Urgentní
akce

© Pexels

Žádáme spravedlnost pro děti původních obyvatel v Kanadě. Přidáte se?

  Případ

Diskriminace   Kanada publikován 1.7.2021

V květnu 2021 byly v areálu bývalé internátní školy pro původní obyvatele v kanadském městě Kamloops nalezeny ostatky 215 dětí. Instituce byla součástí sítě internátních škol, která se zaměřovala na asimilaci dětí původních obyvatel Kanady. Děti ve školách čelily psychickému a fyzickému násilí a sexuálnímu obtěžování. Nesměly mluvit mateřským jazykem, nucená převýchova se soustřeďovala i na zvyky a tradice, které vlivem výuky částečně zanikly.

Ostatky byly nalezeny také v areálu bývalé internátní školy Brandon v Manitobě a očekává se, že budou potvrzeny podobné nálezy i na dalších místech po celé Kanadě. Internátní školy byly součástí koloniální politiky, jejímž cílem bylo vymýtit kulturu, jazyk a komunitu původních obyvatel. Ačkoli poslední škola byla uzavřena v roce 1996, mezigenerační traumata a diskriminační praktiky vůči původním obyvatelům přetrvávají. Kanadská vláda musí nyní převzít odpovědnost za ukončení porušování lidských práv původních obyvatel.

Internátní školy začaly vznikat v osmdesátých letech 19. století v návaznosti na Zákon o indiánech. Byly financovány vládou, ale zůstávaly pod církevní správou. Děti byly často záměrně převáženy do škol vzdálených stovky kilometrů od domova a trávily v nich většinu roku.

Kvůli diskriminační koloniální politice jsou děti Métisů, Inuitů a prvních národů nadále neúměrně zastoupeny v systému péče o děti. Děti prvních národů žijící v rezervacích dostávají méně peněz na zdravotní péči a vzdělání než ostatní děti v Kanadě. Domorodé ženy, dívky a tzv. two-spirit people zažívají nepřiměřeně vysokou míru násilí. Inuité, Métisové a příslušníci prvních národů se příliš často setkávají s rasismem při přístupu k veřejným službám, jako je policie a zdravotní péče, nebo při kontaktu s nimi. Kanadská vláda také schvaluje průmyslové projekty na územích původních obyvatel bez jejich svobodného, předchozího a informovaného souhlasu nebo respektování vědeckých posudků.

Pozadí

Zprávy Královské komise o původních obyvatelích z roku 1996, Komise pravdy a usmíření z roku 2015, Národní vyšetřovací komise pro pohřešované a zavražděné domorodé ženy a dívky z roku 2019 a četné přezkumy OSN a dalších mezinárodních organizací pro lidská práva zdokumentovaly rozsah škod napáchaných na původních obyvatelích Kanady a vydaly tisíce doporučení Kanadě, aby pro ně zajistila spravedlnost.

Kanada mezitím stále pokračuje v soudních sporech proti dětem prvních národů žijících v rezervacích a odpírá jim stejné možnosti služeb a finančního zabezpečení, jaké mají ostatní děti v zemi. Kanada i nadále bojuje u soudu proti přeživším z internátních i denních škol a dosud nepřijala zákon C-15, který by implementoval Deklaraci OSN o právech původních obyvatel.

Stejně tak doposud nevyhověla žádostem původních obyvatel, aby respektovala jejich právo na sebeurčení a uplatňovala zásadu svobodného, předchozího a informovaného souhlasu, pokud jde o průmyslový rozvoj na jejich území.

K zajištění spravedlnosti a odpovědnosti – nejen pro 215 dětí, jejichž těla byla pohřbena na pozemku internátní školy v Kamloops, ale pro všechny příslušníky prvních národů, Métisů a Inuitů – musí Kanada neprodleně přijmout konkrétní opatření.