Urgentní
akce

© Amnesty International

Uganda přijala drakonický zákon proti homosexualitě. Za jeho porušení hrozí až trest smrti

  Případ

LGBTI Trest smrti   Uganda publikován 26.10.2023

Ugandský prezident schválil v květnu 2023 kontroverzní zákon, který kriminalizuje vztahy mezi osobami stejného pohlaví. Za jeho porušení hrozí lidem desítky let vězení, doživotí, nebo dokonce trest smrti. Od přijetí zákona došlo v Ugandě k nárůstu násilí vůči LGBTI+ komunitě. Ugandská vláda musí zákon zrušit a zajistit LGBTI+ lidem dostatečnou ochranu jejich práv.

Zákon proti homosexualitě „Anti-Homosexuality Act 2023“ (AHA 2023) AHA 2023 není prvním pokusem ugandské vlády o kriminalizaci homosexuality. Od zrušení ugandského zákona proti homosexualitě v roce 2014 docházelo k opakovaným snahám o perzekuci homosexuality. Součástí těchto snah byl i zákon o sexuálních deliktech z roku 2021, který kriminalizoval jakýkoli „"sexuální akt mezi osobami stejného pohlaví“", tedy i anální sex bez ohledu na pohlaví osob. Za tento čin hrozil trest až 10 let vězení. Zákon AHA 2023 je jedním z nejextrémnějších zákonů proti LGBTI+ lidem na světě, neboť rozšiřuje tresty a zřejmě jako první staví mimo zákon všechny, kdo se identifikují jako LGBTI+.

Od přijetí zákona AHA 2023 v květnu došlo k nárůstu nenávisti, diskriminace a násilí vůči osobám kvůli jejich sexuální orientaci nebo genderové identitě.

Fórum pro osvětu a podporu lidských práv (HRAPF) se sídlem v Ugandě zaznamenalo v červnu a červenci 2023 celkem 149 případů. Případy se týkají nahlašování lidí úřadům na základě skutečné nebo domnělé sexuální orientace, vystěhování z domovů, vesnic a pronajatých domů a skutečného násilí nebo vyhrožování násilím. K dnešnímu dni bylo nejméně pět osob obviněno z různých trestných činů podle tohoto zákona. Dva z těchto pěti byli v srpnu obviněni ze "závažné homosexuality", za kterou jim hrozí trest smrti.

Pozadí

Zákon AHA 2023 porušuje závazky Ugandy vyplývající z vnitrostátního i mezinárodního práva, včetně 4. kapitoly ugandské ústavy, která chrání práva na rovnost a nediskriminaci, dále ochranu osobní svobody, ochranu před krutým nebo ponižujícím zacházením a soukromí. Zákon dále porušuje ustanovení Africké charty lidských práv a práv národů, která zakazují diskriminaci, kruté nebo ponižující zacházení a svévolné zatýkání.

Zákon rovněž porušuje různá ustanovení Všeobecné deklarace lidských práv (UDHR) a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. UDHR chrání právo každého svobodně se vyjadřovat a právo na rovnost a nediskriminaci. Stejně jako Africká charta zakazuje UDHR mučení nebo kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, svévolné zatčení, zadržení nebo vyhoštění, svévolné zasahování do soukromí, rodiny, domova nebo korespondence. Podobná ustanovení obsahuje i Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ve svých článcích 2, 7, 9 a 17.