Urgentní
akce

© Amnesty International

Aktivistům Amnesty International hrozí 5 let vězení za nahlášení mučení

  Případ

Tři lidskoprávní aktivisté čelí až pětiletému trestu odnětí svobody a pokutě ve výši až 300 000 bahtů (přes 8 tisíc amerických dolarů) za zdokumentování mučení v Thajsku. 26. července 2016 proti nim bylo vzneseno obvinění za "počítačovou kriminalitu" a “protizákonné hanobení”. Bývalý předseda správní rady Amnesty International Thajsko Somchai Homla-or, současná předsedkyně SR AI Thajsko Porpen Khongkachonkiet a Anchana Heemminová ze skupiny Duay Jai, čelí obvinění z protizákonného hanobení a spáchání počítačového zločinu. Proč? Zdokumentovali a zveřejnili online zprávu o mučení, které provádí královská armáda a policie v provinciích na thajských jižních hranicích.

V lednu 2016 předali tři aktivisté pracující pro Mezikulturní nadaci a organizaci Duay Jai (Vřelá podpora) zprávu o 54 případech údajného mučení na Velitelství pro vnitřní bezpečnostní operace Regionu 4 (ISOC), vojenské jednotce zodpovědné za národně-bezpečnostní operace v thajských provinciích při jižních hranicích. Od odevzdání zprávy a jejího zveřejnění v únoru 2016 čelí její autoři nátlaku od thajské armády, která požaduje odhalení identity údajných obětí. Obtěžují také Anchanu, a to předvoláváním k setkání s vojenskými úředníky, návštěvami u ní doma a v práci a varováním před zapojováním se do veřejných kampaní. Všem třem aktivistům bylo nařízeno nahlásit se na policejní stanici v Pattani 26. července 2016, které vedlo k vznesení obvinění za "počítačovou kriminalitu" a “protizákonné hanobení” .

Obě organizace fungují v thajských jižních pohraničních provinciích, kde dochází k rozsáhlému a systematickému mučení a dalšímu špatnému zacházení s podezřelými v domnělých bezpečnostních případech. K mučení a dalšímu špatnému zacházení typicky dochází při zadržení člověka bez vzneseného obvinění nebo soudního procesu probíhajícího na základě speciálních zákonů.

  Aktuality

  Článek publikován 30.11.2017

Thajští aktivisté byli osvobozeni od všech obvinění!

Obvinění proti aktivistům, kteří informovali o mučení muslimů spáchaného thajskou armádou, byla stažena.

Pozadí

Somchai Homla-Or a Porpen Khongkachonkiet pracují pro Mezikulturní nadaci, která dokumentuje porušování lidských práv. Porpen byla zároveň zvolena předsedkyní správní rady thajské Amnesty International v červnu 2016. Je to již podruhé, co thajská královská armáda vznesla proti Mezikulturní nadaci obvinění z protizákonného hanobení ve spojení s její dokumentací případů mučení. Anchana Heemminová je ředitelkou Skupiny Duay Jai. Skupinu založila jako formu právní pomoci rodinám podezřelým v bezpečnostních případech týkajících se thajských jižních pohraničních provincií.

Ihned poté, co tři organizace – Patanská lidskoprávní organizace, Skupina Duay Jai a Mezikulturní nadace – vydaly zprávu „Mučení a hrubé zacházení v Deep South zaznamenané v letech 2014-2015“, hned v únoru 2016 prohlásil mluvčí armády, že případy mučení jsou vymyšlené, aby organizace získaly finanční podporu ze zahraničí. Mluvčí zpochybňoval pravdivost jejich vyšetřování úředního jednání a hrozil, že by se mohly dopustit protizákonného hanobení vydáním zprávy, která odkazuje na mezinárodní právo. 17. května 2016 v ISOC pro Region 4 podala armádní jednotka, zodpovědná za národně-bezpečností operace v thajských jižních pohraničních provinciích, stížnost na nezákonné hanobení a porušení Zákona o počítačové kriminalitě B. E. 2550 (2007), mířenou proti Porpen Khongkachonkietové, Somchaji Homla-orovi a Anchaně Heemminové, kteří společně zprávu vytvářeli. Na ospravedlnění podání této stížnosti dále uvedla, že obvinění poškodili reputaci armády, a že aktivisté nespolupracovali s úřady ve věci poskytnutí více informací k případům uvedeným ve zprávě.

Jedná se o druhý případ, kdy thajská královská armáda podala stížnost na protizákonné hanobení vůči Somchai Homla-orovi a Porpen Khongkachonkietové ve spojení s jejich prací na poli mučení. Somchai a Porpen byli předvoláni v srpnu 2014 poté, co na ně armáda podala veřejnou stížnost. Byli obviněni z poškození reputace královské armády, záměrného deformování pravdy a šíření nepravdivých informací na veřejnosti, protože požadovali trestní vyšetřování těchto obvinění z mučení v otevřeném dopise na konci dubna 2014. Žaloba byla odvolána v září 2015 poté, co státní zástupce vydal rozkaz k ukončení jejich trestního stíhání.

Stále více obránců lidských práv v Thajsku čelí obviněním z nezákonného hanobení za svou poklidnou obranu práv a požadování nápravy pro přeživší. Úřady navíc rychle a všeobecně zamítají stížnosti a zprávy o mučení když tvrdí, že zprávy vznikají jen pro to, aby zdiskreditovaly úřady či sloužily k osobnímu zisku. Vyhrožují taky obviněním z nezákonného hanobení těm, kteří ohlásí či tvrdí, že probíhá mučení, a dalším opravdovým či domnělým kritikům úřadů.

Používání obvinění z nezákonného hanobení porušuje thajskou zákonnou povinnost respektovat a chránit právo na svobodu projevu na základě Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR), jehož je Thajsko smluvní stranou. Výbor pro lidská práva OSN vyzval státy, aby zvážily dekriminalizaci hanobení a zdůraznil, že zákony o hanobení musí být tvořeny citlivě, aby bylo zajištěno, že jsou v souladu s mezinárodními lidskoprávními závazky státu a nepotlačují tak ve skutečnosti svobodu projevu. Veřejný zájem v případě kritiky by měl být považován za obranu a státy by se měly ujistit, že nebyl použit neúměrně přísný trest.