Urgentní
akce

© IWGIA

Vůdce národa Evenků v ohrožení

  Případ

Sergej Nikiforov je vůdce domorodého národa Evenků v Rusku a ochránce environmentálních práv. Byl odsouzen ke čtyřem letům ve vězení za odpor proti projektu na těžbu zlata v Amurském regionu na ruském Dálném východě, a to po nespravedlivém soudním procesu.

29. září 2015 byl Sergej Nikiforov odsouzen k pěti rokům ve vězeňském táboře a byla mu soudem v Blagověščensku v regionu Amur udělena pokuta ve výši 16 milionů rublů na základě obvinění z podplácení a podvodu. 8. prosince byl jeho trest snížen po odvolání na čtyři roky a pokuta snížena na 3 miliony rublů. Obvinění se vztahují ke stavebnímu projektu, kterým pověřil strojírenskou firmu v roce 2012. Navzdory platbě předem firma stavbu nikdy nevykonala a tak v roce 2013 Sergej podal na firmu dvě stížnosti, a to za podvod a úplatkářství. Jeho stížnosti byly úspěšné a firma byla požádána, aby peníze vrátila, ale při zvláštním zvratu událostí byl v říjnu 2013 naopak Sergej Nikiforov strojírenskou firmou nařčen z podvodu a úplatkářství. Po dobu procesu na něj bylo uvaleno domácí vězení a nic dalšího se až do září 2015 nedělo. V červenci 2015 byla těžební společnosti Petropavlovsk udělena licence pro těžbu zlata pomocí výbušnin, a to dva kilometry od vesnice Ivanovka, bez jakékoliv konzultace s postiženou komunitou Evenků, jak žádá ruský zákon. Následné rozhovory mezi Evenky, představiteli společnosti a místní vládou selhaly, ale práce dále pokračovaly. Do té doby již těžební společnost zlato několik let těžila a vztahy s Evenky byly dobré. 10. září požádali vesničané o ukončení prací na základě etnologického a ekologického průzkumu a vyjádřili svůj záměr bojovat proti těžbě všemi legálními prostředky. Sergej Nikiforov vedl protest proti pokračující licenci i přesto, že již byl v domácím vězení. Existují důvody k podezření, že soudní proces Sergeje Nikiforova byl nespravedlivý a jeho cílem bylo zastrašit odpůrce těžebního projektu. Případ z roku 2013 byl v září 2015 znovu otevřen právě ve chvíli, kdy vesničané vyjádřili svůj nesouhlasný postoj k těžebnímu projektu. Původní výpověď Sergeje Nikiforova byla pořízena za nepřítomnosti jeho právníka a Sergej tuto výpověď později stáhl. Soud též odmítl vzít v úvahu vážné důkazy obhajoby a předvolat klíčového svědka. Sergej Nikiforov je váženým členem své místní komunity a pod jeho vedením se vesnice rozrůstala a vzkvétala. Podle Amnesty je vězněm svědomí a měl by být okamžitě propuštěn.