Urgentní
akce

© Orla 2011/Shutterstock.com

Šesti mužům v Íránu hrozí trest smrti. Jejich přiznání byla vynucena krutým mučením. Pomůžete?

  Případ

Trest smrti   Írán publikován 18.5.2023

Šesti mužům z pronásledované arabské menšiny v Íránu hrozí poprava. Revoluční soud je po hrubě nespravedlivém procesu odsoudil k trestu smrti. K přiznání byli donuceni krutým mučením. Požadujte s námi jejich okamžité propuštění.

V Íránu hrozí absolutní tresty šesti mužům z pronásledované ahvázské arabské menšiny – Alímu Modžadamovi, Moeinu Chanfarímu, Mohammadu Rezovi Moghadamovi, Salemu Mousavímu, Adnanu Ghobeišavímu a Habíbu Derisovi. Revoluční soud je v únoru po hrubě nespravedlivém procesu odsoudil k trestu smrti na základě jejich mučením ovlivněných „přiznání“. Íránský nejvyšší soud potvrdil jejich odsouzení a tresty, což znamená, že mohou být kdykoli popraveni.

Agenti zpravodajské organizace islámských Revolučních gard při samostatných raziích v období od října 2018 do zhruba začátku roku 2019 zatkli přímo v jejich domech v provincii Chúzestán Alího Modžadama, Moeina Chanfarího, Mohammada Rezu Moghadama, Salema Mousavího, Adnana Ghobeišavího a Habíba Derise. Amnesty International obdržela informace z různých zdrojů, podle nichž bylo těchto šest mužů po svém zatčení podrobeno mučení a jinému špatnému zacházení ze strany vyšetřovatelů, když byli drženi ve vazebních střediscích patřících Revolučním gardám. Tyto zdroje – mezi nimiž je i Karím Borvayeh, ahvázský Arab, který byl spolu s několika muži vězněn ve věznici Šeiban v letech 2019 a 2020 – Amnesty sdělily, že muži byli až osm měsíců drženi na samotce ve vazebních střediscích patřících Revolučním gardám, kde byli vystaveni hrůzným metodám mučení.

Vyšetřovatelé podrobili Alího Modžadama šest týdnů mučení a dalšímu špatnému zacházení, aby ho donutili k „přiznání“, které odmítal, dokud agenti Revolučních gard svévolně nezadrželi také jeho manželku a syna, kterému ještě nebylo 18 let, a nevyhrožovali, že je budou držet ve vazbě, dokud se „nepřizná“ ke všemu, co chtějí. Zdroje uvedly, že právě v této chvíli Alí Modžadam agentům řekl: „Přineste mi čistý papír a já napíšu, co budete chtít.“ Revoluční gardy následně propustily jeho ženu a syna, ale donutily je podepsat prohlášení, že nebudou mluvit s médii. Vynucené „přiznání“ Alího Modžadama bylo následně v rozporu s presumpcí neviny odvysíláno před soudním procesem v propagandistickém videu ve státní televizi. Alí Modžadam byl osm měsíců držen na samotce. Vyšetřovatelé mu zavázali oči a přivázali ho k lůžku, které se nacházelo vedle elektrického přístroje. Připojili mu dráty k oběma uším a stále se zavázanýma očima mu posunuli ruku na číselník na přístroji a řekli mu, aby s ním pohyboval prsty, což mu do těla vysílalo elektrické šoky o různém napětí. V lednu 2021 si sešil rty a zahájil hladovku na protest proti tomu, že je držen na samotce, je mu upíráno právo na spravedlivý proces a neustále žije pod hrozbou popravy.

Když byl Habíb Deris po svém zatčení držen ve vazební věznici Revolučních gard, vyšetřovatelé ho přivázali řetězy ke stolu, přes obličej mu dali mokrý ručník a podrobili ho waterboardingu, kdy ho polévali vodou, čímž mu způsobovali dušení. Pověsili ho hlavou dolů, ponořili mu hlavu do velké nádoby naplněné vodou a bili ho kabely a trubkami tak surově, že měl tělo celé od krve a modřin a loupala se mu kůže. Agenti mu dávali elektrické šoky do konečků prstů a bradavek. Karím Borvayeh řekl Amnesty, že viděl stopy po mučení, jako jsou modřiny na čele, zádech, lopatkách a chodidlech Habíba Derise.

Dne 6. března 2023 zveřejnila justiční webová stránka Mizan Online News Agency prohlášení, v němž oznamuje, že šest členů „teroristické“ skupiny Harakat an-Nizal, kteří podle ní byli zodpovědní za některé „ozbrojené operace“ této skupiny v provincii Chúzestán v letech 2017 až 2019, bylo revolučním soudem v Ahvázu odsouzeno k trestu smrti. V prohlášení bylo šest osob jmenováno jako Alí Modžadam, Mohammad Rezá Moghadam, Moein Chanfarí, Habíb Deris, Adnan Ghobeišaví a Salem Mousaví a dále bylo uvedeno, že tito muži provedli v provincii Chúzestán „teroristické operace“, při nichž byli zabiti dva příslušníci polovojenských sil Basídž, policista a voják z povolání. V prohlášení bylo rovněž uvedeno, že muži provedli operace na příkaz „vůdců“ skupiny žijících v Evropě, z nichž jednoho označili za Habíba Chaaba (Asjouda), který byl v říjnu 2020 unesen z Turecka a převezen do Íránu, kde byl následně popraven. Informované zdroje Amnesty sdělily, že hrubě nespravedlivý soudní proces se šesti muži začal v prosinci 2021. Uvedly, že poté, co byli muži několikrát předvedeni před soud, bylo jednání z důvodu nepřítomnosti soudce zrušeno a oni byli vráceni do vězení. Během procesu všech šest mužů odvolalo svá vynucená „přiznání“ a předsedajícímu soudci řekli, že je byli nuceni učinit pod vlivem mučení. Soudce však jejich výpovědi zamítl a odmítl nařídit vyšetřování jejich obvinění z mučení. Úřady nikdy neposkytly šesti mužům kopie rozsudků Revolučního soudu, jimiž byli odsouzeni k trestu smrti, ani Nejvyššího soudu, který potvrdil jejich odsouzení a rozsudky smrti.

Pozadí

V posledních letech íránské úřady popravily několik ahvázských Arabů po hrubě nespravedlivých procesech, které byly poznamenány obviněními z mučení, přičemž některé z nich proběhly tajně. Vzhledem k nezvratné povaze trestu smrti musí být v řízeních o trestu smrti důsledně dodržovány všechny příslušné mezinárodní normy chránící právo na spravedlivý proces. Podle mezinárodního práva představuje uložení trestu smrti po nespravedlivém procesu svévolné zbavení práva na život. Amnesty International je proti trestu smrti ve všech případech bez výjimky. Trest smrti je porušením práva na život a představuje nejvyšší, krutý, nelidský a ponižující trest.