Urgentní
akce

© Private

Sledujte s námi zápas o lidská práva v Bělorusku

  Případ

Lidé v Bělorusku čelí řadě restriktivních zákonů, které zásadním způsobem omezují jejich právo na svobodu projevu a shromažďování. Neziskovým organizacím hrozí pokuty nebo zákaz činnosti, jednotlivci kritizující vládu riskují trestní stíhání. Jakákoli forma veřejných shromáždění vyžaduje povolení, které se uděluje jen zřídka. A to i v případě, že se akce účastní třeba jen jedna osoba. Demonstranti navíc čelí pokutám nebo několikadennímu vězení. Obránci lidských práv, odbory, ekologičtí aktivisté nebo lidé s odlišnou sexuální orientací čelí represím ze strany státních činitelů, které umožňuje legislativa.

Současná právní a politická situace v Bělorusku se neslučuje s mezinárodními závazky a normami na svobodu pokojného shromažďování a sdružování. Široké spektrum osob a organizací stojí tváří v tvář nepřiměřené byrokracii, obtěžování a pronásledování. Pěstouni, adoptivní rodiny, etnické menšiny, ochránci přírody, humanitární pracovníci i umělci jsou podrobeni přísným kontrolám a jsou jim odepírána základní lidská práva.

Běloruské nevládní organizace mají povinnost zaregistrovat se u příslušných orgánů. Pokud tak neučiní, mohou být trestně stíhané. Registrace podléhá přísným pravidlům a rozhodnutí o jejím zamítnutí je nevratné. V roce 2011byl vydán článek 21 Zákona o shromažďování, který zakazuje běloruským nevládním organizacím uložit finanční prostředky v bankách v zahraničí. Přijímání zahraničních darů je také v rozporu se zákonem a může být sankcionováno. V případě udělení registrace jsou nevládní organizace bedlivě monitorovány a jejich činnost může být kdykoli pozastavena - a to i z naprosto triviálních důvodů.

Článek 193-1 běloruského trestního zákoníku kriminalizuje jakoukoli činnost uskutečněnou jménem neregistrované organizace, ať je to politická strana nebo náboženská organizace. Ukládá možnost pokuty nebo odnětí svobody až na dva roky. V roce 2011 Rada Evropy Benátské komise uvedla, že " samotná existence článku 193-1 má velmi negativní dopad na činnost nevládních organizací ", a že "restrikce jsou tak závažné, že nejen omezuje svobodu sdružování, ale také svobodu přesvědčení a projevu.“

Zákon „o hromadných akcích,“ který vešel v platnost v roce 1997, znesnadňuje pořádání veřejných shromáždění, jelikož obsahuje vyčerpávající seznam zákazů a podmínek nezbytných pro jejich uskutečnění. Mezi tyto zákazy patří pořádání demonstrací v centru velkých měst, stanic metra a v okolí prezidentského sídla atd. Při neuposlechnutí zákona riskují organizace okamžité ukončení činnosti.

  Aktuality

  Článek publikován 4.5.2022

Potlačování svobody projevu a shromažďování v Bělorusku pokračuje stále

Podle zprávy Amnesty International docházelo v roce 2021 k hrubému porušování lidských práv a svobod, a to včetně svobody projevu a shromažďování.

Pozadí

Alarmující omezování základních lidských práv v Bělorusku začalo v prosinci 2010 během období pokojných protestů po prezidentských volbách, které byly brutálně potlačeny policií. Stovky demonstrantů bylo zbito, zatčeno a neprodleně usvědčeno. Všichni významní opoziční prezidentští kandidáti a mnoho prominentních opozičních aktivistů skončilo ve vězení.

 

Aktuální počet podpisů: 2225 Náš cíl: 4000

Připojit se k petici:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle zásad o ochraně a zpracování osobních údajů Adresátům petice zasíláme pouze křestní jméno a první písmeno příjmení signatářů, bez jakýchkoliv kontaktních údajů.

Celé znění on-line petice, kterou posíláme adresátům.

Adresáti

  • Prezident Alyaksandr Lukashenko
  • Velvyslanec J.E.p. Markovich Vasilij Mikhajlovich

Požadujeme

  • Okamžité a bezpodmínečné propuštění všech obviněných, kteří jsou zadržováni pouze pro pokojné vyjádření svých politických nebo jiných názorů.
  • Okamžité zrušení článku 193-1 trestního zákoníku.
  • Zrušení administrativního zákazu a trestní odpovědnosti za přijímání grantů ze zahraničí a zrušení zákazu uložení finančních prostředků v bankách v zahraničí.
  • Novelizaci zákona o hromadných akcích v souladu s mezinárodními závazky Běloruska v oblasti lidských práv a odstranění článku 15 zákona o hromadných akcích umožňující likvidaci organizací, které se neřídí tímto zákonem.

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...