Urgentní
akce

© Johan Ordoñez/AFP/Getty Images

NEVLÁDNÍ ORGANIZACE A OBRÁNCI LIDSKÝCH PRÁV V GUATEMALE V OHROŽENÍ KVŮLI NAVRHOVANÉ LEGISLATIVNÍ REFORMĚ

  Případ

Obránci lidských práv v Guatemale vykonávají svou činnost v extrémně nepřátelském prostředí, zejména ti, kteří pracují v oblasti práva souvisejícího s půdou, teritoriem a životním prostředím.

Neustále čelí výhrůžkám, zastrašování a útokům. Útvar pro ochranu guatemalských obránců lidských práv v Guatemale (UDEFEGUA) uvedl, že v roce 2018 bylo zabito 26 obránců lidských práv.

Navrhovaná legislativní reforma v Guatemale by zavedla neoprávněné omezení, kontroly a sankce na nevládní organizace. V zemi by tak bylo zásadně ohroženo právo na svobodu projevu a sdružování. V následujících týdnech mají být reformy schváleny a přijaty. Vyzvěte guatemalský kongres, aby se zdržel debat o přijetí „Zákona 5257“ a zajistil tak obráncům lidských práv možnost pokračovat v jejich aktivitách.

Podpořím Amnesty v boji za lidská práva - DARUJI ❤

  Aktuality

  Článek publikován 23.5.2023

Rok 2022 byl jedním z nejhorších pro obránce lidských práv z Guatemaly

Útvar pro ochranu obránců lidských práv monitoruje situaci lidských práv v Guatemale. V roce 2022 zaznamenal nejvíc útoků na obránce práv ve své historii.

Pozadí

Obránci často čelí stigmatizaci a očerňování kampaněmi soukromých subjektů a guatemalských autorit, systém trestního soudnictví je zneužíván pro jejich kriminalizaci, jako pokus o zastavení činnosti hnutí a organizací, umlčování obránců a jejich odstranění z veřejného prostoru. Pro více informací navštivte zprávu Amnesty International „Bráníme naši zemi naší krví: obránci půdy, teritoria a životního prostředí v Hondurasu a Guatemale“ a „Ameriky: státní ochranný mechanismus pro obránce lidských práv“.

Amnesty International nedávno citovala „Zákon 5257“ ve svém briefingu „Zákony určené k umlčování: globální zátah na organizace občanských společností“ jako příklad světového trendu využívání legislativní moci k omezení činnosti nevládních organizací a obránců lidských práv.