Valná hromada Amnesty už 11. dubna!

  Článek

publikován 11.4.2015

© Amnesty International

Milí přátelé Amnesty,

blíží se Valná hromada Amnesty International ČR (AI ČR), která se uskuteční o víkendu dne 11. – 12. dubna 2015 v prostorách Knihovny Jana Palacha na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 1, na kterou Vás tímto srdečně zveme. V české Amnesty se toho za minulý rok mnoho událo a hodně nás toho společně čeká i letos – pokračujeme například dále v lidskoprávním vzdělávání, boříme rekordy na Maratonu ve psaní dopisů a monitorujeme nadále vývoj českého obchodu se zbraněmi a reagujeme na neustále vyvíjející se situaci ve světě.

Valná hromada je na základě stanov nejvyšší autorita našeho sdružení, proto rozhoduje o klíčových otázkách, například o dlouhodobém směřování AI ČR nebo volbě členek, členů Správní a Dozorčí rady. To však zdaleka není její jediný účel – na valné hromadě máte prostor vy, členové a členky AI ČR, k vzájemnému setkání, nejrůznějším debatám o tom, kam a jak se společně vydáme dál nebo pro společné hledání odpovědí na otázky, o které se zajímáte.

Chceme Vám také nabídnout zajímavé tematické bloky o kampaních a projektech Amnesty v uplynulém roce a výhled do budoucnosti. Budete mít příležitost seznámit se s tím, jak se české Amnesty vedlo v roce 2014, co vše se chystá v rámci nové Globální strategie 2016-2019, a můžete se dozvědět více také o tom, jakým způsobem byla splněna Strategie AI ČR na období 2014-2016 (blok Vyhodnocení strategie). V neposlední řadě Vám také rádi představíme aktivistky a aktivisty, jejichž zásluhy budou oceněny v rámci již druhého ročníku Ceny za aktivismus. Detailní program valné hromady naleznete níže v pozvánce.

Chceme, aby naše setkání bylo zajímavé. Proto jsme rádi, že pozvání na letošní valnou hromadu přijal českopalestinský politolog a aktivista Šádí Sanaáh. Podělí se s Vámi o své pohledy na problematiku lidských práv v souvislosti s rychle se vyvíjející situací s islamismem a islamofobií v Čechách.

Přejeme Vám příjemné dny a těšíme se na shledanou!

Vaše Amnesty

P.S.: Podrobný program najdete v příloze.