© Amnesty International

Zůstaňme odvážní!

  Blog

Svoboda slova a vězni svědomí Názor od Salil Shetty, generální tajemník Amnesty International publikován 13.7.2017

Žijeme ve věku strachu, rozdělení a démonizace. Po celém světě kolují jedovaté skazky a rétorika "nás proti nim" používaná k tomu, aby kolektivní vina za sociální a politické křivdy byla svalována na celé skupiny lidí. Ti, kteří se odváží postavit za lidská práva, jsou stále více a více napadáni. Alarmujícím způsobem jsou vystaveni obtěžování a zastrašování, pomlouvačným kampaním, špatnému zacházení a nezákonnému zadržování. Jsou dokonce zabíjeni - jen proto, že se postavili za to, co je správné.

To, čeho jsme dnes svědky, je frontální útok vlád, ozbrojených skupin, korporací a dalších na obranu lidských práv. V roce 2016 bylo přinejmenším 22 zemí svědkem zabitých za to, že se pokojně postavili za lidská práva. V 63 zemích se lidé potýkali s očerňovacími kampaněmi, v 68 zemích byli lidé zatčeni nebo zadrženi pouze kvůli své nenásilné práci a v 94 zemích byli lidé ohrožováni nebo napadáni.

Obránci lidských práv pocházejí ze všech různých kultur a koutů světa. Jsou to studenti, představitelé komunit, novináři, právníci, oběti zneužívání a jejich rodiny, zdravotničtí pracovníci, učitelé, odboráři, oznamovatelé trestných činů, zemědělci, ekologičtí aktivisté a další.

Jsou to lidé, kteří bojují proti zneužívání moci vládami a korporacemi, chrání životní prostředí, brání menšiny, práva žen a LGBT+ osob nebo protestují proti drastickým pracovním podmínkám.  Tváří v tvář stojí v cestě nespravedlnosti a diskriminaci, zneužívání, démonizaci a dnes plnou měrou pociťují útok na své právo „ozvat se“.

Tato hrozba je zákeřná. Odebráním práva na protest, neustálý dohled, obtěžování nebo nedostatek ochrany před obtěžováním, vyhrožováním a fyzickým útokem, tím vším vlády redukují pomyslný přívod kyslíku obráncům a obránkyním lidských práv.

Jsou to téměř dvě desetiletí od doby, kdy se mezinárodní společenství v roce 1998 shromáždilo v OSN a konsensem přijalo Deklaraci o ochraně obránců lidských práv a občanské společnosti a jejich uznání jako součást změny v prosazování a ochraně lidských práv. Na podporu Deklarace vlády slíbily, že budou podporovat obránce lidských práv a umožní jim pracovat bez překážek a bez strachu z represí. Přesto je dnes duchem i obsahem této Deklarace otevřeně opovrhováno.

Vlády v mnoha zemích přijímají zákony a politiky, díky nimž se práce obránců lidských práv stává riskantnější a obtížnější. Od zákonů, které autorizují násilí proti poklidným demonstrantům nebo umožňují masový dohled, až po zákaz přístupu k financování ze zahraničí a uvalení přísných požadavků na registraci organizací. Prostor postavit se za lidská práva je čím dál těsnější.

Mezitím jsou obránci lidských práv označováni stále více otevřeně jako zločinci, nežádoucí, "obránci démonů". Jsou nazýváni "zahraničními agenty", "protinárodními živly", "teroristy". Jsou vykreslováni jako hrozba pro bezpečnost, vývoj a tradiční hodnoty.

Také čelí hrozbě sníženého přístupu k informacím, síťování a nástrojům, které potřebují k prosazování změn, zatímco ochrana před útoky, jimž čelí, je zcela nedostatečná. Pachatelé těchto útoků jsou zřídka předvedeni před soud.

Navzdory celosvětovému útoku na pokojný protest se masy lidí nevzdávají a nepřijímají  nespravedlnost. Náš duch spravedlnosti je silný a nebude potlačen.

Amnesty International v této souvislosti zahajuje globální kampaň, v níž vyzývá, aby byli obránci lidských práv uznáváni, chráněni a měli možnost pracovat v bezpečnějším prostředí.

Název kampaně je: BRAVE – tedy „ODVÁŽNÍ“.

Nyní více než kdy jindy potřebujeme lidi, kteří odvážně stojí proti nespravedlnosti a proti těm, kteří podkopávají lidská práva výměnou za falešný slib prosperity a bezpečnosti.

Všichni máme sílu bojovat proti jedovatým a škodlivým rétorikám a nespravedlnosti.

Společně můžeme způsobit rozdíl. Podpořme odvážné, připojme se k odvážným, chraňme odvážné, braňme odvážné... a buďme odvážní!

Salil Shetty, generální tajemník Amnesty International