Urgentní
akce

© Justice for Iran

Přes 12 let vězení za umění a aktivismus!

  Případ

Íránskou dívku Atenu Farghadaniovou odsoudili k více než dvanácti letům vězení za její uměleckou práci a poklidný aktivismus. Měla jen dvacet dní na odvolání. Nyní je konečně volná.

Atena je 29letá malířka a aktivistka. 1. června jí odsoudili ke 12 letům a 9 měsícům vězení. Obvinění byla „shromažďování a tajné dohody proti národní bezpečnosti“, „urážení členů parlamentu kresbami“, „šíření propagandy proti systému“, „urážka prezidenta“ a „urážení íránského nejvyššího vůdce“. Tato obvinění vychází z Ateniných poklidných aktivit, například jejího kontaktu s rodinami politických vězňů, protivládních příspěvků na Facebooku a jejího kreslení. Atena pořádala výstavu na uctění památky mrtvých při zásahu, který následoval po sporných prezidentských volbách v roce 2009. Také nakreslila satirickou kresbu parlamentní snahy prosadit zákon, který kriminalizuje dobrovolnou sterilizaci a omezuje přístup k antikoncepci a plánovanému rodičovství.

Po Atenině zatčení následoval nespravedlivý soud, který trval méně než půl dne. Důkazy byly založeny na dlouhých výsleších. Výslechy byly prováděny v době, když byla Atena držena na samotce ve věznici Evin. Po tuto dobu neměla přístup k rodině ani právníkovi. Pokud její odvolání nebude úspěšné, bude ve vězení 7,5 roku za nejzávažnější obvinění – „shromažďování a tajné dohody proti národní bezpečnosti“. Podle nového trestního zákoníku z roku 2013, musí v Íránu vězeň usvědčen z mnoha obvinění odsedět pouze nejdelší jednotlivý trest.

Ateně bylo odepřeno právo na svobodu projevu, spravedlivý soudní proces a právo nebýt mučena nebo podrobována nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. Amnesty ji proto považuje za vězeňkyni svědomí.

Atena byla 4. května 2016 propuštěna na svobodu, ovšem se čtyřletým odkladem tříletého trestu za ,,urážku Nejvyššího Íránu", což znamená, že Ateně nadále hrozí uvěznění. Původní rozsudek k 12 rokům a 9 měsícům vězení byl původně změněn na 18 měsíců, z kterých už Atena většinu odseděla.

  Aktuality

  Článek publikován 19.5.2016

Atena Faraghadaniová propuštěna!

Atena Farghadaniová, umělkyně a aktivistka, byla 3. května 2016 propuštěna z vězení Evin.

Pozadí

Atenu poprvé zatkli 23 srpna 2014 v jejím domě v Teheránu. Tehdy se vracela z nemocnice, kde jí ošetřili zranění ruky. Drželi jí ve vězení Evin, v části, kde byla pod kontrolou revolučních gard skoro 2 měsíce. Z toho 15 dní strávila na samotce bez přístupu k rodině a právníkovi. Šestého listopadu ji propustili na kauci. V rozhovoru pro média Atena řekla, že ji vyslýchali 9 hodin denně po dobu měsíce a půl od jejího zatčení.

Atenu znovu zatkli 10. ledna 2015. Předvolali ji před revoluční soud, nejspíše jako odplatu za video, které uveřejnila krátce po svém propuštění. Ve videu popisuje, jak ji ženské bachařky bily, nutily k ponižujícím tělesným prohlídkám a jinak s ní špatně zacházely. Podle rodičů Atenu bili i v soudní síni, než ji převezli do vězení ve městě Varamin, které nemá oddělení pro politické vězně. Podmínky jsou tam velmi špatné.

Atena začala 9. února mokrou hladovku (přijímala tekutiny, ale ne jídlo). Hladovku držela na protest proti jejímu pokračujícímu uvěznění. 25. února zjevně kvůli hladovce prodělala infarkt a krátce ztratila vědomí. Hospitalizovali jí mimo vězení a ona ukončila hladovku. 3. března jí převezli do nemocničního oddělení vězení Evin. Zde strávila 11 týdnů na samotce.

Atena 28. prosince 2014 zveřejnila video - zprávu na youtube. Popisuje v ní špatné zacházení ve vězení. Nemohla kreslit, tak kreslila na papírové hrníčky, ve kterých dostávala mléko. Když to dozorkyně zjistily, zabavily jí kresby a přestaly jí dávat papírové hrníčky.

Článek 9 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který Írán podepsal, říká, že nikdo nesmí podléhat svévolnému zatčení či uvěznění. Uvěznění se považuje za svévolné, pokud je člověk zbaven svobody kvůli využívání svých práv a svobod zaručených v paktu. Uvěznění se také považuje za svévolné, pokud je porušeno právo na spravedlivý soud. To zahrnuje i přístup k právnímu zástupci, předvedení k soudci, zpochybnění zákonitosti zadržení a dostatečný čas a nástroje k přípravě obhajoby. Je tu také předpoklad propuštění před soudním procesem. Uvězněný dostane při prokázání nezákonného držení kompenzaci.

Po soudu navštívil Atenu ve vězení její právník a potřásl jí rukou. Za to oba obvinili z nemanželského sexuálního vztahu a budou muset před soud. Jejího právníka zatkli a propustili o tři dny později, po zaplacení kauce vy výši 60 000 amerických dolarů.