© Michael Dantas/AFP via Getty Images

2023 jako nejteplejší rok v historii. Klimatické krize dopadá i na lidská práva

  Článek

publikován 16.1.2024

Nová měření evropského programu Copernicus ukazují, že rok 2023 byl nejteplejším rokem v historii.

Tato alarmující data potvrzují, že oteplování globálního klimatu se neúprosně zrychluje. To má stále vážnější důsledky pro lidská práva. Vzhledem k tomu, že množství skleníkových plynů v atmosféře dosahuje dosud nejvyšších zaznamenaných hodnot, je stále jasnější, že jsme vstoupili do hluboce znepokojivé éry klimatické nestability.

V Pařížské dohodě se státy světa zavázaly, že nárůst globálních teplot v tomto století nepřekročí 1,5 °C. V minulém roce, jen 8 let od podpisu dohody, byl však tento limit téměř vyčerpán.

„Oteplování klimatu zhoršuje vlny veder a sucha, zvyšuje počet lesních požárů, zintenzivňuje srážky a vyvolává silnější bouře, což může mít ničivý dopad na životní prostředí, biologickou rozmanitost i marginalizované skupin obyvatel.“


- Ann Harrison, expertka Amnesty International na klimatickou politiku


Vlády světa musí naléhavě podporovat spravedlivý přechod na obnovitelné zdroje energie, místo toho se ale mnohé z nich až příliš často rozhodují porušovat nebo zmírňovat předchozí klimatické závazky a vyhýbat se svým lidskoprávním povinnostem. Vliv korporací na domácí i globální rozhodování znamená, že lidská práva většiny jsou obětována ve prospěch zisků několika mocných.

„Domorodé národy, které mají na světových emisích jen mizivý podíl, jsou často neúměrně postiženy změnou klimatu a drancováním přírodních zdrojů. Velká část zbývajících fosilních paliv na planetě se totiž nachází na území po staletí obývaném jejich předky,“ dodala Ann Harrison.

Občanská společnost, zodpovědné vlády, mezinárodní organizace, vědci i klimatičtí aktivisté musí využít všechny dostupné nástroje, aby ukončili hegemonii fosilních paliv a jejich nadměrné využívání.

Nejteplejší rok za 100 000 let

Globální klimatická zpráva programu Copernicus ukazuje, že průměrná globální teplota v roce 2023 dosáhla rekordních 14,98 °C, tedy o 1,48 °C více než v předindustriálním období. Ačkoli dostupné záznamy sahají do roku 1850, vědci z programu Copernicus předpokládají, že rok 2023 byl nejteplejším dvanáctiměsíčním obdobím za posledních 100 000 let. Program Copernicus je součástí vesmírného programu EU pro pozorování Země.

Očekává se, že efekt El Niňo, který oteplení klimatu v roce 2023 pravděpodobně prohloubil, bude trvat i v roce 2024. Klimatická krize ohrožuje univerzální právo na čisté, zdravé a udržitelné životní prostředí, jakož i mnoho dalších práv, včetně práva na život, zdraví, důstojné bydlení a životní úroveň.

Aktuální petice

  Česká republika

Amnesty vyzývá vládu a parlament: Zpřísněte zbraňovou legislativu v České republice!

Když střelné zbraně skončí v nezodpovědných rukou, může to znamenat katastrofu. České zákony, které regulují získávání zbraní, jsou přesto jedny z nejmírnějších v Evropě. V ČR se za posledních patnáct let odehrály již čtyři masové střelby, a je proto nejvyšší čas, aby se zákonodárci a zákonodárkyně zabývali tím, kdo má přístup ke zbraním a za jakých podmínek. Zatím je tato debata vedena převážně směrem k deregulaci nabývání a držení zbraní. Podepište petici a pojďte to změnit!

 

Aktuální počet podpisů: 48 Náš cíl: 5000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...