Prázdninové školení pedagogů o lidských právech

Seminář pro pedagogy zaměřený na problematiku lidských práv, diskriminace a rasismu

Seminář je rozdělen na dvě provázané části. První se týká tematiky lidských práv a poskytuje prohloubení informací o konceptu lidských práv, stejně jako materiály a metodiky usnadňující jejich interaktivní začlenění do výuky.

V navazující části reagujeme na poptávku pedagogů po semináři, který by je informačně, argumentačně a metodologicky vybavil k efektivním reakcím na nesnášenlivé projevy studentů a dodal jim inspiraci a materiály, jak s těmito tématy pracovat. Součástí semináře je i Živá knihovna, v rámci níž se účastníci setkají se zástupci menšin žijících v ČR a v praxi si vyzkouší, jak fungují stereotypy a jak s nimi lze efektivně pracovat.

Prostor je věnován také dosavadním zkušenostem účastníků a jejich sdílení.

Termín konání kurzu: pondělí 17. 8. 2015, 9 – 18 hod.

Místo konání: Brno (konkrétní místo bude přihlášeným účastníkům upřesněno)

Cena: seminář je pro aktivní pedagogy zdarma.

Pro koho je seminář určen: ZŠ, SŠ, VŠ pedagogové (na aprobaci nezáleží), studenti pedagogiky. Z jedné školy se může přihlásit i více zájemců.

Lektoři: Tým Amnesty International pro vzdělávání k lidským právům (více než 7letá zkušenost s programy pro střední a základní školy a se vzděláváním pedagogů).

Přihlášky: Zájemci se mohou hlásit do 7. 8. 2015, a to zasláním přihlášky na e-mailovou adresu sarka.antosova@amnesty.cz

Další informace: Telefonicky na číslech 725 125 020, e-mailem na adrese sarka.antosova@amnesty.cz, kontaktní osoba: Mgr. Šárka Antošová

Z hodnocení účastníků předchozích seminářů:

… soustředili jsme se především na to, jak pracovat s jednotlivými lidskoprávními materiály. Ujasnila jsem si, jaké mám možnosti využití, dostala jsem odpovědi na mnoho otázek, dozvěděla jsem se spousty nových informací z výkladu lektorů, ale i skrz konfrontaci s ostatními účastníky.

… velmi kladně hodnotím přístup obou lektorů, kteří byli velmi milí, ochotní, a zejména problematiky znalí (a to nejen z hlediska teorie, ale i praxe).

… seminář byl velice inspirativní, dostali jsme spoustu námětů, ale i konkrétních materiálů, odkazů na web. Pro mne, jako učitele OV, byl seminář mimořádně přínosný, protože lidskoprávní problematika je součástí výuky OV. Ale není to jenom OV – je to filozofie naší školy.

… povedený a velmi vyrovnaně složený harmonogram dne, velmi profesionální a zároveň lidský přístup, dobře připravené podklady a materiály.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Podobné příběhy

5.8.2019

Jak na lidská práva zážitkem?

Vícedenní vzdělávací seminář pro pedagogy


12.3.2019

Začít změnu je snadné se Start the Change!

Jste pedagog nebo pedagožka? Vzděláváte? Pojďte s námi dělat změnu!


28.11.2019

Psycholožky radí učitelům: Na problémové děti křik neplatí

Vznešené řeči o inkluzi jsou pěkné, ale víc by mi pomohla rada, co si počít s dítětem, které bezdůvodně kouše a kope spolužáky, nebo si při výuce nahlas zpívá. Podobný povzdech můžete zaslechnout skoro na každé konferenci o vzdělávání. Možná i proto se tento týden na seminář s norskými expertkami dostavilo tolik lidí. Klinické psycholožky Kaja Næss Johannessenová a Ann-Karin Nielsen Bakkenová pracují v Dětském psychiatrickém centru Østbytunet, v jehož rámci funguje i škola pro 23 žáků s náročným chováním.


20.3.2019

Místo známek individuální přístup. Projekt Univerzity Karlovy chce pedagogy učit formativní hodnocení

Děti by už možná do budoucna nemusely ze školy nosit vysvědčení jen se známkami. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy startuje společně s organizací EDUkační LABoratoř projekt, který bude učitele vzdělávat v takzvaném formativním hodnocení. Pedagogové při něm nehodnotí pomocí klasického známkování, ale snaží se hodnotit pokrok každého žáka individuálně a jinou funkci má i zpětná vazba. Tématu se věnuje Radiožurnál.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...