Den OSN pro práva žen a mezinárodní mír

  Článek

Moje tělo moje práva publikován 8.3.2005

Aktivisté upozorní na násilí páchané na ženách v ozbrojených konfliktech.

Na Den OSN pro práva žen a mezinárodní mír, připomínaný každoročně 8. března, upozorní v úterý lidskoprávní aktivisté v ulicích Brna. U informačního stánku České ulici (naproti hotelu Avion) nabídnou kolemjdoucím materiály o souvislostech mezi porušováním ženských práv ve světě a vývozy zbraní z České republiky. Brňané se také budou moci připojit k petici, požadující ukončení bezpráví v některém z nejakutnějších případů evidovaných Amnesty International. Zahájení a setkání s novináři je připraveno na 15. hodinu, stánek bude k dispozici až do 18.00.

V rozporu se zažitými představami ženám v ozbrojených konfliktech a po nich nehrozí "pouze" znásilnění. Po propuknutí bojů tvoří obvykle většinu neozbrojené civilní populace, a každý útok na civilisty si tedy vyžádá velké oběti právě mezi ženami. Ženy a děti také představují největší část "vedlejších škod" - zabitých nebo zraněných v důsledku ozbrojené akce. Protože mnoho žen pracuje v domácnosti, jejich možnosti uprchnout před hrozícím nebezpečím bývají velmi omezené.

Těm, kdo jsou představitelkami svých komunit, narušují obvyklou představu o "ženské roli", nebo jejichž mužští příbuzní aktivně působí ve veřejném životě, navíc hrozí ze strany ozbrojenců mimořádně velké riziko mučení nebo zabití. Mírové aktivistky, mediátorky konfliktů, ochránkyně lidských práv nebo humanitární pracovnice také čelí zvýšenému nebezpečí. Pokud nejsou přímo ohroženy na životě, mohou se ocitnout ve vězení, kde jsou často mučeny nebo znásilňovány.

V etnických konfliktech se ženy stávají terčem násilí jako symboly "cti" a integrity národa, jejichž ponížením lze demoralizovat protivníka. Po válkách zpravidla v postkonfliktní situaci dochází k rozvoji nucené prostituce a nucené práce žen.

Přestože v posledním desetiletí došlo v odstraňování násilí na ženách k významnému pokroku, vážné problémy stále přetrvávají:

ženy v Afgánistánu jsou dosud vystaveny srovnatelnému útlaku jako v dobách vlády hnutí Talibán
řada žen v Kosovu je nucena žít v podmínkách sexuálního otroctví
ženám v Kolumbii hrozí ze strany příslušníků ozbrojených skupin znásilnění nebo zohavení
ženy v Kambodži při zemědělských pracích stále ohrožuje nevybuchlá munice použitá na přelomu 60. a 70. let dívky v Ugandě jsou násilně verbovány do povstaleckých ozbrojených uskupení

Také Česká republika má svůj nezanedbatelný podíl na podpoře ozbrojeného násilí na ženách. Podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2004 vyvezla zbraně, munici nebo vojenský materiál do celkem 119 zemí. Ve 22 z nich dochází násilí na ženách v ozbrojeném konfliktu nebo k takovému násilí, které s ozbrojeným konfliktem úzce souvisí (důsledky "kultury násilí", nucená prostituce atp.)

Aktuální petice

  Maďarsko

Nový zákon zakáže transgender a intersex lidem úřední změnu genderu. Zastavme to!

V květnu 2020 byla v Maďarsku přijata novela zákona, jejíž článek 33 znemožňuje transgender a intersex osobám úřední změnu pohlaví v souladu s vnímáním vlastní genderové identity, a tím i možnost získat odpovídající doklady (to bylo dosud v Maďarsku možné), což je v rozporu s jejich lidskými právy. Podle novely má být v matrice a v dokladech totožnosti uvedeno „biologické pohlaví založené na zrození a genomu“, což znemožňuje jakoukoliv pozdější úřední změnu tohoto údaje.

 

Aktuální počet podpisů: 3025 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...