Podezření z nepřiměřeného použití síly policie u squatu Klinika musí být prošetřeno.

Amnesty vyzývá české úřady, aby incident náležitě vyšetřily.
Amnesty International vyzývá české úřady, aby okamžitě a důkladně prošetřily okolnosti rozehnání shromáždění a podezření z nepřiměřeného použití síly policejních těžkooděnců při demonstraci v Praze 13. prosince.

Demonstrace se konala proti vyklizení squatu známé jako Klinika, který měl za cíl sloužit jako společenské centrum v budově bývalé nemocnice v Praze. Ve 2 odpoledne se asi 900 lidí shromáždilo na náměstí Jiřího z Poděbrad, odkud pochodovali ke Klinice vzdálené asi dva kilometry. Plánovaná demonstrace oficiálně skončila po půl páté. V té době asi 30 účastníků vstoupilo do vystěhované Kliniky. Když je policisté požádali, aby vyklidili prostor, poslechli a řídili se podle pokynů. Krátce poté dorazily na místo zásahové jednotky policie a požádaly všechny zbývající tři stovky demonstrantů, kteří byli mimo budovu, aby okamžitě odešli. Podle některých přítomných těžkooděnci varovali přítomné, že nedodržení požadavku by mohlo vést k použití síly. Demonstranti dotazovaní Amnesty International tvrdí, že policisti neposkytli žádné důvody pro takový příkaz, a že na místě panoval všeobecný nedostatek komunikace mezi policisty a demonstranty, kteří byli naprosto klidní.

Amnesty International získala výpovědi několika svědků, kteří uvedli, že těžkooděnci přistoupili k použití zbytečné a nadměrné síly k tomu, aby rozehnali zbývající demonstranty.Mluvčí policie tato tvrzení veřejně zamítla a uvedla, že policejní zásah byl přiměřený. Podle svědectví účastníků napětí eskalovalo po zbití a zatčení organizátora protestu. Demonstranti začali skandovat "Stop násilí" a "Nechte ho být," ale zůstali v klidu. Po zatčení zásahové policejní jednotky pokračovaly v rozhánění demonstrantů. Údajně použily obušky, pepřový sprej, kopance a další sílu k tomu, aby rozehnaly dav. Někteří z účastníků utrpěli zranění - většina z nich lehká. Svědci dotazovaní Amnesty International uvedli, že demonstranti zůstali klidní, někteří křičeli na těžkooděnce, aby s násilím přestali.

Pořadatel protestu řekl Amnesty International, že ho bez zjevného důvodu a bez varování policista popadl za krk a praštil ho do obličeje. Potom upadl. Dále oznámil, že ho jeden policista zaklekl a pokračoval v bití. Důstojník údajně odmítl ukázat svůj průkaz a následně organizátora zatkl. Organizátor utrpěl lehká zranění, odvezli ho do nemocnice a požádali, aby se druhý den dostavil na policejní stanici podat hlášení. V současné době proti němu probíhá řízení pro neuposlechnutí pokynu policisty. Zvažuje, že podá na policii trestní oznámení.

Amnesty International dnes ministru vnitra a policejnímu prezidentovi poslala dopis, ve kterém žádá důsledné prošetření podezření z nepřiměřeného použití síly během demonstrace 13. prosince.

Podle mezinárodních lidskoprávních standardů mají příslušníci donucovacích sil povinnost vyloučit nebo minimalizovat použití síly. Zásady přiměřenosti a nezbytnosti musí být uplatňovány za všech okolností. Všechny případy svévolného použití a zneužití síly musí být prošetřeny a lidé, kteří použili sílu nepřiměřeně, musí čelit disciplinárnímu nebo trestnímu řízení.

Amnesty International se rovněž domnívá, že skutečnost, že demonstrace oficiálně skončila v 16:30, by neměla automaticky vést k rozhodnutí o rozehnání demonstrace. Také by to neospravedlňovalo použití síly. Rozehnání je extrémní omezení práva na svobodu pokojného shromažďování, které lze uplatnit jen tehdy, kdy je to nezbytné a přiměřené. A i pokud je rozehnání demonstrace oprávněné, nesmí být síla použita proti pokojným demonstrantům.

Podobné příběhy

31.5.2017

Prezident Zeman by neřešil kontrolu vývozu zbraní. Podle Amnesty by to bylo porušení mezinárodního práva!


2.2.2017

Petr Jašek odsouzen na 20 let!

Soud v Chartúmu odsoudil 29. ledna Petra Jaška ke 20 letům odnětí svobody.


18.1.2017

Chelsea Manning bude volná!

Prezident Obama odpustil 17. 1. 2017 Chelsea zbytek trestu.


7.6.2016

Brazílie nastoupila přímou cestu k zopakování chyb z fotbalového šampionátu na olympiádě

Amnesty pár týdnů před začátkem olympiády připomíná lidskoprávní rizika v Brazílii.