Urgentní
akce

© Private

Stop stíhání za "propagaci" homosexuality v Rusku!

  Případ

Moje tělo moje práva LGBTI   Rusko publikován 5.10.2017

Evdokia Romanovová, LGBT aktivistka z ruské Samary, byla 26. července obviněna z „propagace homosexuality“, potom co sdílela odkazy na internetové stránky nadnárodní organizace Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights a články o rovnoprávnosti LGBT jedinců. Před soud měla být postavena 18. září. Zatím se tak nestalo.

26. července byla Evdokia Romanovová, LGBT aktivní členka nadnárodní organizace Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights (YCSRR) z města Samara ve středním Rusku, povolána na místní policejní stanici, aby svědčila v jiném případu, který policie vyšetřovala. Po příchodu však byla vyslýchána a obviněna na základě druhého odstavce Článku 6.21 ruského správního řádu za „propagaci netradičních sexuálních vztahů mezi nezletilými za použití internetu.“ Před soud měla být postavena 18. září. Pokud bude nakonec uznána vinnou (soud ještě neproběhl, pozn. překl), může jí být udělena pokuta až 100 000 rublů (zhruba 40 000 Kč).

Evdokii Romanovové nebylo povoleno právní zastoupení, když byla policií obviněna a vyslýchána. Policie také Romanovové a jejímu právníkovi odmítla poskytnou složku s případem, a tak jim znemožnila zjistit konkrétní informace, na kterých je žaloba postavena. Romanovová a její právník se k složce dostali až 5. září, tedy skoro šest týdnů potom, co byla obviněna, a případ byl přeložen ke Kirovskému okresnímu soudu v Samaře. Složka s případem Evdokie Romanovové ukazuje, že obvinění se týkají především jejího členství v YCSRR, a že jejím „zločinem“ bylo, že na svém profilu na Facebooku a jeho ruské obdobě, serveru VKontakte, sdílela odkazy na stránky YCSRR a zprávy, jako například článek deníku Guardian o irském referendu o sňatcích mezi osobami stejného pohlaví nebo článek na serveru Buzzfeed, který informoval o výstavě pojednávající o ruských LGBT mladistvých, konané v Petrohradu. Čtyři z těchto sdílení jsou z roku 2015, další z května 2016. Za nejškodlivější považovala policie odkazy na kampaň YCSRR, která vyzývala mladé aktivisty, aby bojovali za práva LGBT jedinců. Složka pro prevenci extremismu dokonce najala dva odborníky - na lingvistiku a psychologii, aby případ prověřili. Odborníci se shodli, že kampaň obsahovala „propagaci netradičních sexuálních vztahů“, přičemž odborník na lingvistiku tvrdil, že mířila na „utváření netradičních sexuálních orientací“, „vytvářela přitažlivý obraz netradičních sexuálních orientací“ a „utvářela dojem, že netradiční sexuální orientace jsou stejně hodnotné jako ty tradiční.“

  Aktuality

  Článek publikován 27.10.2017

Pokuta pro Evdokii za sdílení článků - 19 tisíc korum

Evdokia dostala 18. října za sdélení článků pokutu v přepočtu 19 tisíc korun.

Pozadí

Organizace Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights byla založena na Fóru mládeže v Hágu v únoru 1999 a následně řízena Populačním fondem OSN (UNFPA), Světovou populační nadací (WPA) a nizozemskou Radou za mládež a populaci. Část mladých lidí, která se fóra účastnila, měla zájem obzvlášť o sexuální a reprodukční práva adolescentů. Tato skupina založila YCSRR, aby podporovala a udržovala snahy mladých lidí na uplatňování jejich sexuálních a reprodukčních práv.

Zákon zakazující „propagaci netradičních sexuálních vztahů mezi mladistvými“, který je známý také jako „zákon o homosexuální propagandě“, byl v Rusku schválen v červnu 2013. Tento zákon přidal do ruského správního řádu článek 6.21, a stal se tak nástrojem pro nezanedbatelné pokutování těch, kteří - podle úřadů - prosazovali „netradiční sexuální vztahy“. Amnesty International má za to, že takový zákon zasahuje do práva na svobodu projevu a bojuje za jeho zrušení. Zákon měl negativní dopad na snahy LGBT organizací i jednotlivých aktivistů. Od jeho zavedení v roce 2013, bylo několik lidí pokutováno. Mezi nimi byl i LGBT aktivisté Nikolaj Alexejev, Nikolaj Bajev a Alexej Kiselev. V lednu 2014 tito tři aktivisté podali stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, kde tvrdili, že jejich práva zajišťovaná evropskou Úmluvou o lidských právech byla porušena. V červnu 2017 soud potvrdil, že Rusko porušilo článek 10 (právo na svobodu projevu) a článek 14 (zákaz diskriminace) Úmluvy a musí aktivistům poskytnout finanční kompenzaci. Rusko se proti rozhodnutí odvolalo.