Urgentní
akce

Foto: Gillian Wong/AP

Obránce lidských práv v Číně nespravedlivě odsouzen k dvanácti letům vězení

  Případ

Huang Qi, zakladatel a ředitel webové stránky o lidských právech „64 Tianwang”, byl 29. července 2019 v utajeném soudním procesu odsouzen k dvanácti letům vězení. Trest udělený pouze za provozování webové stránky je záměrně vysoký, aby odradil další lidskoprávní aktivisty od dokumentování porušování lidských práv a dalších aktivit.

„64 Tianwang“, založená Huang Qim a jeho ženou Zeng Li v roce 1998, je jednou z mála webových stránek sídlících na pevnině, které dokumentují stav lidských práv v Číně.

V průběhu let byli Huang Qi společně s jinými přispěvateli „64 Tianwang“ často zadržováni a obtěžováni čínskými úřady. Huang Qi byl v minulosti už dvakrát vězněn. Poprvé byl zadržen v červnu 2000 na 11. výročí masakru na náměstí Nebeského klidu. Následně byl obviněn z údajného „podněcování rozvratu státní moci“ a v květnu 2003 odsouzen k pěti letům vězení. V roce 2008 byl znovu uvězněn, tentokrát na tři roky poté, co odhalil skandál s nestandardní stavbou budovy po zemětřesení v S’-čchuanu.

Podle „64 Tianwang“ byli přispěvovatelé webové stránky vyslýcháni nebo krátce zadržováni více než stokrát od doby, co prezident Xi Jinping převzal moc v roce 2012, a nejméně 30 lidí bylo uvězněno. V současné době je ve vězení deset přispěvovatelů „64 Tianwang“, včetně Wang Jing, Zhang Jixin, Li Min, Sun Enwei, Li Chunhua, Wei Wenyuan, Xiao Jianfang, Li Zhaoxiu, Chen Mingyan a Wang Shurong.

V únoru 2018 byl Huang Qiho právník Sui Muqing sídlící v Guangzhou informován provinciálním Ministerstvem spravedlnosti, že mu byla zrušena licence. Tento právník, který dříve zastupoval Huang Qiho, se domnívá, že je to spojeno s jeho právním zastupováním obránců lidských práv. V lednu 2019 byla licence odebrána dalšímu právníkovi Huang Qiho, Liu Zhengqingovi.

  Aktuality

  Článek publikován 2.12.2022

Zdravotní stav uvězněného čínského novináře se zhoršuje

Huang Qi, zakladatel webové stránky „64 Tianwang“ monitorující stav lidských práv v Číně, byl v červenci 2019 odsouzený na 12 let vězení. Trpí vážnými chronickými onemocněními. Jeho zdravotní stav se zhoršuje a není mu umožněn přístup k adekvátní péči.

  Článek publikován 24.6.2020

Vězeň svědomí se nesmí setkat s rodinou

Huang Qi i nadále trpí vážnými zdravotními potížemi a bez přístupu k právníkovi, kterého si zvolí, nebo k jeho rodině, hrozí mu reálné riziko mučení nebo jiného špatného zacházení.

Pozadí

Huang Qi trpí vážnými zdravotními problémy a bez svobodného výběru právního zástupce a umožnění rodinných návštěv je ve velkém nebezpečí mučení nebo jiného špatného zacházení.

Huang Qi 23. října 2018 řekl svému právníkovi, že lékaři a vězeňští dozorci poskytli nepravdivé zprávy o jeho krevním tlaku a neuvedli jeho kritický zdravotní stav v plném rozsahu. Dne 28. července 2017 řekl Huang Qi svému právníkovi, že od svého zadržení na konci roku 2016 byl opakovaně podrobován několikahodinovým výslechům, při nichž musel snášet urážky od vyšetřovatelů. Poté 3. listopadu 2017 řekl, že byl ve dnech 24.–26. října zbit jinými zadrženými, a to s vědomím alespoň jednoho ze zaměstnanců věznice.