci na zprávu Amnesty International k způsobu získávání kobaltu v Demokratické republice Kongo vydala společnost Apple prohlášení se závazkem problematiku řešit.

Dle AI jde pouze o začátek cesty. Je třeba detailně identifikovat původ kobaltu a zveřejňovat konkrétněji rizika zneužívání, které byly nalezeny v jejich dodavatelských řetězcích. Amnesty bude tlačit i na další společnosti, které kobalt s nejasným původem využívají.

(Originál v angličtině zde) - http://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple_Commitment_to_Responsible_Sourcing.pdf

Závazek Applu k zodpovědnému získávání zdrojů (doslovný překlad)

Apple se velmi soustředí na zodpovědné získávání materiálu, který používáme v našich výrobcích. Pracujeme tak, abychom zajistili dobré životní podmínky lidí, kteří jsou spojeni s naším dodavatelským řetězcem, abychom ochránili místa, ze kterých dané materiály pocházejí a abychom se ujistili, že prodej těchto materiálů finančně nepodporuje ozbrojené skupiny.

Misí Applu je zanechat svět lepším, než jsme ho našli – díky našim výrobkům a našim činům. V některých případech to znamená potřebu učinit těžké rozhodnutí zůstat a pracovat v regionech čelících těm nejsložitějším politickým, ekonomickým a environmentálním problémům světa, abychom to pomohli změnit. To je důvodem naší snahy o zavedení změny v našem odvětví a důvodem naší úzké spolupráce se skupinami, které nám pomáhají zlepšit podmínky v zemích jako je Indonésie a Demokratická republika Kongo (DRK)

Jsme pyšní na to, že náš program pro zodpovědné získávání zdrojů je nejsilnější na světě. Při svém růstu už zahrnuje 40 druhů materiálů jako cín, tantal, wolfram a zlato, které bylo přiřazeno ke „konfliktním materiálům.“ V roce 2014 jsme přidali kobalt.

Náš program

Abychom mohli pomoci těžařské komunitě a chránit životní prostředí, musíme nejdřív porozumět tomu, odkud materiály z našeho dodavatelského řetězce pocházejí. V roce 2010 jsme začali s mapováním našeho dodavatelského řetězce cínu, tantalu, wolframu a zlata, a to až na úroveň těžby, s identifikací pracovních a environmentálních rizik. Začali jsme spolupracovat s klíčovými zúčastněnými stranami, dodavateli a vládami, abychom proaktivně odhalovali a řešili existující problémy.

Byli jsme jednou z prvních společností, které začaly mapovat svůj dodavatelský řetězec a zároveň transparentně zveřejňují seznam hutí, se kterými spolupracují. Snadno jsme mohli omezit své dodavatele pouze na hutě, které souhlasily s nestranným auditem a označit tak svoje výrobky za „bezkonfliktní“, ale to by nijak nepomohlo v boji s opravdovým problémem. Místo toho jsme se rozhodli vytrvat, oslovit co největší možné množství hutí a úzce s nimi spolupracovat na vytvoření sítě pro zodpovědné získávání zdrojů. Chtěli jsme celkově zlepšit samotné základy, ne se pouze vydat nejsnazší cestou.

V prosinci 2015, po pěti letech vytrvalého úsilí a pečlivé kontroly, se 100% identifikovaných hutí a rafinérií v dodavatelském řetězci Applu – přibližně 250 hutí a rafinérií cínu, tantalu, wolframu a zlata – zúčastnilo nezávislého auditu vykonaného třetí stranou v rámci programu revize konfliktních materiálů.

Naše práce však dosahuje dál za úroveň dohody s hutěmi a aktivně jednáme přímo s těžařskými společnostmi. Stanovili jsme vyšší standart a pracujeme na návrhu procesu trvalé revize prováděné třetí stranou napříč celým těžebním průmyslem.

Náš tým strávil tisíce hodin na půdě DRK a přilehlých oblastí při snaze zjistit rizika a jejich následky pro lidská práva. Spolupracovali jsme s dodavateli, místními horníky, obchodníky a leadery občanské společnosti, mezinárodních nevládních organizací, společností Tetra Tech (aktivním partnerem Agentury Spojených států amerických pro mezinárodní rozvoj) a představiteli konžské vlády pro těžební průmysl, abychom stanovili rámec pro zodpovědné získávání zdrojů a chránili lidská práva.

