Urgentní
akce

© Amnesty

Čtyři novináři nespravedlivě odsouzeni k trestu smrti

  Případ

Trest smrti   Jemen publikován 14.5.2020

Po hrubě nespravedlivém procesu byli v Jemenu k trestu smrti odsouzeni čtyři novináři.

Novináři byli s dalšími šesti kolegy zadrženi už v roce 2015, formálně obviněni pak o tři roky později. Opakovaně byli drženi na samotce bez možnosti kontaktu s rodinou a bez přístupu k lékařské péči. Nejméně tři z nich ve vazbě byli mučeni.

Dne 11. dubna 2020 odsoudil Specializovaný trestní soud (SCC) v San'á k trestu smrti čtyři ze skupiny deseti novinářů, kteří čekali na soud od roku 2015. Akram al-Walidi, Abdelkhaleq Amran, Hareth Hamid a Tawfiq al-Mansouri byli odsouzeni na základě vykonstruovaných obvinění. Advokát se proti rozsudku odvolá; datum příštího soudního jednání je však nadále neznámé.

V prosinci 2018 bylo deset novinářů po výslechu v přítomnosti svých právníků formálně obviněno z řady trestných činů, včetně špionáže, za což je uložen trest smrti. Obvinění zahrnovala „špionáž pro Saúdskou Arábii“, „vytváření několika internetových stránek a účtů na sociálních sítích“ a „vysílání fám, falešných zpráv a prohlášení na podporu nepřítele – Saúdské Arábie, a jejích spojenců proti Jemenské republice“. První soudní jednání se konalo 9. prosince 2019. Advokátům bylo umožněno se ho zúčastnit, ale následně jim bylo zakázáno účastnit se všech dalších soudních jednání, včetně toho posledního, které vyústilo v odsouzení čtyř novinářů.

Od svého zadržení v roce 2015 trpí všech deset novinářů řadou zdravotních problémů, včetně bolesti žaludku a tlustého střeva, problémů se sluchem, hemeroidů a bolestí hlavy v důsledku problému se zrakem, ke kterému se jim nedostalo odpovídající lékařské péče.

Rodina Abdelkhaleqa Amrana uvedla, že ho ostatní zadržení v přilehlých celách v Úřadu pro politickou bezpečnost (PSO) v San'á slyšeli křičet, když byl v listopadu 2016 mučen. Ostatní novináři byli také vystaveni mučení a špatnému zacházení a konstantně jim byla upírána nutná lékařská péče i rodinné návštěvy.

Naléhavě žádáme hútíské de facto orgány, aby okamžitě zrušily tyto rozsudky smrti, stáhly všechna obvinění a propustily všech deset novinářů. Až do jejich propuštění musejí zajistit, aby měli obvinění novináři právní zastoupení, pravidelný přístup ke svým rodinám a odpovídající lékařskou péči. Musejí rovněž zahájit účinné, nezávislé a nestranné vyšetřování obvinění z mučení a jiného špatného zacházení, aby za své činy dané osoby nesly odpovědnost.

  Aktuality

  Článek publikován 18.4.2023

Skvělá zpráva: Čtyři novináři odsouzení k trestu smrti jsou na svobodě!

Čtyři jemenští novináři odsouzení v roce 2020 k trestu smrti byli propuštěni v rámci výměny vězňů.

  Článek publikován 28.2.2022

Mezinárodní federace novinářů požaduje zrušení trestu smrti a propuštění všech čtyř novinářů

V únoru 2022 vyzvala Mezinárodní federace novinářů (IJF), organizace, která zastupuje novináře ze 140 zemí světa a Syndikát jemenských novinářů ke zrušení trestu smrti a propuštění svých kolegů.

  Článek publikován 30.12.2020

Odsouzenému novináři bylo odepřeno lékařské ošetření

Húthijské úřady odpírají Tawfíkovi al-Mansúrímu, jednomu ze čtyř novinářů zadržovaných od roku 2015, který byl v dubnu v Saná odsouzen k trestu smrti, život zachraňující lékařskou péči.

Pozadí

Dne 9. června 2015 bylo při razii v hotelu Qasr al-Ahlam v San'á zatčeno devět novinářů. Abdelkhaleq Amran, Hisham Tarmoom, Tawfiq al-Mansouri, Hareth Hamid, Hasan Annab, Akram al-Walidi, Haytham al-Shihab, Hisham al-Yousefi a Essam Balgheeth v hotelu pracovali, protože to bylo jedno z mála míst ve městě, kde bylo připojení k internetu a elektřina.

Desátého novináře, Salaha al-Qaediho, zadrželi podle očitého svědka doma v San'á členové jednotek Hútí dne 28. srpna 2015. O pět minut později se vrátili do domu a požadovali, aby jim rodina dala laptop a vybavení Salaha al-Qaediho pod výhrůžkou, že jinak zatknou i zbytek rodiny. Když rodina řekla, že jeho vybavení nemají, Hútíové zatkli všech sedm mužských příbuzných a drželi je po dobu 48 hodin.

Dne 16. března 2016 bylo devět novinářů, s výjimkou Salaha al-Qaediho, přesunuto z vazebního zařízení al-Thawra do al-Habry. Salah al-Qaedi byl od poloviny října 2015 zadržován v al-Habře. Dne 23. května 2016 se rodiny všech deseti zadržených novinářů vydaly navštívit své příbuzné do al-Habry. Po příjezdu vězeňská stráž rodinám sdělila, že novináři už tam nejsou, ale odmítli prozradit, kde se nacházejí.

Těchto deset novinářů bylo zadrženo bez obvinění nebo soudu až do prosince 2018, kdy byli formálně obviněni poté, co byli vyslýcháni v přítomnosti svých právníků. První soudní jednání se konalo 9. prosince 2019. Během posledního soudního jednání dne 11. dubna 2020 soud, aniž by informoval jejich právníky a rodiny, odsoudil Tawfiqa al-Mansouriho, Abdelkhaleqa Omrana, Akrama al-Walidiho a Haretha Hamida k trestu smrti. Právníkům bylo zakázáno muže zastupovat a účastnit se soudního jednání.

Všechny strany konfliktu, včetně jednotek Hútí, jemenské vlády, Saúdské Arábie a Koalice vedené Spojenými arabskými emiráty (SAE) a jemenských sil podporovaných SAE, provedly svévolné zadržování.

V oblastech, které ovládaly, hútíské jednotky svévolně zatýkaly a zadržovaly kritiky a odpůrce, stejně jako novináře, obránce lidských práv a členy komunity Bahá'í, čímž vystavily spoustu lidí nespravedlivým procesům, zadržování ve vazbě bez možnosti styku s okolím a násilnému zmizení. Většina cílových skupin byli členové nebo stoupenci politické strany al-Islah.

Mezinárodně uznávaná jemenská vláda také pronásledovala obránce lidských práv a další aktivisty, vyhrožovala jim a svévolně je zadržovala. Mezitím jemenské síly podporované SAE v jižním Jemenu vedly kampaň svévolného zadržování a násilných zmizení. V květnu 2018 Amnesty International podrobně popsala případy 51 mužů držených v síti tajných věznic, které řídí síly z Jemenu a Spojených arabských emirátů mimo velení jemenské vlády. Mezi těmito muži jsou i osoby zadržené v období od března 2016 do května 2018.