VEDOUCÍ/VEDOUCÍHO FUNDRAISINGU AI ČR

  Článek

Inzeráty publikován 22.2.2018

Hledáme šéfku nebo šéfa oddělení, které zajišťuje financování naší lidskoprávní práce.

Vašim úkolem je zajistit další finanční zdroje AI ČR, abychom byli schopní aktivně usilovat o ochranu lidských práv v České republice i jinde ve světě. Jako manažer fundraisingu jste zodpovědný/á za veškerý zisk finančních zdrojů, které AI ČR potřebuje. Vedete a rozvíjíte fundraisingový tým a zároveň se podílíte na dlouhodobém strategickém plánování činnosti AI ČR.

Co si můžete pod touto prací představit?:

 • Budete tvořit pod vedením ředitele víceletou fundraisingovou strategii. K tomu je třeba nastavovat a naplňovat krátkodobé a dlouhodobé fundraisingové cíle a rozpočty tak, aby podporovaly strategické směřování celé organizace.
 • Vedle strategického řízení oddělení budete řídit a vyhodnocovat činnost celého fundraisingového oddělení s využitím vhodných a zavedených postupů tak, aby dosahovalo skutečných a účinných výsledků.
 • Klíčový aspekt Vaší práce je účinně a dlouhodobě propojovat fundraising s kampaněmi, aktivismem a mediální prací AI ČR, abychom zvyšovali příjmy ze stávajících finančních zdrojů.
 • Budete zodpovědný/á i za vedení FR týmu, a dle potřeby vypisovat a vest výběrová řízení na pozice v rámci fundraisingového oddělení, provádět nábor a školení zaměstnanců a podporovat je v profesním rozvoji tak, aby v Amnesty International vládlo příjemné pracovní prostředí.
 • Protože fungujeme ve větší komunitě neziskových organizací, je nutné také navazovat a udržovat spolupráci s ostatními organizacemi našeho typu a dalšími subjekty v oblasti fundraisingu.
 • Protože jsme celosvětové hnutí, je součástí práce i komunikace s dalšími pobočkami a centrálou AI.

Proto hledáme TOHO/TU:

…KDO ZNÁ ÚSKALÍ FUNDRAISINGU… - máte prokazatelnou zkušenost s nastavováním a plněním fundraisingových cílů

- máte výbornou znalost odpovídajících počítačových aplikací a databází (SalesForce či podobného CRM systému)

- umíte motivovat, inspirovat a přesvědčit případné velké dárce AI ČR ….KDO VYŘEŠÍ… - uvažujete strategicky

- hodí se organizační, manažerské a komunikační dovednosti, schopnost rychlého a pružného jednání za účelem dosažení cílů

- máte talent pružně a aktivně navazovat profesní kontakty

- jste schopný/á rychle a flexibilně přemýšlet, jak našich cílů dosáhnout ...KDO NASLOUCHÁ… - ceníme si otevřenosti, schopnosti naslouchat, dobré znalosti angličtiny slovem i písmem a zájmu o hnutí Amnesty International

- máte přirozené autoritativní vystupování, přesvědčivý projev a schopnost dostat to nejlepší ze svého týmu V rámci organizace je samostatná pozice zařazená do oddělení fundraisingu a budete odpovídat řediteli pobočky. Pozice je na plný úvazek.

Co můžete od nás očekávat?

 • smysluplnou práci v renomované organizaci
 • zázemí mezinárodní organizace
 • prostor pro seberealizaci
 • možnost mít významný podíl na úspěchu organizace
 • školení a podporu osobního rozvoje

Pokud vás pozice zaujala, pošlete svůj životopis a stručný motivační dopis do 31. 9. 2018 řediteli Marku Martinovi na mark.martin@amnesty.cz.