×

Text of on-line petition For the unconditional release of Ildar Dadin
Yurii Yakovlevich Chaika
Prosecutor General’s Office
ul. B. Dmitrovka, d.15a
125993 Moscow GSP- 3
Russian Federation


Vážený pane generální prokurátore,

rád/a bych Vám vyjádřil/a hluboké znepokojení nad situací Darji Poljudové, Natálie Šarinové a Ildara Dadina.

Darja Poljudová je vězeňkyně svědomí, která byla zadržena pouze za pokojné uplatňování práva na svobodu projevu.

Natálie Šarinová je vězeňkyně svědomí, která byla zbavena své svobody a bylo jí vyhrožováno trestním stíháním pouze proto, že pokojně uplatnila své právo na svobodu projevu.

Ildar Dadin je vězeň svědomí, který byl zbaven svobody pouze proto, že poklidně uplatnil své právo na svobodu projevu.

Žádám Vás o to, aby byli všichni tři vězni svědomí okamžitě a bezpodmínečně propuštěni

S úctou,
Close