Urgentní
akce

© Amnesty International

Moje tělo, moje práva: Zastavme beztrestnost sexuálního násilí

  Případ

Moje tělo moje práva   Maroko publikován 25.6.2014

16letá Amina Filali z Maroka byla nucená vzít si muže, který ji znásilnil. Podle marockého práva by se tím očistil od zločinu. Amina raději spáchala sebevraždu. Nedovolme, aby se něco takového dělo dál! V Alžírsku a Tunisku stále platí ustanovení zákona, která umožní uniknout pachatelům znásilnění uniknout trestu tím, že se ožení s obětí. V Maroku byl podobný zákon – i díky vytrvalým kampaním lidskoprávních organizací včetně Amnesty International – letos zrušen. Přesto ale marocké právo oběti znásilnění chrání nedostatečně. Dále proto usilujeme o dílčí změny zákonů v těchto zemích a přijetí dalších opatření tak, aby chránila oběti znásilnění, nikoli jejich pachatele.

Co konkrétně požadujeme?

Změnu diskriminačních zákonů:

• Zrušení článků 326 a 227 v alžírském a tuniském trestním zákoníku;

• Zrušení článku 488 v marockém trestním zákoníku, a tím neurčovat trest pachatele znásilnění na základě panenství oběti;

• Změnu definice znásilnění tak, aby korespondovala s mezinárodním právem a byla genderově neutrální a nevyžadovala přítomnost fyzického násilí ani důkaz o něm;

• Uznání znásilnění ve svazku manželském jako konkrétní trestný čin;

Zajištění podpory obětem znásilnění:

• Zavedení zákonných nápravných opatření, která jsou citlivá k potřebám obětí znásilnění;

• Proškolení zástupců policie, soudu, právníků a zdravotníků tak, aby dokázali řešit situaci obětí znásilnění citlivě, důvěrně a bez diskriminace;

• Zpřístupnění sociálních a zdravotnických služeb

V lednu 2014 marocký parlament jednohlasně hlasoval pro změnu článku 475 trestního zákoníku, který v praxi umožňoval sexuálním násilníkům vyhnout se trestu sňatkem se svou nezletilou obětí. Změna zákona přišla dva roky poté, co tehdy 16letá Amina Filaliová spáchala sebevraždu kvůli nucenému sňatku s mužem, který ji znásilnil. Přestože pro Aminu přišla změna zákona příliš pozdě, jde o významný krok směrem k podpoře práv žen a dívek v Maroku a Západní Sahaře.

Diskriminující právní ustanovení v Alžírsku, Tunisku a do nedávné doby i v Maroku umožňuje násilníkům uniknout trestnímu stíhání za trestný čin znásilnění sňatkem s nezletilou obětí. Tyto právní předpisy mohou být použity k zakrytí zločinu, místo toho, aby chránily jeho oběť. V Maroku a Západní Sahaře byla tato legislativa v lednu 2014 konečně změněna. Maroko však nadále nezvládá dostatečně chránit oběti sexuálního násilí.

Je tedy zcela nezbytné, aby Alžírsko, Maroko, Západní Sahara a Tunisko zajistily zlepšení situace pomocí prevence sexuálního násilí a také legislativou. Ta musí chránit oběti sexuálního násilí a umožní jim přístup k účinným opatřením, které jim pomohou legálně se domáhat spravedlnosti. Komplexní právní reformy jsou nezbytnou součástí řešení sexuálního násilí páchaného na ženách a dívkách.

Více o kampani Moje tělo, moje práva

  Aktuality

  Článek publikován 21.5.2022

Za únos a hromadné znásilňování padl v Maroku vysoký trest

Jedenáct mužů v roce 2018 uneslo dívku (17 let), kterou po 2 měsíce týrali a hromadně znásilňovali. Soud muže poslal na 20 let do vězení. Dalším obviněným uložil dvouleté odnětí svobody a pokutu.