Další lektoři FAIR PLAY proškoleni

Na konci února 2014 proběhlo v pražské kanceláři Amnesty International tříhodinové školení nových lektorů. Dobrovolní lektoři vedou různé vzdělávací aktivity a workshopy na základních a středních školách v České republice, jejichž cílem je prevence diskriminace a rasismu zároveň se vzděláváním o lidských právech.
Na konci února 2014 proběhlo v pražské kanceláři Amnesty International tříhodinové školení nových lektorů. Dobrovolní lektoři vedou různé vzdělávací aktivity a workshopy 
na základních a středních školách v České republice, jejichž cílem je prevence diskriminace a rasismu zároveň se vzděláváním o lidských právech. 

Školení pro deset mladých lidí (včetně mne) vedli Anička (Koordinátorka vzdělávacích programů 
na základních a středních školách) a Jirka (Koordinátor oddělení vzdělávání k lidským právům). 
Po krátkém seznámení prozradil každý z nás ostatním, jaké jsou jeho ZOOM – tedy Zkušenosti 
s lektorováním, Očekávání, Obavy a Motivace. Poté, co jsme společně vymysleli, jaké vlastnosti 
a dovednosti by měl správný lektor mít (měl by být komunikativní, organizačně schopný, vzdělaný 
v oblasti lidských práv, otevřený různým názorům atd.), jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli aktivitu „Krok vpřed“, která je součástí úvodního workshopu organizovaného pro školy a spočívá v tom, že si každý 
z účastníků vytáhne papírek se stručným popisem osoby (např. syrský uprchlík, dcera velvyslance České republiky atd.), kterou se pro danou aktivitu stává. Všichni se následně postaví do řady 
a organizátor klade otázky typu: „Měli jste v dětství možnost navštěvovat školu?“, „Cítíte se v místě, kde žijete, bezpečně?“ Pokaždé, když lze na otázku odpovědět „ano“, udělají dotyční krok vpřed. 
Po skončení aktivity si všichni navzájem prozradí své identity a ve vzdálenosti, která se 
mezi jednotlivými účastníky vytvořila, uvidí rozdíl v žití a sociálních podmínkách v různých státech. 

Během školení jsme shlédli tři krátká videa - o Amnesty International, lidských právech a Živé knihovně, která je hlavním lákadlem projektu Fair Play – studenti za rovnoprávnost. Také jsme 
se dozvěděli, že se vždy lektoruje ve dvou, což výrazně snížilo naše obavy z prvního workshopu 
se studenty. 

Podle krátké evaluace splnilo školení očekávání všech účastníků. Dozvěděli jsme se, jak vypadá devadesátiminutový workshop, který si snad budeme moct v nejbližší době vyzkoušet. Zjistili jsme, jak funguje přihlašování na workshopy na internetu, a dostali jsme materiály pro rozšíření našich znalostí o lektorování. Všichni se již těšíme, až budeme moct vyrazit do škol a šířit naše znalosti o lidských právech dál.

Hana Klofáčová

Podobné příběhy

12.1.2017

Soud s Petrem Jaškem - další odročení na 23. ledna

Další stání naplánováno na 23. ledna.


23.1.2017

Další odročení vynesení rozsudku


29.12.2015

„Hlavně nikomu neříkejte, co si má myslet.“

"Když se mě známí ptají, copak to vlastně u Amnesty dělám, většinou popíšu FAIR PLAY jako sérii workshopů. „Takže nějaký interaktivní přednášky?“ ptá se většina lidí. Ne, nikdy!" Co vlastně dělá lektor projektu FAIR PLAY se dozvíte v následujícím článku lektorky Karolíny.


30.4.2016

Nové metodiky i lépe proškolení lektoři díky norskému grantu

Doplňkový grant k projektu „Živé knihovny AI – čtením k otevřenosti“ umožnil další posun ve vzdělávací práci české Amnesty.