AI: odstraňte bariéry, které Evropanům brání v naplňování lidských práv

  Článek

publikován 6.1.2009

Premiér ČR Topolánek a vicepremiér Vondra dnes prezentovali priority českého předsednictví EU. Amnesty International (AI) v reakci na jejich vystoupení upozorňuje, že české předsednictví by mělo zajistit, aby jeho motto "Evropa bez bariér" platilo pro všechny obyvatele Unie.

S bariérami, které brání vymanit se z chudoby, nedostatečného vzdělání a společenského vyloučení, se totiž denně potýkají příslušníci romských komunit na celém území Evropské unie.

Amnesty International ve svém dokumentu pod názvem "Srdce Evropy musí bít pro lidská práva" předložila českému předsednictví konkrétní doporučení, která se týkají naléhavých otázek lidských práv na území Unie i za jeho hranicemi. Řada doporučení, s nimiž Amnesty International seznámila v prosinci ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, se týkala právě situace romských komunit v EU.

Doporučení AI směřují také ale například k transatlantické spolupráci EU, v rámci níž by Unie měla americké administrativě nabídnout pomoc s přijmutím některých propuštěných zajatců z Guantánama. AI vyzývá rovněž k důslednému důrazu na lidská práva ve vztahu k třetím zemím, jako jsou Čína nebo Izrael. Ve světle posledních událostí leží na českém předsednictví závažná odpovědnost za pomoc při řešení situace v pásmu Gazy a na jihu Izraele.

Česká republika má pro naplnění řady výzev z oblasti lidských práv výjimečně výhodnou pozici, musí je však jednoznačně stanovit prioritou unijní politiky. "Zejména pokud je EU postavena před úkol sladit závazky v oblasti lidských práv se svými zájmy v oblasti obchodu, energetiky nebo bezpečnosti, jsou lidská práva často podřízena ekonomickým zájmům," stojí v dokumentu, který byl předán ministru Karlu Schwarzenbergovi.