Urgentní
akce

© Amnesty International

Aktivistům Amnesty International hrozí 5 let vězení za nahlášení mučení

  Případ

Tři lidskoprávní aktivisté čelí až pětiletému trestu odnětí svobody a pokutě ve výši až 300 000 bahtů (přes 8 tisíc amerických dolarů) za zdokumentování mučení v Thajsku. 26. července 2016 proti nim bylo vzneseno obvinění za "počítačovou kriminalitu" a “protizákonné hanobení”. Bývalý předseda správní rady Amnesty International Thajsko Somchai Homla-or, současná předsedkyně SR AI Thajsko Porpen Khongkachonkiet a Anchana Heemminová ze skupiny Duay Jai, čelí obvinění z protizákonného hanobení a spáchání počítačového zločinu. Proč? Zdokumentovali a zveřejnili online zprávu o mučení, které provádí královská armáda a policie v provinciích na thajských jižních hranicích.

V lednu 2016 předali tři aktivisté pracující pro Mezikulturní nadaci a organizaci Duay Jai (Vřelá podpora) zprávu o 54 případech údajného mučení na Velitelství pro vnitřní bezpečnostní operace Regionu 4 (ISOC), vojenské jednotce zodpovědné za národně-bezpečnostní operace v thajských provinciích při jižních hranicích. Od odevzdání zprávy a jejího zveřejnění v únoru 2016 čelí její autoři nátlaku od thajské armády, která požaduje odhalení identity údajných obětí. Obtěžují také Anchanu, a to předvoláváním k setkání s vojenskými úředníky, návštěvami u ní doma a v práci a varováním před zapojováním se do veřejných kampaní. Všem třem aktivistům bylo nařízeno nahlásit se na policejní stanici v Pattani 26. července 2016, které vedlo k vznesení obvinění za "počítačovou kriminalitu" a “protizákonné hanobení” .

Obě organizace fungují v thajských jižních pohraničních provinciích, kde dochází k rozsáhlému a systematickému mučení a dalšímu špatnému zacházení s podezřelými v domnělých bezpečnostních případech. K mučení a dalšímu špatnému zacházení typicky dochází při zadržení člověka bez vzneseného obvinění nebo soudního procesu probíhajícího na základě speciálních zákonů.

Pozadí

Somchai Homla-Or a Porpen Khongkachonkiet pracují pro Mezikulturní nadaci, která dokumentuje porušování lidských práv. Porpen byla zároveň zvolena předsedkyní správní rady thajské Amnesty International v červnu 2016. Je to již podruhé, co thajská královská armáda vznesla proti Mezikulturní nadaci obvinění z protizákonného hanobení ve spojení s její dokumentací případů mučení. Anchana Heemminová je ředitelkou Skupiny Duay Jai. Skupinu založila jako formu právní pomoci rodinám podezřelým v bezpečnostních případech týkajících se thajských jižních pohraničních provincií.

Ihned poté, co tři organizace – Patanská lidskoprávní organizace, Skupina Duay Jai a Mezikulturní nadace – vydaly zprávu „Mučení a hrubé zacházení v Deep South zaznamenané v letech 2014-2015“, hned v únoru 2016 prohlásil mluvčí armády, že případy mučení jsou vymyšlené, aby organizace získaly finanční podporu ze zahraničí. Mluvčí zpochybňoval pravdivost jejich vyšetřování úředního jednání a hrozil, že by se mohly dopustit protizákonného hanobení vydáním zprávy, která odkazuje na mezinárodní právo. 17. května 2016 v ISOC pro Region 4 podala armádní jednotka, zodpovědná za národně-bezpečností operace v thajských jižních pohraničních provinciích, stížnost na nezákonné hanobení a porušení Zákona o počítačové kriminalitě B. E. 2550 (2007), mířenou proti Porpen Khongkachonkietové, Somchaji Homla-orovi a Anchaně Heemminové, kteří společně zprávu vytvářeli. Na ospravedlnění podání této stížnosti dále uvedla, že obvinění poškodili reputaci armády, a že aktivisté nespolupracovali s úřady ve věci poskytnutí více informací k případům uvedeným ve zprávě.

Jedná se o druhý případ, kdy thajská královská armáda podala stížnost na protizákonné hanobení vůči Somchai Homla-orovi a Porpen Khongkachonkietové ve spojení s jejich prací na poli mučení. Somchai a Porpen byli předvoláni v srpnu 2014 poté, co na ně armáda podala veřejnou stížnost. Byli obviněni z poškození reputace královské armády, záměrného deformování pravdy a šíření nepravdivých informací na veřejnosti, protože požadovali trestní vyšetřování těchto obvinění z mučení v otevřeném dopise na konci dubna 2014. Žaloba byla odvolána v září 2015 poté, co státní zástupce vydal rozkaz k ukončení jejich trestního stíhání.

Stále více obránců lidských práv v Thajsku čelí obviněním z nezákonného hanobení za svou poklidnou obranu práv a požadování nápravy pro přeživší. Úřady navíc rychle a všeobecně zamítají stížnosti a zprávy o mučení když tvrdí, že zprávy vznikají jen pro to, aby zdiskreditovaly úřady či sloužily k osobnímu zisku. Vyhrožují taky obviněním z nezákonného hanobení těm, kteří ohlásí či tvrdí, že probíhá mučení, a dalším opravdovým či domnělým kritikům úřadů.

Používání obvinění z nezákonného hanobení porušuje thajskou zákonnou povinnost respektovat a chránit právo na svobodu projevu na základě Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR), jehož je Thajsko smluvní stranou. Výbor pro lidská práva OSN vyzval státy, aby zvážily dekriminalizaci hanobení a zdůraznil, že zákony o hanobení musí být tvořeny citlivě, aby bylo zajištěno, že jsou v souladu s mezinárodními lidskoprávními závazky státu a nepotlačují tak ve skutečnosti svobodu projevu. Veřejný zájem v případě kritiky by měl být považován za obranu a státy by se měly ujistit, že nebyl použit neúměrně přísný trest.