Kobalt

Apple začal s mapováním dodavatelského řetězce kobaltu v roce 2014, aby zjistil cestu kobaltu od samotného těžení až po vložení do finálního produktu. Vše, co jsme se naučili v boji s výzvami týkajícími se konfliktních materiálů, aplikujeme do zodpovědného získávání kobaltu. Přibližně 80% kobaltu, který používáme, pochází z dolů spojených s dobře zavedeným systémem zodpovědného získávání horniny. Zbývajících 20% pochází ze zdrojů, které momentálně nesplňují naše přísné nároky na zodpovědné získávání materiálu, a s těmito dodavateli momentálně úzce spolupracujeme na jejich dosažení.

Apple se mohl obrátit na 100% dodavatelů, kteří mají ověřený program zodpovědného získávání kobaltu a vyhnout se tak spojování s vážnými problémy, se kterými se průmysl potýká, ale tím by nijak nepřispěl ke změně. Vědomě jsme se rozhodli pokračovat ve spolupráci s těžaři a hutěmi, které náš vysoký standard nesplňují, abychom s nimi mohli spolupracovat na vytvoření zodpovědného rámce pro práci. Pokud nejsou bezpodmínečně ochotni nebo schopni situaci změnit a zlepšit, okamžitě s nimi ukončíme spolupráci.

Problémy v Demokratické republice Kongo jsou rozsáhlé a složité a je zapotřebí kolektivní snahy, abychom dosáhli kýženého výsledku. Apple nenakupuje dostatek kobaltu, aby mohl tento problém vyřešit sám. Společně s Čínskou obchodní komorou pro dovozce a vývozce kovů, minerálů a chemikálií jsme v čele uskupení první světové Pracovní skupiny pro kobalt se všemi společnostmi napříč celým dodavatelským řetězcem kobaltu nebo zástupci OECD. A to proto, abychom společnou aktivitou předešli a odhalovali společenská a environmentální rizika těžby a zpracování kobaltu. Dále jsme vytvořili standardizované revizní protokoly, které můžou použít dodavatelé kobaltu a společnosti tohoto druhu či průmyslové asociace.

Nakonec společně s mezinárodními nevládními organizacemi, místními zúčastněnými aktéry a průmyslovými partnery financujeme programy, které zvyšují množství těžařů registrovaných jako nekonfliktní, a které podporují vzdělání a zdravotní péči těžařské komunitě. Vyvíjíme programy, které se snaží eliminovat dětskou práci při těžbě kobaltu, systematizovat nejlepší způsoby těžby pro menší těžařské podniky, aby jejich produktivita, zdraví a bezpečnost vzrůstala a zlepšit metody sledování a obchodování s materiály od dolů k huti či rafinérii.

Jsme hrdí na to, že podporujeme práci těch, kteří bojují s výzvami týkající se lidských práv přímo na půdě DRK. Tato podpora zahrnuje naši spolupráci s Paktem, světově známou nevládní organizací, s níž vyvíjíme konkrétní program pro boj s dětskou prací v odvětví těžby kobaltu v bývalé provincii Katanga. Udělili jsme také grant Světové nadaci pro lidská práva, mezinárodní organizaci, která poskytuje finanční či jinou podporu pro řadové aktivisty pro lidská práva v DRK, kteří pracují na ukončení dětské práce a snaží se zastavit porušování lidských práv v těžařské komunitě.

Víme, že naše práce nebude nikdy u konce, ale posilováním systému pečlivé kontroly na každé úrovni našeho dodavatelského řetězce a spoluprací s podobně uvažujícími společnostmi a organizacemi budeme dále agresivně prosazovat ochranu lidských práv a životního prostředí v našem dodavatelském řetězci.

Aktuální petice

  Katar

Vyzvěte FIFA, aby odpískala zneužívání migrujících pracovníků v Kataru

Mistrovství světa ve fotbale 2022 je jednou z nejočekávanějších sportovních událostí příštího roku. Přestože by se světový šampionát neobešel bez lidí, kteří kvůli němu do Kataru přijeli za prací, mnozí z nich na vlastní kůži zažívají zneužívání a vykořisťování ze strany zaměstnavatelů i státu. Amnesty International proto vyzývá Mezinárodní fotbalovou federaci (FIFA), aby využila svého vlivu a pomohla zastavit vykořisťování pracovníků.

 

Aktuální počet podpisů: 1533 Náš cíl: 3000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...