Americké úřady nechrání domorodé ženy před násilím

Každá třetí indiánská žena v USA se stává obětí znásilnění. Podle údajů ministerstva spravedlnosti je nebezpečí sexuálního násilí pro domorodou Američanku 2,5krát vyšší než pro ostatní ženy. Amnesty International (AI) ve své nové zprávě dokazuje, že odpovědnost za tento stav nese také centrální vláda, která není schopna domorodým obětem zajistit přístup ke spravedlnosti.

Vláda Spojených států vytvořila složitou spleť kmenových, státních a federálních jurisdikcí, jejichž neúčinnost umožňuje pachatelům napadat a znásilňovat fakticky beztrestně. Funkčnost kmenového justičního systému, na který se indiánské oběti trestných činů obracejí, je snížena jeho dlouhodobým podfinancováním. Federální právo navíc kmenovým soudům umožňuje udělení maximálně ročního trestu za jakýkoli přečin a zakazuje soudit podezřelé jiného než indiánského původu, a to navzdory datům ministerstva spravedlnosti, která ukazují, že 86 procent pachatelů není indiánského původu.

Problémem je i nedostatek vyškolených zdravotníků, kteří by byli schopni provádět vyšetření obětí sexuálního násilí v zařízeních, v nichž se domorodé obyvatelstvo obvykle léčí (Indian Health Service, IHS). Oběti znásilnění jsou v USA vyšetřovány speciálním standardizovaným postupem, špatně provedené vyšetření tak mívá za následek protahování nebo úplné odložení případu.

Zpráva AI varuje, že údaje americké vlády, jakkoli jsou znepokojivé, nepodávají objektivní obraz sexuálního násilí na domorodých ženách. Řada obětí kvůli strachu svůj případ totiž vůbec neohlásí. Podle jednoho ze sociálních pracovníků působícího v Oklahomě se policie dozvěděla jen o 3 ze 77 zaznamenaných případů.

„Sexuální násilí, jehož terčem jsou domorodé ženy v USA, je doprovázeno selháními na všech úrovních amerického justičního systému. AI podporuje oběti útoků a vyzývá, aby jim americká vláda poskytla ochranu a spravedlnost, jakou si zaslouží," uvedla Kate Gilmorová, zástupkyně generální tajemnice AI.

Video o sexuálním násilí na domorodých žených si můžete stáhnout
zde

Podobné příběhy

2.3.2018

Honduras: Neschopnost najít vrahy Berty Cáceresové ohrožuje další aktivisty

2. března 2016 Bertu zastřelili. Ani po dvou letech Honduras nemá pachatele.


16.1.2017

Guantánamo: Dvojí měřítko lidských práv

Koncem loňského roku byly Spojené státy americké zvoleny na dobu tří let Valným shromážděním OSN do jednoho z jejích klíčových orgánů, Rady OSN pro lidská práva, kde 1. ledna 2017 zasedly.


6.3.2017

USA: Trumpova rozhodnutí blokovat uprchlíky uvádí nenávistnou rétoriku do praxe

V reakci na výkonné nařízení prezidenta Trumpa účinně zabránit uprchlíkům, aby hledali přesídlení v USA, Salil Shetty, generální tajemník Amnesty International řekl:


1.2.2017

Spojené státy americké: Boj proti uprchlíkům

Generální tajemník Amnesty ke krokům Donalda Trumpa.