Rudé ruce v Brně

12. únor je dnem, kdy si celý svět připomíná, že řada dětí je i dnes zatahována do ozbrojených konfliktů a že jsou porušována jejich základní lidská práva. Letos se k tzv. Red Hand Day připojila i Brněnská skupina Amnesty International.
12. únor je dnem, kdy si celý svět připomíná, že řada dětí je i dnes zatahována do ozbrojených konfliktů a že jsou porušována jejich základní lidská práva. Letos se k tzv. Red Hand Day připojila i Brněnská skupina Amnesty International.

Brno – Celosvětová připomínka mezinárodního dne proti dětským vojákům se letošní rok dostala i do Brna, kde se konaly paralelně dvě různé akce, které chtěly na tento problém upozornit veřejnost. 
Dvanáctý únor je totiž mezinárodní připomínka problematiky dětských vojáků a tento den se jmenuje Red Hand Day, tedy Den rudé ruky. Toto se snažila připomenout brněnská skupina Amnesty International, která uspořádala na Náměstí Svobody právě v tento den tzv. flashmob – překvapivou aktivistickou akci na veřejném místě, při níž se v předem určený čas sejde vícero lidí spojených společnou myšlenkou. Účastníci se na znamení postavili do kruhu a za zvuků střelby futuristických zbraní se skáceli k zemi. Kolemjdoucí potom mohli podepsat petici směřující velvyslanci Středoafrické republiky v Německu, která požadovala zajištění ochrany civilistů, ratifikaci Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte a dodržení pravidla „Straight 18“ (mladší 18 let nesmí být v oficiálních ozbrojených složkách) a potrestání viníků, jež rekrutují děti do bojů. Nebo si mohli na znamení protestu obtisknout dlaň na velký arch papíru. (Video najdete na této adrese: http://www.youtube.com/watch?v=FeaSB_LM0gY.)

Nebyli to však jen aktivisti, kdo chtěl upozornit na existenci tohoto dne. Svoji vlastní akci si uspořádali i studenti brněnského EKO gymnázia. Dobrovolníci o přestávkách informovali na chodbách školy o problematice dětských vojáků a zvali své spolužáky a učitele, aby obtiskovali své ruce a vyjádřili tak protest proti využívání dětských vojáků. „Čím více lidí se do akce zapojí, tím větší je šance na upozornění. Je dobře, když se účastní i tak mladí lidé, jako jsme my. Zajímáme se a není nám to jedno. Reakce byly pozitivní jak od spolužáků, tak od učitelů, “ řekla jedna ze studentek Marie Kolajová. 

Ačkoliv byl Red hand day  do kalendáře zařazen poměrně nedávno, není o nic méně důležitý než ostatní významné dny. Dětští vojáci jsou stále velice palčivým problémem, který je třeba řešit, i když nám ve střední Evropě může připadat vzdálený. 

Adam Bajgar

Podobné příběhy