Urgentní
akce

© Doan Troung / Amnesty International

Vietnam: Facebook musí přestat pomáhat vládě s cenzurou

  Případ

Facebook napomáhá vietnamským úřadům umlčet kritiky režimu prostřednictvím blokování účtů a příspěvků uživatelů.

Mezinárodní zpravodajská organizace Reuters informovala o tom, že Facebook začal díky nátlaku autorit významně zasahovat do cenzury „protistátních“ příspěvků ve Vietnamu.

„Zjištění, že se Facebook podvoluje dalekosáhlým požadavkům Vietnamu na cenzuru, je devastující zlomový bod pro svobodu projevu ve Vietnamu i mimo něj,“ řekl William Nee, lidskoprávní poradce Amnesty International.

„To, že vietnamské autority bezohledně potlačují svobodu projevu, není nic nového, ale to, že Facebook změnil své podmínky, z něj dělá jejich spoluviníka. Facebook musí založit svoji regulaci obsahu na mezinárodních lidskoprávních normách svobody projevu, ne na libovolných rozmarech vlády, která zneužívá svých práv. Facebook je povinen respektovat svobodu projevu tím, že odmítne vyjít vstříc těmto neomluvitelným požadavkům na odstraňování obsahu,“ dodal.

Facebook v dubnu 2020 oznámil významný posun ve své politice moderace online obsahu ve Vietnamu. V rámci této politiky stále více vychází vstříc vietnamským úřadům a jejich represivní cenzuře digitálních projevů považovaných za kritiku státu.

Facebook agentuře Reuters potvrdil, že „neochotně“ souhlasil s cenzurou „vietnamského protistátního obsahu“, včetně celostátního vynuceného zpomalení facebookových služeb po intenzivním tlaku vietnamských úřadů.

Vietnamská vláda často označuje pokojnou a legitimní kritiku vlády či porušování lidských práv za protistátní, přestože je tento druh projevu chráněn podle mezinárodních práv a standardů.

Blokováním příspěvků aktivistů napomáhá Facebook vietnamské vládě k odpírání práva na svobodu slova. Pokud budou vietnamské úřady nadále úspěšně tlačit Facebook k cenzuře obsahu ve Vietnamu, jiné represivní vlády by mohly tento příklad následovat.

Dnešní Vietnam představuje jedno z nejutlačovanějších prostředí, co se týče svobody vyjadřování na internetu. V zemi je aktuálně ve vězení nejméně sto sedmdesát vězňů svědomí. Z toho šedesát devět lidí je uvězněno na základě poklidného uplatňování svého práva na svobodu projevu online. Z dvaceti sedmi nově uvězněných lidí v roce 2020 bylo dvacet jedna (78 %) z nich obviněno právě ze zločinů týkajících se online aktivismu na internetu.

Vietnamské úřady mají dlouhodobou historii v označování oprávněné kritiky jako „protistátní “ spolu se soudním stíháním obhájců lidských práv za „řízenou protistátní propagandu“. V době pandemie COVID-19 vietnamské úřady aktivně potlačovaly svobodné vyjadřování na internetu. V posledních měsících toto potlačování ještě zesílilo.

Pozadí

Internet sice poskytl obyvatelům Vietnamu příležitost k vyjádření a výměně svých politických názorů, lidé ale musejí čelit zvýšenému riziku obtěžování, zastrašování, fyzickým útokům a soudnímu stíhání ze strany státních orgánů, jejichž cílem je potlačení jakýchkoliv nesouhlasných názorů s vietnamskou vládou.

Kromě cenzury obsahu zavedené technologickými společnostmi dokumentuje tato zpráva také významné ohrožení svobody a bezpečnosti, kterému musejí čelit jak obránci lidských práv a aktivisté, tak i jejich rodiny.

Nový výzkum Amnesty upozorňuje na přímé zapojení Facebooku do umlčování kritiků režimu:

https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/facebook-stop-supporting-censorship-in-viet-nam/

Report je založený na rozhovorech s jedenatřiceti vietnamskými obránci lidských práv, včetně bývalých vězňů svědomí a jejich rodinných příslušníků, právníků, novinářů a spisovatelů a dokumentuje systematické potlačování svobody projevu ve Vietnamu.

Odhaluje pronásledování, obtěžování a zneužívání obránců lidských práv a aktivistů věnujících se online projevům vietnamskými úřady a analyzuje roli technologických gigantů jako Facebooku a Googlu na cenzuře pokojného nesouhlasu a názorů kritických vůči vládě.

Vietnamská ústava a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR), jenž Vietnam ratifikoval, zaručuje právo svobody projevu. Rada OSN pro lidská práva potvrdila, že tatáž práva, kterými lidé disponují offline, musejí být dostatečně chráněna také online, a že by státy měly vytvořit a udržet „svobodné online prostředí“ pro zajištění účinného uplatňování lidských práv.

Vietnamský trestí zákoník nicméně na základě článků 117 a 331 opravňuje úřady stíhat lidi věnující se legitimnímu vykonávání svého práva na svobodu projevu online.

 

Aktuální počet podpisů: 4012 Náš cíl: 4500

Připojit se k petici:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zásad o ochraně a zpracování osobních údajů Adresátům petice zasíláme pouze křestní jméno a první písmeno příjmení signatářů, bez jakýchkoliv kontaktních údajů.

Celé znění on-line petice, kterou posíláme adresátům.

Adresáti

  • viceprezidentka pro obsahovou strategii společnosti Facebook Monika Bickertová

Požadujeme

  • Zajištění, že Facebook přijme nové zásady moderování obsahu a komunitních standardů, jež jsou výslovně a primárně založeny na mezinárodních normách v oblasti lidských práv, zejména obecných zásadách OSN v oblasti podnikání a lidských práv.
  • Zajištění, že Facebook poskytne včasný, efektivní a transparentní proces odvolání, jestliže je obsah omezován na základě místních zákonných požadavků.
  • Zajištění, že Facebook podnikne kroky k nápravě jakéhokoli porušování lidských práv, na kterém se jeho obchodní operace podílely či je způsobily.

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...