Dalších 25 let Amnesty v České republice

  Blog

Svoboda slova a vězni svědomí Komentář od Ředitel české sekce Amnesty Mark Martin o 25 letech lidských práv v ČR a nezávislosti publikován 26.4.2016

Amnesty International Česká republika letos slaví 25 let. 

V roce 1991 jsme začali fungovat jako malá skupina neuvěřitelně zapálených disidentů, nadšenců a podporovatelů, kteří si uvědomovali sílu a potenciál hnutí za lidská práva. Od té doby jsme s vaší pomocí vyrostli v celostátní hnutí zhruba 4tisíc lidí podporujících ochranu lidských práv.Lidská práva bychom měli užívat všichni - jak u nás, tak ve světě. Musíme neúnavně jednat za ty, kdo nemají rovný přístup ke vzdělání, bojovat za nespravedlivě vězněné, pomáhat lidem prchajícím z válečných zón a nelidských podmínek, protestovat proti nezodpovědnému obchodu se zbraněmi nebo vzdělávat lidi k tomu, aby znali svá práva a mohli se jich domáhat.

Do 25. roku jsme si uložili velmi ambiciózní cíl: stát se finančně nezávislou sekcí. Z asi 70 poboček Amnesty ve světě je přitom finančně zcela nezávislých na londýnské centrále méně než polovina.

Vzhledem k vysoké podpoře v České republice a k pokroku, který jsme díky vám v posledních letech učinili na cestě k finanční nezávislosti, věříme, že jedna poslední vlna úsilí nás k tomuto cíli dovede. Před pěti lety na správu naší sekce přispívalo globální hnutí téměř 3 000 000 korun. Teď přijímáme méně než polovinu. Za dva roky už nebudeme od globálního hnutí dostávat žádnou finanční podporu.

To je důležitá změna. Jakožto vyspělá sekce globálního hnutí Amnesty musíme být schopni sami získat dostatek prostředků na svou práci, kterou se snažíme zvýšit ochranu lidských práv a povědomí o nich v České republice. Prostředky, které globální hnutí nemusí věnovat na podporu naší sekce, mohou být místo toho použity k práci na závažných případech porušování lidských práv v zemích jako jsou Demokratická republika Kongo, Severní Korea, Čína, Venezuela, Keňa, Indie nebo Maďarsko. 

Centrála Amnesty v Londýně náš cíl respektuje a chce nám pomoci ho dosáhnout. Nejzásadnější formou pomoci je odpuštění půjčky ve výši 2 700 000 Kč z roku 2007. Hnutí nás zprostí povinnosti tuto částku splatit a tím nás výrazně přiblíží cíli nezávislosti.

Pro nás je zároveň obrovský závazek tuto důvěru v naši sekci dále naplňovat. K tomu i nadále potřebujeme vaši pomoc. V České republice je už přes 4000 lidí, kteří sdílejí naše hodnoty, věří v důležitost lidských práv a pravidelně finančně podporují boj za rovná lidská práva skrze Amnesty . Toto číslo ale musí růst. 

Vaše role je přitom klíčová. Pomůžete nám přiblížit se tomuto významnému milníku?

  • Pokud můžete každý měsíc přispívat víc, prosím, udělejte to.
  • Pokud můžete požádat někoho dalšího, aby se přidal, prosím, udělejte to. 
  • Pokud se můžete zúčastnit dalších našich aktivit, prosím, udělejte to.

Díky vám všem, kdo jste pomohli k tomu, že našich prvních 25 let bylo tak úspěšných. Jakožto přispívající člen Amnesty sám vím, jaký pocit darování přináší, a jak velkého pokroku je možné dosáhnout, když se zapálení lidé spojí v jeden celek. A k tomu pomohl a pomáhá každý z vašich příspěvků. Velmi vám za to děkuji.