Urgentní
akce

© Vlad Dokshin/Novaya Gazeta

Rusko: Deportací hrozí novináři mučení a perzekuce

  Případ

Moskevský Basmannyj soud dne 1. srpna rozhodl, že novinář a aktivista Chudoberdi Nurmatov (také známý jako Ali Feruz), který se otevřeně hlásí ke své homosexuální orientaci, musí být nuceně vyhoštěn z Ruska do Uzbekistánu.

V případě vyhoštění by mu kvůli jeho sexuální orientaci hrozilo nebezpečí v podobě uvěznění a mučení. Tento novinář má od rozsudku deset dní na podání odvolání proti rozhodnutí.

V pátek 4. srpna navíc Evropský soud pro lidská práva rozhodl o okamžitém předběžném opatření podle pravidla 39, což znamená, že ruské orgány mají zakázáno deportovat Aliho Feruze do Uzbekistánu, dokud jeho případ nebude přezkoumán Evropským soudním dvorem.

Zpravodaj novin Novaja Gazeta a občanský aktivista Chudoberdi Turgunalijevič Nurmatov, vice známý jako Ali Feruz, byl údajně kvůli kontrole totožnosti dne 1. srpna zastaven policií. Novinář, který se otevřeně hlásí ke své homosexuální orientaci, se prokázal svým novinářským průkazem, ale policisté jej zadrželi a odvedli na Basmannskou policejní stanici. Tam byl na základě odstavce 3.1 paragrafu 18.8 zákoníku Ruské federace o administrativních přestupcích obviněn z “porušování režimu vstupu a pobytu na území Ruské federace cizím občanem”. Následně byl předveden k soudu Basmannyj v Moskvě. Soudce uložil Chudoberdimu Nurmatovi pokutu 5 000 rublů (80 USD) a nařídil jeho nucené vyhoštění do Uzbekistánu. Novinář byl ještě v soudní síni zatčen a odvezen do deportačního centra v Moskvě. Od tohoto okamžiku mu běží desetidenní lhúta na podání odvolání proti tomuto rozhodnutí. Pokud bude Chudoberdi Nurmatov vyhoštěn do Uzbekistánu, vydává se vysokému nebezpečí nehumánního zacházení vč. mučení. Bude tam čelit trestnímu stíhání a v případě odsouzení bude za svoji sexuální orientaci i uvězněn (v Uzbekistánu je sex mezi muži trestným činem).

Při výslechu trval novinář na tom, že neporušil žádný ruský imigrační zákon, že se za poslední tři roky opakovaně snažil získat v Rusku azyl a odvolal se proti jeho poslednímu zamítnutí. Narodil se v Rusku a strávil zde své dětství. Po absolvování ruské střední školy odešel do Uzbekistánu, kde získal občanství. Velice brzy se ale vrátil do Ruska a přihlásil se tam na univerzitu. Prohlásil, že jeho pobyt v Rusku byl legální, a že jeho matka sestra i bratr jsou ruskými občany. Policie ovšem tvrdí, že byl novinář v zemi od roku 2011 ilegálně, a že jeho poslední odvolání proti zamítnutí azylu nebylo soudem přijato. O tom však, jak vyšlo najevo, nebyl Chudoberdi Nurmatov informován.

Amnesty International zdokumentovala řadu případů nuceného vyhoštění migrantů z Ruska do Uzbekistánu, včetně únosů a tajného předávání žadatelů o azyl a uprchlíků bezpečnostními složkami.

  Aktuality

  Článek publikován 19.2.2018

Ali Feruz je volný!

  Článek publikován 8.12.2017

Ali Feruz dostal pokutu, zadržení trvá

Ruské úřady nadále drží Aliho Feruze v detenci. navíc dostal pokutu ve výši 85 dolarů

  Článek publikován 8.8.2017

Ali Feruz zatím vydán nebude

Pozadí

Chudoberdi Nurmatov, narozen v únoru 1986, píše pro nezávislé noviny Novaja Gazeta pod pseudonymem Ali Feruz. Zabývá se tématy, která zahrnují i práva osob se zdravotním postižením a práva uprchlíků a migrantů ze Střední Asie. Je uzbeckým občanem, ale narodil se v Rusku, kde strávil dětství, a potom se odstěhoval do Uzbekistánu. Dle vlastních slov byl v roce 2009 nucen uprchnout z Uzbekistánu poté, co byl zadržen a mučen příslušníky uzbecké Národní bezpečnostní služby kvůli tomu, že odmítl být jejich tajným informátorem.

Podle jeho kolegyně Eleny Kostiučenkové byl Chudoberdi Nurmatov zadržen poblíž hudební školy, kde navštěvoval hodiny zpěvu a zdá se, že tam na něj policisté čekali.

Počátkem letošního roku, dne 16. března, byl zadržen policií a obviněn ze správních deliktů, týkajících se jeho statusu migranta v Rusku. Tou dobou byla jeho žádost o dočasný azyl v Rusku stále ve fázi projednávání. Z tohoto důvodu měl právo pobývat v Rusku do doby vynesení rozhodnutí a vyčerpání všech možností odvolání a byl tedy propuštěn. Později se novinář dověděl, že jeho žádost o azyl byla zamítnuta. Podal proti tomu odvolání u okresního soudu Zamoskvoreckij v Moskvě. Soud odmítnul vzít toto odvolání v úvahu, ale Chudoberdiho Nurmatova o tom na jeho adrese neinformoval. O tomto zamítnutí se dozvěděl až od policie při výslechu dne 1. srpna.

Vyšetřování vedené organizací Amnesty International od roku 2014 odhalilo, že stovky žadatelů o azyl, uprchlíků a pracovních migrantů, byly uneseny nebo nuceně vyhoštěny z Ruska do Uzbekistánu. Jedná se tak o zjevné porušování mezinárodních závazků Ruska v oblasti lidských práv. Krátce poté, co bylo upuštěno od obvinění ze spoluúčasti na únosech osob, hledaly ruské úřady jiné způsoby, jak obejít své mezinárodní závazky. Využily tak zástupných prostředků jako jsou například různé správní delikty, aby osoby vyhostily zpět do Uzbekistánu, kde čelí skutečnému nebezpečí v podobě mučení. Mnozí z těch, kteří tak byli nuceně vyhoštěni, se neúspěšně pokoušeli ruské úřady žádat o azyl.

Ruské úřady nadále slepě akceptují od svých uzbeckých protějšků pouhá ujištění o tom, že lidé nebudu po svém vyhoštění v Uzbekistánu mučeni. Zároveň také ruské úřady neprovádějí žádná účinná vyšetřování případů únosů uzbeckých občanů v Rusku, ke kterým jim byly dány podněty.

Další informace naleznete ve zprávě “Uzbekistán: Rychlá cesta k mučení, únosy a nucené vyhoštění z Ruska do Uzbekistánu" a dokument předložený organizací Amnesty International Výboru ministrů Rady Evropy: Garabayev vs. Ruská federace (No.38411/02), svazek případů .

Pokud bude Chudoberdi Nurmatov vyhoštěn do Uzbekistánu, stejně jako mnozí před ním, bude mu hrozit nebezpečí v podobě izolovaného věznění, mučení či jiného nehumánního zacházení a nespravedlivé soudní řízení. Pokud by byl v Uzbekistánu obžalován a odsouzen, musel by čelit dlouhodobému vězení v krutých, nelidských a ponižujících podmínkách.