Urgentní
akce

http://www.rfa.org/

Tři ochránci lidských práv drženi v izolaci

  Případ

V lednu byli během deseti dnů nesouvisle zatčeni tři vietnamští ochránci lidských práv a nyní jsou drženi v izolaci v předběžné vyšetřovací vazbě. Bez přístupu ke svým právníkům jsou vystaveni riziku mučení a jiného špatného zacházení.

Trần Thị Nga, členka nezávislé skupiny Vietnamských žen pro lidská práva, byla zatčena doma v severním Vietnamu ve městě Phủ Lý 21. ledna 2017. Podle státem ovládaného média byla „chycena při zveřejňování videoklipů a dokumentů obsahujících protistátní propagandu na internetu.“ Je obviněna podle Článku 88 Vietnamského trestního zákoníku z roku 1999 za „provádění propagandy“ vůči státu. Držena je v provinciální věznici v Hà Nam a bude-li usvědčena, dostane trest 20 let ve vězení.

Nguyễn Văn Oai, bývalý politický vězeň a křesťanský sociální aktivista, byl zatčen při cestě domů z rybářského výletu ve městě Hoàng Mai v centrálním Vietnamu 19. ledna 2017. Jeho rodina byla informována následující den o tom, že byl obviněn ze "vzdorování úředníkům ve službě" podle Článku 257 trestního zákoníku. Nguyễn Văn Oai si nyní odpykává tříletou podmínku poté, co byl v srpnu 2015 propuštěn po čtyřech letech ve vězení. Držen je v provinciální věznici Nghệ An a v případě usvědčení dostane sedmiletý trest odnětí svobody. Po předešlém věznění se nachází ve špatném zdravotním stavu.

Nguyễn Văn Hóa, bloger ze severu centrálního okresu Kỳ Anh, byl zatčen 11. ledna 2017. Po dvanácti dnech (23. ledna) byla jeho rodina informována policií z Hà Tĩnh o tom, že je zadržován podle Článku 258 trestního zákoníku za „zneužívání demokratických svobod k narušení zájmů státu a práv a legitimních zájmů organizací a občanů.“ Jedná se o paragraf, který se běžně používá proti aktivistům. Po usvědčení čelí sedmi letům odnětí svobody. Držen je ve vězení Cầu Đông v provincii Hà Tĩnh.

  Aktuality

  Článek publikován 10.2.2020

Tran Thi Nga je na svobodě, díky za podporu!

Obránkyně lidských práv z Vietnamu si odpykala tři roky z původně devítiletého trestu

  Článek publikován 20.8.2018

Tran Thi Nga byla ve vězení brutálně zbita

Obránkyně lidských práv Tran Thi Nga nedávno řekla svému manželovi během krátkého telefonického hovoru, který jí byl umožněn, že byla brutálně zbita a bylo jí vyhrožováno smrtí.

Pozadí

Vietnam je smluvní stranou Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který zaručuje práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování. Nicméně tato práva jsou ve Vietnamu vážně omezena jak legislativně, tak v praxi. Nejasně formulované články v sekci národní bezpečnosti Vietnamského trestního zákoníku z roku 1999 jsou často používány ke kriminalizování nesouhlasných názorů a aktivit. Stejně tak se používají články v sekci o administrativním řízení.

Mezi ohrožené osoby patří lidé podporující mírovou politickou změnu, kritizující vládní politiku nebo požadující dodržování lidských práv. Články 88, 257 a 258 jsou mezi články používanými k zadržování, trestnímu stíhání a věznění disidentů za jejich prodemokratickou činnost, včetně blogerů, aktivistů za pracovní a pozemková práva, náboženských stoupenců různých církví, ochránců lidských práv, aktivistů zabývajících se sociální spravedlností a dokonce i hudebních skladatelů.

Vězeňské podmínky ve Vietnamu jsou kruté, vězni nedostávají adekvátní stravu, ani jim není poskytnuta zdravotnická péče. Ta nedosahuje ani minimálních požadavků stanovených v Standardních minimálních pravidlech OSN pro zacházení s vězni (Pravidla Nelsona Mandely) a dalších mezinárodních standardů. Političtí vězni jsou běžně drženi v předběžných vazbách, kde existuje vysoké riziko mučení a dalšího špatného zacházení. Ačkoliv Vietnam ratifikoval Úmluvu proti mučení, která vstoupila v zemi v platnost v únoru 2015, nebyly učiněny dostatečné kroky k dodržování závazků podle této smlouvy. Pro více informací viz zprávu: Prisons Within Prisons: Torture and Ill-treatment of Prisoners of Conscience in Viet Nam, https://www.amnesty.org/en/documents/asa41/4187/2016/en/, publikována v červenci 2016.

Trần Thị Nga má dvě děti ve věku čtyř a šesti let a je známou aktivistkou. V minulosti byla při několika příležitostech vystavena pronásledování, zastrašování a policejnímu bití kvůli obraně lidských práv, včetně pracovních a pozemkových práv, a pro účast v environmentálních a protičínských protestech.

Nguyễn Văn Oai byl zatčen již dříve v srpnu 2011 a odsouzen v lednu 2013 ke čtyřem letům vězení s třemi lety domácího vězení za aktivity s cílem „svrhnout stát". Političtí vězni, kteří jsou omezeni domácím vězením či podmínkou, jsou často omezeni ve svobodě pohybu a jsou pravidelně vyslýcháni, sledováni a pronásledováni místní policií.

Nguyễn Văn Hóa pomáhal rybářům zasaženým ekologickou katastrofou Formosa, při níž zahynuly miliony ryb, a která v dubnu 2016 postihla přibližně 270 000 lidí včetně rybářů. Po dvouměsíčním vyšetřování ekologické katastrofy vláda potvrdila obvinění, že ocelárna vlastněná taiwanskou společností Taiwanese Formosa Plastics Group způsobila vypuštění toxického odpadu. Na konci června se Formosa veřejně omluvila a oznámila, že poskytne 500 milionů dolarů jako kompenzaci. Zasažení ale prohlásili, že za dopad a ztrátu živobytí je to kompenzace nedostatečná. Aktivisté zabývající se případem Formosa jsou intenzivně pronásledování a zastrašováni.