© Amnesty International

Jemen: Spravedlnost pro oběti devítiletého konfliktu zůstává v nedohlednu

  Článek

  Jemen publikován 28.3.2024

Letos uplynulo již devět let od začátku konfliktu v Jemenu. Miliony obyvatel nadále trpí a obě válčící strany selhávají v zajištění spravedlnosti a odškodnění obětí.

Koncem loňského roku se obě strany konfliktu v Jemenu zavázaly ke krokům směřujícím k příměří a zapojily se do mírového procesu pod vedením OSN. Porušování lidských práv ale trvá dál. 

Amnesty opakovaně vyzývá mezinárodní společenství, aby zahájilo nezávislé a transparentní vyšetřování. Je nezbytné co nejdříve shromáždit důvěryhodné informace a důkazy o porušování lidských práv a válečných zločinech, které nesmí zůstat beztrestné. 

Ačkoliv totiž po uzavření příměří násilí v Jemenu ubylo, stále pokračuje v nepřijatelné míře. Obě strany konfliktu nadále beztrestně páchají nezákonné útoky, zabíjení a omezují pohyb a dodávky nutné pomoci.

„Jemen čelí jedné z nejhorších probíhajících humanitárních krizí na světě a nedávná vojenská eskalace v zemi po náletech USA a Spojeného království na cíle Huthiů riskuje zhoršení již tak vážné situace pro civilní obyvatelstvo.“

- Zástupkyně regionálního ředitele Amnesty pro Střední východ a severní Afriku, Grazia Careccia


Průběžné zprávy Amnesty International ilustrují, jak beztrestnost v Jemenu jen povzbuzuje pachatele porušování lidských práv. Civilní obyvatelé se tak často stávají obětí svévolného zadržování, nuceného mizení nebo mučení. Obránci lidských práv, novináři a další lidé, kteří kritizují tamní orgány, pak čelí nespravedlivým procesům a trestům.

„Nezávislý mezinárodní mechanismus vyvození odpovědnosti je zásadní pro ukončení cyklu beztrestnosti,“ shrunula Grazia Careccia.

Zmařené mezinárodní vyšetřování

V Jemenu probíhá jedna z nejhorších světových humanitárních krizí. Odhadem 4,56 milionu lidí bylo v důsledku konfliktu vysídleno, více než 70 000 lidí, podle údajů UNHCR, ze země uprchlo. Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí uvádí, že 18,2 milionů tamních obyvatel potřebuje humanitární pomoc a ochranu. Nejméně 17,6 milionu lidí v současné době čelí nedostatku potravin a výživy, zatímco polovina všech dětí v Jemenu mladších pěti let trpí mírným až těžkým zakrněním v důsledku nedostatku potravin.

V říjnu 2021 členové Rady OSN pro lidská práva (HRC) těsně neschválili rezoluci, která by obnovila mandát Skupiny předních mezinárodních a regionálních odborníků na Jemen (GEE), poté co Saúdská Arábie, podporovaná Spojenými arabskými emiráty, lobbovala u členů HRC, aby hlasovali proti rezoluci. GEE, založená v roce 2017, byla jediným mezinárodním, nestranným a nezávislým vyšetřovacím orgánem, který informoval o porušování a zneužívání lidských práv v Jemenu. Rozpuštění GEE zanechalo mezeru, kterou žádný národní mechanismus, pokud jde o plnění norem nestrannosti, nezávislosti, identifikace obětí a dokumentování zločinů pro budoucí trestní stíhání, nemůže nahradit.

Dne 26. července 2023 více než 40 jemenských organizací občanské společnosti a sdružení obětí a přeživších představilo Jemenskou deklaraci za spravedlnost a usmíření. Dokument zdůrazňuje potřebu postkonfliktního soudního procesu, který by řešil stížnosti jemenského lidu.

Aktuální petice

  Jemen

Jemen: Propusťte zadržované lidskoprávní aktivisty a humanitární pracovníky

V květnu 2023 vtrhly ozbrojené síly Hútiů na akci pořádanou náboženskou menšinou baháistů a zadržely sedmnáct lidí. Šest z nich stále zůstává ve vězení, kde jim hrozí mučení. Amnesty vyzývá k jejich okamžitému propuštění, protože jsou zadržováni výhradně za pokojné uplatňování svých lidských práv.

 

Aktuální počet podpisů: 1536 Náš cíl: 2000

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...