Amnesty nabízí učitelům pomoc, když říkají: Chci řešit rasismus a nesnášenlivost u svých studentů

Užitečný a opravdu praktický on-line průvodce vyvinutý (nejen) s učiteli pro učitele

„Ať cizinci táhnou, odkud přišli!“ Buzno, socko!“ „Nešikanuju – my máme jen dohodu o svačinách!“ „Romy v naší škole nechceme – jsou s nimi jen problémy…“

Takové a podobné výroky slýchají učitelé bohužel čím dál častěji. Když studenti nesnesou Romy, cizince, nebo jinak odlišného spolužáka, když mají xenofobní poznámky kolegové ve sborovně…Vzdělávací tým Amnesty International ČR proškolil v posledních letech stovky učitelů a pedagogických pracovníků a často se setkával s otázkou: „Co mám dělat, když se mezi studenty šíří rasismus, xenofobie a diskriminace? Jak mám nejlépe reagovat? A kde najdu věrohodné informace?“

Nová on-line příručka se zaměřuje na pět nejpalčivějších problémů, které učitelé zmiňovali. Ve spolupráci s odborníky vznikly materiály k problematice Romů a menšin obecně, cizinců, k nesnášenlivosti odlišností nebo k problematice šikany.

„Ačkoli ve společnosti xenofobní nálady vzrůstají, jsme přesvědčeni, že škola by neměla být místem, kde jsou podobné projevy akceptované nebo považované za normální. Tam se mají reflektovat a musí se pracovat s jejich příčinami i možnými dopady na ty, kterých se týkají. Víme, že to je pro učitele velmi náročný úkol, a proto doufáme, že jim v jejich práci náš průvodce aspoň trochu pomůže,“ říká Šárka Antošová, metodička vzdělávacích projektů Amnesty International ČR.

www.lidskaprava.cz/chci-to-resit

Stránky jsou koncipované podle problémů („Co mám dělat, když…“) a nabízí možné reakce na konkrétní situace, které uvedli jako nejpalčivější sami učitelé, tipy a příklady dobré praxe, stejně jako odkazy na organizace a odborníky, kteří pomůžou s vhodnými programy pro studenty nebo učitele („Kdo mi může pomoci“). V neposlední řadě tu zájemci najdou i odkazy na další prameny k daným tématům („Další informace a materiály“).

Všechny části webového průvodce jsou vzájemně provázané. Protože ačkoli učitel hledá vhodnou odpověď na určitý projev studentů, je nezbytné si uvědomit, že neexistuje jedna jediná efektivní reakce, která všechno vyřeší. Témata nesnášenlivosti, diskriminace, rasismu a extremismu jsou velmi široká a je třeba s nimi pracovat kontinuálně a komplexně. Nezanedbávat prevenci a dlouhodobou práci se studenty.

Formu webu jsme zvolili proto, že se snadno aktualizuje a můžeme ho průběžně rozšiřovat. Budeme rádi za jakoukoli zpětnou vazbu od pedagogů, za jejich podněty a nápady,“ dodává Šárka Antošová.

Co se týče webu, je funkční a užitečný, to bez diskuze! Co mě opravdu zaujalo je to, že jste použili příklady z praxe, jako učitele mě to oslovilo, opravdu se s tímto setkávám a tím pádem mi je web blízký a je vidět, že znáte aktuální problémy,“ říká například Eliška Glatzová, učitelka na ZŠ.

Ředitel české sekce Amnesty Mark Martin je rád, že se vzdělávacímu týmu podařilo zrealizovat ambiciózní plán a těší se na další eakce učitelů:

Výzkumy, které ohledně xenofobie a nesnášenlivosti v posledních letech odborníci prováděli, ukazují, že české děti se velmi ostře vymezují vůči jakékoli odlišnosti. My chceme napomoci tomu, aby odlišnosti vnímali jako přirozenou součást světa, a aby neexistoval nikdo, kdo by byl za odlišnost urážený, diskriminovaný nebo napadaný. Doufám, že se nám to společně s pedagogy podaří.“

www.lidskaprava.cz/chci-to-resit

Podobné příběhy

24.5.2019

Pronásledovaní Rohingové vyprávějí

Jakou jednu věc byste si vzali s sebou, kdybyste náhle prchali ze svého domova před násilím a útlakem?


28.11.2019

Psycholožky radí učitelům: Na problémové děti křik neplatí

Vznešené řeči o inkluzi jsou pěkné, ale víc by mi pomohla rada, co si počít s dítětem, které bezdůvodně kouše a kope spolužáky, nebo si při výuce nahlas zpívá. Podobný povzdech můžete zaslechnout skoro na každé konferenci o vzdělávání. Možná i proto se tento týden na seminář s norskými expertkami dostavilo tolik lidí. Klinické psycholožky Kaja Næss Johannessenová a Ann-Karin Nielsen Bakkenová pracují v Dětském psychiatrickém centru Østbytunet, v jehož rámci funguje i škola pro 23 žáků s náročným chováním.


4.10.2019

Rusko: Svévolné blokování zpravodajské agentury Fergana je cynický útok na svobodu médií

Regulátor zablokoval další nezávislý online server.


21.5.2019

Nevládky vyzývají předsedu Senátu Kuberu k omluvě za výroky z Terezína

Organizace posílají Jaroslavu Kuberovi otevřený dopis kvůli projevu na tryzně v Terezíně.


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...