Urgentní
akce

Copyright Steven Donziger

Bránil obyvatele amazonského pralesa, teď za to sedí ve vězení. Pomůžete mu z něj?

  Případ

Steven Donziger, právník a ochránce práv v oblasti životního prostředí, který úspěšně zastupoval oběti skládkování ropy v Ekvádoru, byl v říjnu odsouzen k šesti měsícům vězení za politicky motivované „pohrdání soudem“. Již více než dva roky strávil v domácím vězení, a to v procesu, který podle expertů OSN postrádá jakýkoli právní základ a porušuje řadu standardů spravedlivého soudu. V prosinci 2021 byl převezen z federální věznice zpět do domácího vězení, kde by měl strávit zbytek trestu.

Pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování zjistila, že jeho izolace je odvetou za právní pomoc, jež v Ekvádoru poskytl domorodým komunitám.

Steven Donziger se poprvé začal věnovat oblasti environmentální spravedlnosti v roce 1993, kdy navštívil Ekvádor a stal se členem právního týmu zastupujícího oběti vypouštění ropy v případu proti společnosti Chevron Corporation. Ta byla obviněna ze zodpovědnosti za jednu z nejhorších ropných ekologických katastrof v novodobé historii.

V roce 2011 soud v Ekvádoru po letech soudních řízení uznal společnost Chevron Corporation odpovědnou za vážné poškození životního prostředí a zdraví Amazonského deštného pralesa a komunit, které v něm žijí. Soud zjistil, že korporace úmyslně vypouštěla na území domorodých obyvatel v rámci úsporných opatření miliardy litrů ropného odpadu, a nařídil jí zaplatit škody ve výši miliard dolarů.

Po tomto prohraném sporu přesunula společnost Chevron z Ekvadoru veškerý svůj majetek, aby se vyhnula placení odškodného, a vyhrožovala ekvádorským obětem „doživotním soudním sporem“, pokud svůj případ nestáhnou. Společnost Chevron poté v USA podala žalobu na všechny žalobce uvedené v ekvádorské žalobě, jakož i na Stevena Donzigera a další právníky, nevládní organizace a řadu odborníků, kteří jejich případ podpořili.

Následující soudní řízení, jež vyústilo ve svévolné zadržení Stevena Donzigera, vykazovalo nedostatky a chyby, včetně nedostatečné nezaujatosti a nestrannosti soudů, nepřiměřeného zásahu do jeho práva na svobodu, kterého bylo užito jako prostředku k obejití výsady vztahu advokáta a klienta, a zbavení svobody, které trvalo déle než maximální doba stanovená v obvinění, jež proti němu bylo vzneseno.

V roce 2019 přijal soudce, který předsedá občanskoprávnímu řízení proti Stevenu Donzigerovi, mimořádné rozhodnutí a kvůli obvinění z trestného činu pohrdání soudem, které prokuratura USA pro jižní okres New York odmítla vznést, jmenoval zvláštním žalobcem soukromou advokátní kancelář. Dne 6. srpna 2019 soudce předsedající trestnímu řízení pro pohrdání soudem nařídil Stevenu Donzigerovi odevzdat pas a podrobit se sledování pomocí GPS i domácímu vězení. Od té doby je Steven Donziger zbaven svobody.

  Aktuality

  Článek publikován 22.3.2022

Amnesty a 100 dalších organizací vyzývá prezidenta Bidena: Omilostněte Stevena Donzingera

K výzvě Amnesty adresované nejvyššímu představiteli USA se připojilo přes sto ekologických a lidskoprávních organizací.

  Článek publikován 27.1.2022

Steven Donziger stále v domácím vězení – pošlete mu vzkaz solidarity!

Právník Steven Donziger byl sice propuštěn z vězení, zbytek trestu ale musí zůstat v domácím vězení. Podpořte ho a pošlete mu vzkaz solidarity, ať mu nucený pobyt doma rychleji utíká.

  Článek publikován 14.12.2021

Posun v případu Stevena Donzigera: zbytek trestu stráví v domácím vězení

Steven Donziger byl dne 9.12. převezen z federální věznice do domácího vězení, kde by měl strávit zbytek trestu.

Pozadí

Pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování je skupina nezávislých odborníků jmenovaná Radou pro lidská práva, která je pověřena vyšetřováním případů svévolného zbavení svobody nebo zbavení svobody v rozporu s mezinárodními standardy. Stanoviska Pracovní skupiny jsou autoritativními rozhodnutími odborného mechanismu OSN a mají právní váhu. Závazky obsažené v mezinárodních smlouvách, které jsou základem pro rozhodnutí pracovní skupiny, jsou pro smluvní státy právně závazné. Spojené státy jsou smluvní stranou Mezinárodního paktu o občanských a politických právech od roku 1992.

Strategické žaloby proti účasti veřejnosti (SLAPP) zahrnují žaloby podané s cílem umlčet veřejnost nebo ji zastrašit a z účasti vyloučit. Žaloby SLAPP se často zaměřují na novináře, obránce lidských práv, občansko-právní organizace, aktivisty nebo akademiky s cílem umlčet je a odradit další kritické hlasy. Cílem žalob SLAPP nemusí být nutně ochrana cti nebo dobré pověsti jednotlivce nebo korporace, ale spíše zastrašení, unavení a vyčerpání finančních a psychických zdrojů jejich cíle. Náklady na boj proti těmto žalobám mohou na lidskoprávní aktivisty vyvíjet extrémní finanční a jiný tlak, který je nutí převádět již tak omezené finanční prostředky a zdroje ze své práce na obranu proti žalobě. Soudní spory také často úspěšně odvádějí pozornost od problému životního prostředí nebo lidských práv k samotnému soudnímu sporu o pomluvu.

Steven Donziger strávil více než 800 dní v domácím vězení, nyní si odpykává šestiměsíční trest ve vězení. V jeho prospěch se zasazuje koalice organizací:

https://www.freedonziger.com/