BRAVE - česky ODVÁŽNÍ - to je kampaň Amnesty International na podporu obránců a obránkyň lidských práv.

"Vlády v mnoha zemích přijímají zákony a politiky, díky nimž se práce obránců lidských práv stává riskantnější a obtížnější"říká generální tajemník Amnesty International Salil Shetty ke startu kampaně na podporu obránců a obránkyň lidských práv BRAVE.

V roce 2016 bylo zabito 281 obránců lidských práv, oproti 156 mrtvým v roce 2015. Komunitní lídři, právníci, novináři a ostatní obránci lidských práv po celém světě čelí bezprecedentní míře pronásledování, zastrašování a násilí. Amnesty International, která na tento trend poukazuje, startuje novou, celosvětovou kampaň, ve které požaduje ukončení přívalu útoků proti statečným jednotlivcům čelícím bezpráví.

Obránci lidských práv jsou lidé, kteří samostatně nebo ve spolupráci s ostatními brání nebo podporují lidská práva na místní, národní, regionální či mezinárodní úrovni. Obránci lidských práv pocházejí z různorodého prostředí. Jsou to studenti, představitelé komunit, novináři, právníci, oběti zneužívání a jejich rodiny, zdravotničtí pracovníci, učitelé, odboráři, oznamovatelé trestných činů, zemědělci, ekologičtí aktivisté a další. Rovněž to mohou být oběti nebo příbuzní obětí, jejichž lidská práva byla porušena. Jejich práce v oblasti ochrany lidských práv může být součástí jejich profese nebo může být vykonávána na dobrovolné či neplacené bázi.

NĚKOLIK PŘÍKLADŮ - TÉMAT - KDE SE ANGAŽUJÍ OBRÁNCI A OBRÁNKYNĚ LIDSKÝCH PRÁV:

ZABÍJENÍ OBRÁNCŮ LIDSKÝCH PRÁV

OBRÁNCI LGBT PRÁV

CENZURA

PERZEKUCE

Ve výzkumné zprávě, která doprovází novou kampaň, Ohrožení obránci lidských práv – zmenšující se prostor občanské společnosti, Amnesty International detailně popisuje nebývalá nebezpečí, kterým čelí ti, kdo hájí lidská práva. Stále víc a víc se z takové činnosti stává smrtelně nebezpečná záležitost: V roce 2016 bylo podle organizace Front Line Defenders na celém světě za obranu lidských práv zabito 281 lidí, což je nárůst oproti 156 mrtvým v roce 2015. „Autoritářští vůdcové, kteří se snaží zničit lidská práva, by nás měli přesvědčit, že mají na srdci naše dobro, ale to se jim nedaří. Ve skutečnosti za námi stojí ti, kteří chrání naše práva a právě proto čelí pronásledování. V roce 2017 dosáhla závažná situace obránců lidských práv kvůli opatřením, která přijaly některé státy, kritického bodu,“ upozornil Salil Shetty.

Způsoby používané k odstavení obránců se stále rozšiřují

Zpráva varuje, že kombinace hromadného sledování, nových technologií, zneužívání práva a zátahy na poklidné protesty vytvořila pro obránce lidských práv nebývale nebezpečné prostředí. Mezi nově vznikajícími trendy, které mají zastrašit a umlčet aktivisty, nabývá na síle používání moderních technologií a cílené sledování, včetně online špehování.

K vypátrání bahrajnských lidskoprávních aktivistů v exilu používá vláda spyware a vlády po celém světě si objednávají firmy, které jim zpřístupňují šifrovací klíče a umožňují odtajnit osobní online komunikace, aniž by pomyslely na důsledky. Ve Velké Británii nechala policie sledovat novináře, aby odhalila jejich zdroje.

Na místech, jako jsou Mexiko nebo Rusko, se v hojné míře používá trolling, který záměrně vytváří podvratné kampaně, které mají diskreditovat a stigmatizovat obránce lidských práv, například novináře.

