Prázdninové školení pedagogů o lidských právech

Seminář pro pedagogy zaměřený na problematiku lidských práv, diskriminace a rasismu

Seminář je rozdělen na dvě provázané části. První se týká tematiky lidských práv a poskytuje prohloubení informací o konceptu lidských práv, stejně jako materiály a metodiky usnadňující jejich interaktivní začlenění do výuky.

V navazující části reagujeme na poptávku pedagogů po semináři, který by je informačně, argumentačně a metodologicky vybavil k efektivním reakcím na nesnášenlivé projevy studentů a dodal jim inspiraci a materiály, jak s těmito tématy pracovat. Součástí semináře je i Živá knihovna, v rámci níž se účastníci setkají se zástupci menšin žijících v ČR a v praxi si vyzkouší, jak fungují stereotypy a jak s nimi lze efektivně pracovat.

Prostor je věnován také dosavadním zkušenostem účastníků a jejich sdílení.

Termín konání kurzu: pondělí 17. 8. 2015, 9 – 18 hod.

Místo konání: Brno (konkrétní místo bude přihlášeným účastníkům upřesněno)

Cena: seminář je pro aktivní pedagogy zdarma.

Pro koho je seminář určen: ZŠ, SŠ, VŠ pedagogové (na aprobaci nezáleží), studenti pedagogiky. Z jedné školy se může přihlásit i více zájemců.

Lektoři: Tým Amnesty International pro vzdělávání k lidským právům (více než 7letá zkušenost s programy pro střední a základní školy a se vzděláváním pedagogů).

Přihlášky: Zájemci se mohou hlásit do 7. 8. 2015, a to zasláním přihlášky na e-mailovou adresu sarka.antosova@amnesty.cz

Další informace: Telefonicky na číslech 725 125 020, e-mailem na adrese sarka.antosova@amnesty.cz, kontaktní osoba: Mgr. Šárka Antošová

Z hodnocení účastníků předchozích seminářů:

… soustředili jsme se především na to, jak pracovat s jednotlivými lidskoprávními materiály. Ujasnila jsem si, jaké mám možnosti využití, dostala jsem odpovědi na mnoho otázek, dozvěděla jsem se spousty nových informací z výkladu lektorů, ale i skrz konfrontaci s ostatními účastníky.

… velmi kladně hodnotím přístup obou lektorů, kteří byli velmi milí, ochotní, a zejména problematiky znalí (a to nejen z hlediska teorie, ale i praxe).

… seminář byl velice inspirativní, dostali jsme spoustu námětů, ale i konkrétních materiálů, odkazů na web. Pro mne, jako učitele OV, byl seminář mimořádně přínosný, protože lidskoprávní problematika je součástí výuky OV. Ale není to jenom OV – je to filozofie naší školy.

… povedený a velmi vyrovnaně složený harmonogram dne, velmi profesionální a zároveň lidský přístup, dobře připravené podklady a materiály.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Podobné příběhy

5.10.2017

Miloslava Stará: Společné vzdělávání je přirozená věc

„Inkluze lidí se zdravotním postižením by měla být v dnešní době samozřejmostí, bohužel však stále není,“ říká Miloslava Stará, speciální pedagožka, která letos oslavila své osmdesáté narozeniny a celý svůj profesní život se věnuje především dětem a dospělým s Downovým syndromem a jejich rodinám.


7.8.2017

Kdo jsou obránci a obránkyně LGBT práv?

Obránci LGBT práv po celém světě se setkávají s mnoha, často velmi propracovanými, útoky ze stran úřadů a nestátních aktérů, kteří brání jejich práci jak v přímém kontaktu s lidmi, tak v online prostoru.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...