Urgentní
akce

Vyzvěte společnost TripAdvisor, aby stáhla své nabídky v nelegálních izraelských osadách v okupované Palestině

  Případ

Naučte se střílet jako voják, jezdit na velbloudovi anebo vyrazte na exkurzi po památkách – to vše na ukradeném území! S pomocí společnosti TripAdvisor můžete všechny tyto aktivity provozovat, když navštívíte jednu z mnoha nelegálních izraelských osad.

Společnost TripAdvisor nabízí více než 70 různých ubytování, aktivit či atrakcí v nelegálních izraelských osadách na okupovaném palestinském území. Tím tato firma pomáhá vylepšit ekonomiku osad a přispívá k jejich rozšiřování. Propagací osad jako turistických destinací pomáhá TripAdvisor osady „normalizovat“ a legitimizovat je v očích veřejnosti. Osady jsou podle mezinárodního práva nelegální – jejich výstavba se rovná válečnému zločinu. Nachází se na ukradené palestinské půdě a neměly by být turistickou destinací.

Od roku 1967, kdy se Izrael zmocnil Západního břehu Jordánu včetně Východního Jeruzaléma a začal je okupovat, prosazuje izraelská vláda vznik a rozšiřování osad.

Osady mají devastující vliv na celou škálu lidských práv palestinských obyvatel, a to včetně práva na životní úroveň, na bydlení, zdraví, svobodu pohybu a vzdělání. Existence osad rovněž ochromuje palestinskou ekonomiku. Tím, že TripAdvisor turistický ruch v osadách aktivně podporuje, přispívá k porušování těchto lidských práv.

  Aktuality

  Článek publikován 20.5.2020

OSN vyzývá TripAdvisor k odpovědnosti

OSN vyzývá přes 100 společností zapojených do obchodních aktivit v nelegálních izraelských osadách k dodržování mezinárodních závazků.

Pozadí

Na společnost TripAdvisor se zaměřujeme kvůli její poměrně velké důležitosti v turistickém průmyslu izraelských osad: TripAdvisor je nejnavštěvovanějším turistickým webem, který používají zahraniční návštěvníci Izraele, a který propaguje více nabídek (minimálně 70) ve více osadách (27), než jiné společnosti zabývající se online cestovním ruchem – s výjimkou společnosti Airbnb, která se v listopadu 2018 zavázala stáhnout většinu svých nabídek v osadách.

Aktuální počet podpisů: 786

Připojit se k petici:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zásad o ochraně a zpracování osobních údajů Adresátům petice zasíláme pouze křestní jméno a první písmeno příjmení signatářů, bez jakýchkoliv kontaktních údajů.

Celé znění on-line petice, kterou posíláme adresátům.

Adresáti

  • Výkonný ředitel společnosti TripAdvisor Stephena Kaufer

Požadujeme

  • Přestaňte propagovat ubytování, aktivity a atrakce v nelegálních izraelských osadách na okupovaných palestinských územích

Art For Amnesty - obrazy k prodeji

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...