Tyto nové trendy se přidávají do již tak nebezpečného arsenálu nástrojů útlaku, včetně zabíjení a násilných zmizení, tvrdých zásahů proti poklidným protestům a zneužívání trestního, občanského a správního práva ke stíhání obránců lidských práv.

Amnesty International upozorňuje, že v roce 2016:

  •          přinejmenším ve 22 státech došlo k zabití lidí za klidné zastávání se lidských práv;
  •          v 63 zemích čelili pomlouvačným kampaním;
  •          v 68 státech byli uvězněni či zadrženi pouze kvůli své nenásilné práci;
  •          v 94 státech byli zastrašováni nebo napadeni.

Pokud právě nevyhrožují nebo nepronásledují, vlády všech přesvědčení se snaží své otevřené nepřátelství vůči obráncům lidských práv zjemňovat šířením démonizující rétoriky, která zobrazuje aktivisty jako teroristy nebo cizí agenty. Nic nemůže být pravdě vzdálenější,“ kritizuje praktiky lídrů Salil Shetty.

Otázkou zůstává: Budeme jen přihlížet a necháme mocné pokračovat v jejich snahách zničit obránce práv – ty, kteří jsou často poslední linií obrany svobodné a spravedlivé společnosti? Nebo se probudíme a postavíme se jim do cesty?“

Amnesty startuje novou, celosvětovou kampaň na „ochranu statečných“

Ve světle nebezpečí, kterému lidskoprávní aktivisté čelí, startuje Amnesty International kampaň, ‚BRAVE.‘ Vyzývá státy, aby ocenily legitimní práci těch, kteří bojují za důstojnost a rovná práva všech lidí, a aby zajistily jejich svobodu a bezpečí.

Amnesty International požaduje dodržování toho, k čemu se jednotlivé státy zavázaly, když OSN v roce 1998 přijala Deklaraci o obraně lidských práv. Deklarace vyzývá státy, aby uznaly klíčovou roli a přínos obránců lidských práv, a aby přijaly účinné kroky k jejich ochraně.

Kampaň bude upozorňovat na případy jednotlivců čelících bezprostřednímu nebezpečí kvůli své činnosti v oblasti ochrany lidských práv, bude lobbovat u vlád a bude vyvíjet tlak na zlepšení právního rámce. Amnesty International bude také pokračovat ve vyšetřování útoků na aktivisty a bude spolupracovat s místními komunitami a aktivisty na mobilizaci a zaktivizování lidí.

„Od Fredericka Douglasse přes Emily Pankhurstovou, Rosu Parksovou, B. R. Ambedkara a Nelsona Mandelu je historie plná příběhů obyčejných lidí, kteří odmítli přijmout status quo a postavili se za to, co je správné,“ vyjmenovává Salil Shetty.

„Tento duch statečnosti je dnes stále živý. A nezáleží, jestli se jedná o Malalu Yousafrzaiovou nebo Chelsea Manningovou. Stále jsou zde lidé, kteří právě teď pro nás riskují. Bez jejich odvahy, by náš svět byl méně férový, méně spravedlivý a méně rovný. To je důvod, proč dnes vyzýváme všechny – nejenom světové lídry – aby se postavili za obhájce lidských práv a chránili jejich odvahu,“ uzavřel Salil Shetty.

brave
Kampaň BRAVE bude pokračovat i nadále, protože problematika obránců lidských práv je hlavním tématem Amnesty až do roku 2019. Zatím jsme přinesli informace o zabíjení, pronásledování obránců práv LGBT lidí, o cenzuře a perzekucích. Pod související petice jsme v této fázi kampaně získali 7500 podpisů. Děkujeme za ně – první úspěch se už dostavil a čínský básník Langzi byl v minulých dnech propuštěn. 
Obránci lidských práv jsou muži a ženy, co si zaslouží náš obdiv a podporu - třeba i pravidelným dárcovstvím. Přeměňte své hodnoty a přesvědčení v lidskoprávní činy ještě dnes.

BUDU DAROVAT!

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...