Summit EU-Čína: Lidskoprávní aktivisté nejsou v Číně v bezpečí

Představitelé Evropské unie a Číny se setkají ve středu 8. prosince na summitu v Haagu a dle předběžných vyjádření zamýšlí EU jednat o posílení vzájemné spolupráce. Amnesty International v této souvislosti požaduje, aby se rozhovor zaměřil také na utlačování a špatné zacházení s lidskoprávními aktivisty v této zemi. "Amnesty International právě zveřejnila svá zjištění, která ukazují, že přes rostoucí počet obránců lidských práv, hrozí těmto lidem v každém okamžiku zatčení nebo uvěznění," prohlásil ředitel evropské kanceláře AI Dick Oosting. Organizace vyzývá státy EU, aby vyvinuly na Čínu nátlak k propuštění všech, kteří jsou uvěznění za vykonávání pokojných občanských aktivit, a aby stát provedl reformu svých zákonů, které tento postup umožňují.

Představitelé Evropské unie a Číny se setkají ve středu 8. prosince na summitu v Haagu a dle předběžných vyjádření zamýšlí EU jednat o posílení vzájemné spolupráce. Amnesty International v této souvislosti požaduje, aby se rozhovor zaměřil také na utlačování a špatné zacházení s lidskoprávními aktivisty v této zemi. "Amnesty International právě zveřejnila svá zjištění, která ukazují, že přes rostoucí počet obránců lidských práv, hrozí těmto lidem v každém okamžiku zatčení nebo uvěznění," prohlásil ředitel evropské kanceláře AI Dick Oosting. Organizace vyzývá státy EU, aby vyvinuly na Čínu nátlak k propuštění všech, kteří jsou uvěznění za vykonávání pokojných občanských aktivit, a aby stát provedl reformu svých zákonů, které tento postup umožňují.

Amnesty International dlouhodobě podporuje čínské vězně svědomí, v tomto případě se však zaměřila na situaci lidskoprávních aktivistů, to znamená lidí, kteří nenásilně podporují nebo chrání práva ostatních.V současné době v této zemi vznikají nevládní občanské organizace, které se zabývají například životním prostředím, přístupem ke zdravotnictví, vzděláváním, péčí o postižené, právy migrantů či postavením žen. Některé z těchto organizací založil samotný stát a díky tomu se v posledních dvaceti letech rozvíjí oficiální neziskový sektor. Mnohé další vznikají spontánně v reakci na konkrétní problémy, mezi které patří násilné vyhánění z domovů kvůli výstavbě rozsáhlých rozvojových projektů a také vyvlastňování soukromých pozemků bez odpovídající náhrady.

Tisíce jednotlivců i organizací usilují o ekonomická, sociální, kulturní, občanská a politická práva a požadují zastavení jejich porušování a náhradu pro poškozené. Rozvoj moderních technologií včetně internetu poskytl místním lidem nové fórum k šíření informací, současně s tím se však objevují také cenzorské zákroky čínských úřadů, které uživatele internetu postihují. Ti, kteří se rozhodnou otevřeně zapojit do lidskoprávních aktivit se vystavují nebezpečí, které může zahrnovat mučení, zadržování a zatýkání. Svévolná aplikace zákonů spolu s častými politickými zásahy do vlády práva znamená, že se tito lidé nemohou cítit bezpeční. Trestní právo ve své současné podobě slouží spíše jako politický nástroj k útlaku disentu. Podle zjištění Amnesty International je nejasně definovaný trestní zákoník, jehož znění odporuje mezinárodním standardům, používán k pacifikaci lidí, kteří se zapojili do legitimních a pokojných občanských aktivit.

V případě zatčení jsou aktivisté v některých případech vystaveni mučení a špatnému zacházení, které zůstává v čínském vězeňském systému stále velmi rozšířené, a to zejména v době předcházející vynesením rozsudku, kdy si policie bitím vynucuje přiznání zadržených. Pokračující politické zásahy nedovolují čínským občanům příliš spoléhat na spravedlnost právního a soudního systému. A tak jsou soudy s aktivisty často jen formální, rozsudek je vynesen komisí, v které kromě soudců zasedají také představitelé komunistické strany.

Nedávné právní reformy, na základě kterých se Čínská republika snaží demonstrovat své odhodlání chránit lidská práva, se doposud v praxi příliš neprojevují, neboť paralelně s nimi platí zákony, které umožňují zatýkání lidskoprávních aktivistů. Ty jsou stále aplikovány přesto, že představují jasné porušení mezinárodních norem včetně Úmluvy o občanských a politických právech, kterou Čína podepsala a vyjádřila svůj záměr ji v nejbližší době ratifikovat. Třebaže čínská ústava garantuje například právo podávat petice, podle tvrzení Čínské akademie věd ve skutečnosti často není možné tímto způsobem bojovat proti korupci a zneužívání moci ze strany státních úředníků, protože některé místní vlády používají násilné prostředky, aby signatářům zabránily v informování centrálních úřadů.

Amnesty International usiluje o to, aby se otázka bezpečnosti zástupců čínské občanské společnosti stala tématem domácích i mezinárodních rozhovorů a předkládá v této souvislosti seznam aktivistů, kteří byli uvězněni za legitimní občanské aktivity a jejichž individuálními případy by měla EU v průběhu jednání na summitu zabývat:

Abdulghani Memetemin, novinář a učitel, který psal o porušování práv příslušníků Ujghurské etnické skupinuyv Ujghurské autonomní oblasti na severozápadě Číny.

Liu Fenggang, píšící o demolici protestantských kostelů a surovém zacházení s příslušníky nepovolených náboženských řádů.

Li Dan, aktivistka bojující za práva lidí s nemocí AIDS.

Tiananmenské matky, skupina pozůstalých, která se snaží dosáhnout spravedlnosti pro zabité v průběhu zásahu na Náměstí nebeského klidu v roce 1989.

Yao Fuxin a Xiao Yunliang , oba jsou uvězněni za to, že pokojně bránili práva zaměstnanců.

Zprávu nazvanou Lidová republika Čína: Utlačování obránců lidských práv v anglickém jazyce najdete na: http://amnesty-news.c.topica.com/maacWdyabch41bdWysHb.

Related stories

8.3.2019

Google: Plány na Dragonfly dál podkopávají důvěru uživatelů

Technologický gigant pořád mlží okolo vývoje cenzurovaného vyhledavače pro Čínu.


5.3.2019

Egyptský fotoreportér Mahmúd Abu Zeid alias Shawkan je konečně volný

Egyptský fotoreportér Mahmúd Abu Zeid alias Shawkan je po 5 a půl letech strávených ve vězení konečně na svobodě doma v Gíze.


5.3.2019

Mehman Husejnov, známý novinář a bloger z Ázerbájdžánu je na svobodě

Husejnov byl nespravedlivě odsouzen ke dvěma letům vězení za články o korupci státních úředníků. Před vypršením trestu proti němu úřady vznesly další obvinění.


5.3.2019

Nasrín Sotudíové hrozí až 34 let ve vězení a 148 ran bičem

Íránská právnička Nasrín Sotudíová čelí až 34letému trestu ve vězení a 148 ranám bičem ve dvou probíhajících soudních procesech. Obvinění proti ní vznesená jsou přitom výlučně za její aktivity v oblasti lidských práv, včetně ochrany žen protestujících proti nucenému nošení hidžábu a její otevřený nesouhlas s trestem smrti.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...