Urgentní
akce

© AFP via Getty Images

Děti za mříže nepatří! Pomozme zastavit pronásledování mladých obránců lidských práv v Thajsku

  Případ

Thajské úřady stíhají a pronásledují dětské obránce lidských práv za pokojné uplatňování jejich práva na protest. Mezi 283 dětmi, proti nimž je vedeno trestní řízení, jsou například Thanakorn „Petch“ Phiraban, bojující za práva LGBTI+ komunity, Chan Tonnamphet, aktivistka za práva původních obyvatel, a „Sand“, která je obviněna v souvislosti s účastí na protivládních protestech.

Od poloviny roku 2020 zahájily thajské úřady v rámci pokračujícího potlačování pokojných protestů trestní a občanskoprávní řízení proti nejméně 283 dětem za pokojné uplatňování jejich práv. Děti, které se účastnily nenásilných demonstrací nebo sdílely své názory na společnost a politiku ve veřejných projevech či satirických komentářích na internetu, čelily zadržení, vleklým soudním řízením, zastrašování, obtěžování a sledování.

Většinu z nich úřady stíhají za porušení úředních omezení týkajících se veřejných shromáždění, která byla zavedena za účelem kontroly šíření Covid-19 na základě mimořádného výnosu umožňujícího uložit dva roky odnětí svobody nebo pokutu. Děti rovněž čelí obvinění podle článku 112 trestního zákoníku, upravujícího urážku majestátu, a článku 116 trestního zákoníku, upravujícího výtržnictví. Článek 112 umožňuje uložit trest odnětí svobody na tři až patnáct let tomu, „kdo hanobí, uráží nebo vyhrožuje králi, královně, následníkovi trůnu nebo regentovi“. Článek 116 trestního zákoníku umožňuje uložit sedm let odnětí svobody a zakazuje „vyvolávat mezi lidmi nepokoje a nespokojenost, která by mohla nepokoje způsobit, nebo přimět lidi k porušování zákonů“. Mezinárodní experti v oblasti lidských práv doporučili thajským orgánům tyto a další zákony změnit nebo zrušit, aby Thajsko splnilo své mezinárodní závazky v oblasti lidských práv.

Thanakorn „Petch“ Phiraban, LGBTI+ aktivista z Bangkoku, byl v listopadu 2022 odsouzen k 18 měsícům až třem letům odnětí svobody v odborném a vzdělávacím středisku za urážku majestátu a stal se tak prvním dítětem, které bylo za urážku majestátu v Thajsku odsouzeno. V prosinci 2022 byl za údajné porušení článku 112 trestního zákoníku v souvislosti se svou účastí na pokojných protestech v Bangkoku v září a prosinci 2020 odsouzen k podmíněnému dvouletému trestu a čelí dalším obviněním, včetně obvinění na základě mimořádného výnosu.

Chan Tonnamphet, osmnáctiletá aktivistka za práva původní komunity Karenů, je v současné době vyšetřována policií za porušení mimořádných omezení v souvislosti s pokojným protestem, kterého se zúčastnila v lednu 2022, kdy jí bylo 17 let. Veřejně vystoupila na protestu vsedě, aby podpořila výzvu své komunity úřadům a zastupovala hlasy členů komunity, kteří neuměli thajsky. Členové její komunity čelili porušování lidských práv, včetně násilného zmizení obránce lidských práv Billyho Rakchongcharoena, které pramenilo z jejich nuceného vystěhování a přesídlení z půdy jejich předků v národním parku Kaeng Krachan v provincii Petchaburi v západním Thajsku.

„Sand“ (jedná se o přezdívku kvůli ochraně identity) je sedmnáctiletá obránkyně lidských práv, která se účastnila protestů požadujících rovnoprávnost ve škole nebo politické změny. Za svůj aktivismus čelila sledování a obtěžování, navíc byla kvůli své účasti na protestech jedenáctkrát obviněna na základě mimořádného výnosu a souvisejících právních předpisů. V současné době čelí obvinění z porušení mimořádného výnosu za účast na protestu v Bangkoku během školních prázdnin.

  Aktuality

  Článek publikován 6.3.2023

Odeslali jsme petici za dětské obránce práv z Thajska

Petici požadující zastavení všech soudních procesů a zrušení rozsudků udělených dětským obráncům lidských práv jsme zaslali thajskému předsedovi vlády.

Pozadí

Protestní hnutí vedené mladými lidmi, které bylo původně vyvoláno voláním po demokratických reformách, zahrnovalo požadavky na změnu ústavy, sociální reformy, ukončení oficiálních represí vůči kritikům vlády, zlepšení vzdělávání a bezpečnosti ve školách. Účastníci se rovněž zasazovali o práva žen, původních obyvatel, LGBTI+ osob a etnických menšin. Součástí pouličních protestů byly večírky, debaty, flash-moby, protesty v sedě, živé divadlo a hudba, módní přehlídky a umění. Mladí lidé sdíleli své aktivity a názory na online platformách. Protestující používali parodie, satiru a obrazy populární kultury mládeže, aby ilustrovali své výzvy ke změně. Veřejnou tváří těchto demonstrací byli děti a teenageři do 18 let, často ve školních uniformách nebo v pouliční módě.