Urgentní
akce

OBAVY O ZDRAVÍ PASTORA ODSOUZENÉHO NA DOŽIVOTÍ V PRACOVNÍM TÁBOŘE

  Případ

Lim Hyeon-soo, odsouzený k doživotnímu vězení s těžkou prací v Severní Koreji, trpí řadou zdravotních problémů, včetně podvýživy, vysokého krevního tlaku, artritidy a žaludečních potíží, jež se u něj rozvinuly jako vedlejší účinek léku, který mu nebyl řádně podáván. Lim Hyeon-soo byl zadržen severokorejskými úřady údajně kvůli „spiknutí se záměrem svrhnout vládu“.

Lim Hyeon-soo (62 let) je pastorem v kanadském Torontu. V rámci humanitárních misí od roku 1997 podnikl více než 100 cest do Severní Koreje. Poté, co strávil téměř rok ve vazbě, byl odsouzen v prosinci 2015 k doživotnímu vězení s těžkou prací za „spiknutí se záměrem svrhnout vládu“. Poslední dva roky vazby strávil střídavě v pracovním táboře a nemocnici, a to kvůli svým zdravotním problémům, především ztrátě hmotnosti a vysokému krevnímu tlaku. Nedávno mu byla diagnostikována artritida, a protože lék nebyl správně podáván spolu s jídlem, trpí žaludečními problémy.

Od svého zadržení Lim Hyeon-soo smí přijímat a odesílat dopisy a v prosinci 2016 mu byl umožněn jeden telefonický rozhovor s rodinou, při němž předal zprávu kanadské vládě se žádostí o vyjednávání se Severní Koreou. Nadějí na setkání pro Lim Hyeon-soo s jeho rodinou je fakt, že v několika předchozích případech zadržených cizinců severokorejské úřady návštěvy příbuzných povolily.

Podle zpráv médií do Severní Koreje vycestovali kanadští představitelé, aby zde navštívili Lim Hyeon-soo a jednali o jeho propuštění, tato snaha však nevedla k úspěchu. V květnu 2017 byl také navštíven švédskými diplomaty z velvyslanectví v Pchjongjangu. Vzhledem k tomu, že Kanada neudržuje diplomatické vztahy se Severní Koreou, nabízí Švédsko konzulární služby, v minulých letech bylo v těchto typech případů důležitým mluvčím.

  Aktuality

  Článek publikován 9.8.2017

Lim Hyeon-soo by měl být volný!

Agentura Reuters informovala, že by měl být pastor propuštěn 9. 8. na svobodu údajně z humanitárních důvodů!

Pozadí

Orgány Severní Koreje v posledních letech odsoudily jednotlivce, včetně cizích státních příslušníků, k dlouhodobému uvěznění na déle než deset let. Rozsudky jsou vydávány často prostřednictvím soudních řízení, která nesplňují mezinárodní normy spravedlivého procesu. Jednotlivci bývají nakonec odsouzeni za zločiny, jako je „podvracení“ a „špionáž“, a to navzdory nedostatku důkazů o tom, že by se podíleli na činnostech, které by splňovaly mezinárodní definici těchto trestných činů.

Většina lidí, kteří byli nedávno odsouzeni, obdržela rozsudky v rozsahu 15 let nebo méně, avšak Lim Hyeon-soo patří k výjimečným případům, jimž byl udělen trest doživotí. Mnoho cizinců, kterým byly uděleny dlouhé tresty, nebylo nuceno odpykat si svůj trest v plném rozsahu. Severokorejské úřady v minulosti propouštěly tyto vězně z důvodu jejich věku nebo proto, že „se vězeň omluvil“.

Je pravděpodobné, že zahraniční vězni jsou zadrženi v samostatném zařízení, kde nemají žádný kontakt se severokorejskými vězni. Součástí věznění je dlouhá pracovní doba a neustálý dozor. V případě potřeby je vězňům poskytnuta základní lékařská péče mimo vězení.

Zahraničním zadrženým osobám doposud bylo povoleno zasílat a přijímat dopisy a v některých případech mohly telefonovat svým rodinám. Hovory byly obvykle monitorovány a mohlo se stát, že zadržované osoby byly poučeny, aby doručily zprávu své rodině, obvykle se žádostí adresovanou domovské vládě vězně, aby problém vyřešila diplomatickými prostředky.

Podle Standardních minimálních pravidel OSN pro zacházení s vězni (tzv. Pravidla Mandela) by vězňům mělo být umožněno v pravidelných intervalech a pod nezbytným dohledem komunikovat se svými příbuznými a přáteli, a to nejen prostřednictvím písemné korespondence, telekomunikačních, elektronických, digitálních a jiných prostředků komunikace, pokud jsou k dispozici, ale také přijímáním návštěv.