Český vývoz zbraní na Ukrajinu: Ostudné porušení embarga a selhání

  Článek

Amnesty International vyjadřuje vážné znepokojení v souvislosti s potvrzeným vývozem vojenského materiálu ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu na Ukrajinu přes embargo vydané Evropskou unií.

Amnesty International dlouhodobě upozorňuje Ministerstvo zahraničních věcí (které posuzuje rizikovost vývozu z hlediska možného porušování lidských práv v cílové zemi) na závažné rozpory mezi deklarovanou podporou demokracie a lidských práv na jedné straně a podporou exportu vojenského materiálu do zemí, kde hrozí jeho zneužití při porušování lidských práv na straně druhé. Tento rozpor je o to viditelnější, že Česká republika v roce 2014 souběžně na mezinárodním poli podporovala zavedení globálních pravidel pro obchod se zbraněmi v podobě ratifikace ATT (Smlouva o obchodu se zbraněmi), v povolování vývozů však sama tato pravidla překročila. Přitom Ministerstvo zahraničních věcí ve svých stanoviscích dlouhodobě zdůrazňuje existenci mezinárodních závazků, které je nutno dodržovat.

Amnesty International požaduje po Ministerstvu zahraničních věcí jasné vysvětlení, proč došlo k porušení embarga EU. A zároveň nastavení takových mechanismů zohlednění lidskoprávních rizik spojených s vývozy, které jednoznačně vyloučí možnost exportovat zbraně do států, kde hrozí reálné riziko jejich zneužití za účelem potlačování lidských práv. A to včetně států, kde je vyhlášeno zbrojní embargo - tedy poslední a nejvyšší instance dostupných regulačních mechanizmů.

Zůstaňme v kontaktu

Odebírejte novinky a petice e-mailem.Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zásad o ochraně a zpracování osobních údajů AI ČR