Urgentní
akce

© Private

Vietnam: 16 let za mřížemi za politický blog

  Případ

Vietnamec Tran Huynh Duy Thuce sedí už šestý rok ve vězení za to, že na svém blogu volal po politické reformě a zlepšení lidských práv. Zatkli ho a po nespravedlivém soudním procesu odsoudili na 16 let. Amnesty International ho považuje za vězně svědomí vězněného jen za uplatňování svého práva na svobodu projevu. Společně s 35 vietnamskými i mezinárodními organizacemi volá po jeho okamžitém propuštění.

Tran Huynh Duy Thuc, vietnamský ICT podnikatel a bloger, byl 24. května 2009 zatčen a obviněn z „podporování protivládní propagandy“ podle článku 88 vietnamského trestního zákoníku. 20. ledna 2010 byl spolu se svými třemi spoluobžalovanými (Le Cong Dinh, Nguyen Tien Trung a Le Thang Long) souzen v jednodenním trestím řízení před lidovým soudem v Ho Či Minově Městě. Všichni muži byli stíháni za „provádění aktivit s cílem svrhnutí vietnamské lidové administrativy“ podle článku 79 trestního zákoníku. Thuc byl odsouzen k 16 letům vězení a nesledným 5 letům domácího vězení, jeho spoluobžalovaní Dinh, Trung a Long byli odsouzeni na 5, 7 a 5 let a následným třem letem vězení.

Za co byli tito muži obžalováni? Za psaní článků na blog, které volaly po politické reformě a respektování lidských práv. Nedostalo se jim spravedlivého soudu, jejich příbuzní a zahraniční novináři nemohli vstoupit do soudní místnosti. Mikrofony obžalovaných nefungovaly ve chvíli, kdy Thucův obhájce zkoušel mluvit v jeho prospěch nebo když se Long pokoušel informovat soud, že se všichni obžalovaní přiznali pod nátlakem. Podle očitých svědků soudci zvažovali případ pouze 15 minut a poté se vrátili s rozhodnutím, které trvalo přečíst 45 minut. Svědci se domnívají, že rozhodnutí bylo připraveno již před soudním řízením.

29. srpna 2012 se Skupina OSN pro svévolné zadržování (WGAD) vyslovila v tom duchu, že zadržení Thuce a jeho tří spoluobžalovaných znamenalo porušení jejich práva na svobodu názoru a vyjadřování. Tato práva jim zaručuje článek 19 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR), stejně tak jako právo na svobodu a bezpečnost člověka (článek 9) a právo na svobodu sdružování, kterou zaručuje článek 21 této smlouvy. Vietnam je smluvní stranou ICCPR. Proto WGAD požaduje, aby vietnamská vláda propustila tyto muže a poskytla jim kompenzace v souladu s mezinárodními povinnostmi. Přestože Vietnam přijal 31 doporučení volajících po respektování a ochraně svobody vyjadřování, podle pravidelného hodnocení Výboru OSN pro lidská práva z roku 2014 vietnamská vláda selhala v řešení Thucova případu.

V současnosti je Thuc uvězněn již šestým rokem, jeho tři spoluobžalovaní byli brzy propuštěni na svobodu.

  Aktuality

  Článek publikován 24.4.2024

Třetí hladovka pomohla vietnamskému politickému vězni k mírnému zlepšení životních podmínek ve vězení

Tran Huynh Duy Thuc je vietnamský podnikatel, který byl za tvorbu pro svůj blog, v níž volal po politické reformě a dodržování lidských práv, v roce 2010 odsouzen k 16 letům ve vězení a následným 5 letům domácího vězení. Už třikrát ve vězení držel protestní hladovku, ta poslední vedla k mírnému zlepšení podmínek ve vězení.

  Článek publikován 2.6.2022

Hladovka na život a na smrt

Tran Huynh Duy Thuce, jenž byl poslán na 16 let do vězení v roce 2010, ve vazbě držel dvě velice dlouhé protestní hladovky. O jeho nynějším zdravotním stavu nejsou informace.

  Článek publikován 23.5.2017

Tran Huynh Duy Thuce nespravedlivě ve vězení už osm let

U příležitosti osmého výročí zatčení Tran Huynh Duy Thuce a přesně v polovině jeho 16letého trestu vyzývají ředitelé dvanácti kanceláří Amnesty International k jeho okamžitému a bezpodmínečnému propuštění.

  Článek publikován 25.8.2015

Vietnam hodlá amnestovat 17 000 vězňů

Pozadí

Společné prohlášení za propuštění Tran Huynh Duy Thuce podepsali:

1. California State Senator Janet Nguyen, Thirty-Fourth District - USA

2. Amnesty International – ENGLAND

3. Civil Rights Defenders – SWEDEN

4. Freedom House – USA

5. International Commission of Jurists – SWITZERLAND

6. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) – THAILAND

7. Asian Human Rights Commission – HONG KONG

8. Assistance Association for Political Prisoners – BURMA

9. Burma Partnership – BURMA

10. Centre for Human Rights Education– PAKISTAN

11. Citizens for Justice and Peace – INDIA

12. Imparsial – INDONESIA

13. Justice and Peace Netherlands, The Hague – NETHERLANDS

14. Network of Chinese Human Rights Defenders – HONG KONG

15. OT Watch Mongolia – MONGOLIA

16. Taiwan Association for Human Rights – TAIWAN

17. Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS) – INDONESIA

18. Triangle Women's Support Group – BURMA

19. Van Lang – CZECH REPUBLIC

20. Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment – PHILIPPINES

21. Association for the Protection of Religious Freedom – VIETNAM

22. Association of Former Political and Religious Prisoners of Vietnam – VIETNAM

23. Bach Dang Giang Foundation – VIETNAM

24. Bau Bi Tuong Than Association – VIETNAM

25. Canadian Youth for Human Rights Vietnam – VIETNAM

26. Civil Society Forum – VIETNAM

27. Chuong Bo Evangelical Protestant Church – VIETNAM

28. Evangelical Lutheran Church American and Vietnam – VIETNAM

29. Former Vietnamese Prisoners of Conscience - VIETNAM

30. Independent Journalist Association – VIETNAM

31. No – U Mien Trung - VIETNAM

32. REM Defenders – VIETNAM

33. Vietnam Path Movement – VIETNAM

34. Vietnamese Bloggers Network – VIETNAM

35. Vietnamese United Buddhist Sangha – VIETNAM

36. Group of Nguyen Kim Dien Priest – VIETNAM