Maďarsko nechrání oběti sexuálního násilí mezi partnery

Ve dvou třetinách případů sexuálního násilí v Maďarsku zná oběť útočníka, protože je jím rodinný příslušník nebo známý. Přesto je jen málo pachatelů za svůj zločin souzeno. Předsudky veřejnosti, lhostejnost vlády a nedostatky v justici znemožňují ženám domoci se spravedlnosti. V dnes zveřejněné zprávě to uvádí Amnesty International (AI).

Znásilnění v manželství bylo v Maďarsku jako trestný čin uzákoněno v roce 1997. Ochrana před touto formou násilí je však dosud nedostatečná, protože oběti musejí před soudem prokázat, že kladly odpor. A to bez ohledu na míru výhružek nebo závažnost násilí, kterému byly vystaveny.

U soudu ženy v přítomnosti útočníků opakovaně prožívají hrůzu sexuálních útoků, když prokazují svou nevinu. Běžně čelí názorům, že vynucený sex je v manželství přípustný nebo že muže ke znásilnění provokují. Že by se z těchto důvodů zdráhala znásilnění oznámit, uvedla při rozhovoru s pracovníky AI dokonce jedna maďarská soudkyně.

Velké množství případů se však před soud ani nedostane. Oběti buď případ vůbec neohlásí, protože se obávají ponižujícího vyšetřování nebo jej odloží policie, která neprovede dostatečné šetření a obvinění označí za "falešné". Poškozené ženy nebo svědci proto pod tlakem stahují své výpovědi.

"Znásilnění v manželství je zločin. Odsouzení a výsměch společnosti ani nedůvěra v justici a zdravotnictví nesmějí být důvodem, proč oběti nedosáhnou spravedlnosti," uvedla Nicola Duckworthová, ředitelka programu AI pro Evropu a střední Asii.

Problém znásilnění mezi partnery maďarská společnost prakticky nediskutuje. Podle výzkumu veřejného mínění z roku 2006 nevědělo, že znásilnění v manželství je trestný čin, 62 procent respondentů.

AI vyzývá vládu Maďarska, aby provedla změny v zákonech, které obětem znásilnění zajistí spravedlnost. Je nezbytné, aby stát poskytl obětem násilí odpovídající péči, a především, aby se maďarská společnost zbavila svých předsudků.

Podobné příběhy

22.9.2015

Maďarsko porušuje lidská práva uprchlíků

Maďarsko porušuje lidská práva uprchlíků tím, že jim blokuje přístup k adekvátnímu azylovému řízení na svém území. Dodatky k zákonu, který kriminalizuje „nelegální“ vstup uprchlíků a migrantů do země se záměrem přesunout odpovědnost Maďarska na ty, kteří potřebují mezinárodní ochranu, musejí být zrušeny.


9.10.2015

Uprchlická krize: EU musí formálně varovat Maďarsko, dopouští se totiž porušování závazků a lidských práv

Maďarská vláda investovala více než 100 milionů eur do výstavby plotů na hranicích. Je to třikrát tolik, co vynaloží ročně na přijímání žadatelů o azyl.