Reakce AI ČR na projev Václava Klause pronesený na summitu Rady Evropy

  Článek

publikován 27.6.2005

Vážený pane prezidente, se zájmem jsme si přečetli Vaše prohlášení pronesené při summitu Rady Evropy ve Varšavě, stejně jako jsme věnovali pozornost navazující debatě, jak ji zprostředkovala česká média. Ve svých projevech jste se vyjadřoval k roli nevládních organizací v současné společnosti a hrozbě plynoucí z takzvaného radikálního humanrightismu. Jako mezinárodní nevládní organizace, která již 44 let bojuje za rozšíření a ochranu lidských práv, bychom se rádi do této debaty také zapojili.

Vážíme si, že se, jak píšete, od malička věnujete aktivitám v nevládních organizacích a považujete je za „naprosto nezbytnou součást jakékoli smysluplně fungující lidské společnosti“. Jak možná víte, činnost Amnesty International se opírá právě o práci dobrovolníků, kteří se ve svém volném čase scházejí a spolu také demokraticky rozhodují, jakým směrem bude jejich organizace směřovat.

Na druhou stranu trváte na tom, že jsou zde skupiny, které nechtějí podstoupit volební zápas o svou demokratickou legitimitu a maskováním se za vznešené pojmy jako lidská práva chtějí ve spojení s mocným mediálním světem diktovat občanům vlastní představu o svobodě a demokracii. Domníváme se, že je zbytečné nevládním organizacím vytýkat, že se nechtějí podílet na volebním zápase o svou demokratickou legitimitu. Ze samotné podstaty nevládní neziskové organizace vyplývá a legislativně je to také odlišeno, že se nejedná o politickou stranu. Sebeorganizováním se v neziskových organizacích naplňují občané svá základní práva, která jsou mimo jiné obsažena v našem ústavním pořádku. Tím ale podle nás není nijak umenšeno právo těchto skupin mít co říct ke společenskému vývoji ve státě.

Pokud opravdu existují nevládní organizace, které by chtěly diktovat, nařizovat občanům vlastní představu o svobodě, nepřipouštět žádné jiné alternativy, dokonce usilovat o moc, souhlasili bychom naprosto s tím, že něco takového by bylo nebezpečné. Nicméně na základě naší dlouholeté zkušenosti nevíme o žádné lidskoprávní neziskové organizaci, která by v České republice usilovala o moc a „diktování“. Jinou věcí už je možnost přispět svým názorem k rozhodování státních orgánů a je naprosto legitimní, když plní funkci „hlídacího psa“ těchto orgánů a jejich zástupců. Tento aspekt práce nevládních organizací je podle našeho názoru jedním z předpokladů dobře fungující moderní demokracie, která je postavena na občanech a jejich aktivním zapojení častějším než jednou za čtyři roky u voleb.

Proto se nám představa ideologie „NGOismu“ vysvětlené jako přejímání funkce, kterou má demokracie, touha přímo rozhodovat o osudech jiných lidí, zdá současné realitě velmi vzdálená. Upozorňování na tuto zdánlivou hrozbu a její směšování s legitimními a právem garantovanými postupy nevládních organizací může naopak vést k nárůstu nedůvěry veřejnosti v tyto organizace a k jejich faktickému oslabení. Oslabení neziskového sektoru a jeho aktivit pak může v důsledku poškodit celou společnost. Obáváme se, že Vaše nedávné výroky mohou k nárůstu nedůvěry v neziskové organizace přispět.

Podle našeho názoru vládnou ve světě mnohem nebezpečnější ideologie a právě na ty je daleko důležitější upozorňovat. Tímto se také ve své činnosti pravidelně zabýváme a tuto možnost nabízíme každému občanovi této země.

S úctou.

Martin Kryl

předseda koordinačního výboru Amnesty International ČR

Aktuální petice

  Spojené státy

Žádáme milost pro amerického domorodého aktivistu Leonarda Peltiera

Americký domorodý aktivista Leonard Peltier byl v roce 1977 odsouzen ke dvěma doživotním trestům za údajnou vraždu dvou agentů FBI. Ve vězení už strávil 44 let, z toho několik let na samotce. Vždy trval na své nevině. Soudní proces provázela řada pochybení včetně zatajování důkazů nebo zastrašování svědků.

 

Aktuální počet podpisů: 3757 Náš cíl: 4500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...