© Amnesty International

Polsko: Policie nedokázala ochránit LGBT průvod před nenávistným chováním

  Článek

publikován 1.8.2019

Polská policie selhala při ochraně účastníků LGBT+ pochodu v Bělostoku. Amnesty vyzývá úřady v Polsku, aby veřejně odsoudily nenávistné útoky a co nejdříve zahájily plné, účinné a nestranné vyšetřování.

© Amnesty International

Amnesty se obává, že orgány neposkytly odpovídající ochranu účastníkům "Pochodu za rovnost" v Bělostoku, který proběhl 20. července v Polsku. Pochod se konal v době, kdy se rozšířila rétorika proti LGBT+ komunitě ze strany politiků i v části mediálního prostoru. Podle odhadů policie bylo na místě 1 000 účastníků a zhruba 4 000 odpůrců, kteří házeli petardy, dlažební kostky, vajíčka, křičeli urážky a fyzicky útočili na některé z účastníků.

Příslušníků policie bylo na místě kolem 700, ale vzhledem k nepřátelskému prostředí, včetně činů zastrašování a násilí, zjevně policejní ochrana nebyla adekvátní. Pochodu se zúčastnili zaměstnanci a dobrovolníci hnutí Amnesty a chtěli shromáždění sledovat, ale kvůli vážným bezpečnostním obavám se nemohli pochodu účastnit na celé trase. Odpůrci napadali účastníky verbálně, házeli kameny, petardy a různé předměty, včetně pytlů s odpadky. Odpůrci se shromáždili v blízkosti lokality, kde měl začít Pochod za rovnost. Skandovali pokřiky proti LGBT+ komunitě a pokusili se pochod zablokovat. Policie tuto oblast zahradila a účastníky pochodu tam asi půl hodiny nepustila.

Pracovníci Amnesty zpozorovali, že nebyl zajištěn bezpečný přístup na místo srazu před pochodem, a proto mohli odpůrci některé účastníky konfrontovat a fyzicky je napadnout. Policie na tyto případy násilí nereagovala. Došlo k bití, kopání, zapalování transparentů a házení petard po účastnících pochodu. Odpůrci se pokusili pochod minimálně šestkrát zablokovat a policie zasahovala, aby zajistila jeho pokračování. Kvůli roztržkám, které odpůrci způsobili, byl pochod několikrát přesměrován.

Přestože pochod nakonec dorazil do cíle, účastníci čelili verbálním i fyzickým útokům ze strany odpůrců po celé trase. Státy mají povinnost chránit bezpečí osob zapojených do shromáždění a zajistit náležité proškolení policie, jakož i povinnost zajistit, aby přítomnost odpůrců nenarušila právo na shromažďování. Přiměřené posouzení rizik před, během a po shromáždění je součástí povinnosti orgánů chránit právo na svobodu shromažďování. Součástí takového vyhodnocování musí být předpoklad, že mohou být přítomni odpůrci.

Amnesty už v minulosti upozorňovala na zločiny z nenávisti spáchané v Bělostoku. Ve městě sídlí malá komunita etnických a náboženských menšin, které jsou terčem takových zločinů. Zločiny z nenávisti, motivované rasismem, postoji proti LGBT+ komunitě nebo jinými formami nenávisti, představují konkrétní urážku lidské důstojnosti a musí být bezodkladně, nezávisle, nestranně a důkladně prošetřeny. Osoby, které jsou za ně zodpovědné, musí být postaveny před soud.

Amnesty International naléhavě žádá úřady v Polsku, aby veřejně odsoudily útoky na Pochod za rovnost v Bělostoku, aby vyjádřily podporu aktivistům pro práva LGBT+ komunity a co nejdříve zahájily plné, účinné a nestranné vyšetřování a aby zajistily, že pachatelé budou postaveni před soud.

  

Aktuální petice

  Česká republika

Amnesty vyzývá vládu a parlament: Zpřísněte zbraňovou legislativu v České republice!

Když střelné zbraně skončí v nezodpovědných rukou, může to znamenat katastrofu. České zákony, které regulují získávání zbraní, jsou přesto jedny z nejmírnějších v Evropě. V ČR se za posledních patnáct let odehrály již čtyři masové střelby, a je proto nejvyšší čas, aby se zákonodárci a zákonodárkyně zabývali tím, kdo má přístup ke zbraním a za jakých podmínek. Zatím je tato debata vedena převážně směrem k deregulaci nabývání a držení zbraní. Podepište petici a pojďte to změnit!

 

Aktuální počet podpisů: 48 Náš cíl: 5000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...