Urgentní
akce

© Amnesty International

Za homosexualitu hrozí v Gambii nově i doživotí

  Případ

LGBTI Zastavte mučení   Gambie publikován 1.12.2014

Dne 9. října 2014 začal v Gambii platit kontroverzní dodatek trestního zákoníku, zavádějící přečin „homosexuality s přitěžujícími okolnostmi“, jenž může být trestán dokonce doživotím. V posledních dvou týdnech byli Národní zpravodajskou agenturou (NIA) a Prezidentskými hlídkami zatčeni čtyři muži, jeden mladík a tři ženy právě na základě „podezření“ z homosexuality. Ve vazbě se na nich dopouštějí fyzického násilí, vyhrožují znásilněním nebo je podrobují sensorické deprivaci. Jejich zadržení je v rozporu s mezinárodními úmluvami o lidských právech.

Mezi 7. a 13. listopadem 2014 bylo v Senegambii, úžině v pobřežní oblasti jižně od hlavního města Banjulu, zatčeno pět mužů a tři ženy. Skupina byla držena a vyšetřována na základně NIA v Banjulu, údajně pro podezření z homosexuality. Zadržení byli podrobeni mučení a jiným formám špatného zacházení, jehož cílem bylo vynutit si doznání k jejich „zločinům“. Současně byli nuceni k vyzrazení informací o jiných lidech, kteří by mohli být homosexuální orientace.

NIA se na vězních dopustila fyzického násilí, podrobovala je senzorické deprivaci či hrozbám znásilnění. Hrozila také, že jestliže k doznání nedojde, do oblasti vagíny či konečníku bude zadrženým vpraven nástroj pro „zjištění“ jejich sexuální orientace. Ačkoliv byly tři zadržené ženy 13. listopadu propuštěny, vyšetřování dále probíhá. NIA jim taky zabavila občanské průkazy a přikázala neopouštět zemi. Zbývající muži jsou stále drženi v naprosté izolaci.

Dalších šest žen bylo na základě podezření z homosexuality zadrženo v období mezi 18. a 19. listopadem. Všem obviněným hrozí doživotí.

Podle informací, které má Amnesty International k dispozici, by na základě dodatku k trestnímu zákoníku mohli být obviněni nejen homosexuálové, ale také lidé, u kterých existuje podezření na homosexualitu či lidé HIV pozitivní.

Gambijské úřady opakovaně tvrdě vystupují proti právům LGBTI komunity. V říjnu se prezident země Jammeh nechal slyšet, že homosexualita je „satanistickým chováním“. O měsíc dříve představitel vládní strany Aliance pro patriotickou reorientaci v rozhovoru pro noviny prohlásil, že „homosexuálové by měli být vyhubeni, protože jsou nepřáteli lidskosti“.

Útlak lidí pouze na základě skutečné či domnělé sexuální orientace či identifikace s pohlavím je přitom v rozporu s přelomovou rezolucí Africké komise ohledně lidských práv. Ta odsoudila persekuci leseb, gayů, bisexuálů, transgender lidí a intersexuálů státními i nestátními organizacemi.

Amnesty International považuje lidi zadržované pouze na základě jejich sexuální orientace či identifikace s pohlavím za vězně svědomí. Jejich zadržení je v rozporu s mezinárodními úmluvami o lidských právech.

  Aktuality

  Článek publikován 20.5.2020

Gambie přijala doporučení proti mučení a pro zrušení trestu smrti

Gambie podpořila přibližně patnáct doporučení zaměřených na podporu svobody projevu.