Pět let po uzavření míru v Angole zůstává mnoho lidí bez domova

Občanská válka v Angole, která trvala 27 let, připravila mnoho občanů o jejich domovy. Stovky tisíc jich našly útočiště v okolí hlavního města Luandy. Pět let po skončení ozbrojeného konfliktu jsou však opakovaně nuceni vyklidit své provizorní příbytky, čímž jsou porušována jejich lidská práva. Z většiny z nich se stávají bezdomovci nebo žijí v nelidských podmínkách.

4. dubna 2002 uzavřela angolská vláda mírovou smlouvu s Národní unií za úplnou nezávislost Angoly (UNITA) a ukončila tím po 27 letech občanskou válku. Smlouva stanovila kromě podmínek pro ekonomický růst a stabilitu země také opatření pro poválečnou obnovu sociálního zázemí. V tomto bodě však dosud nepodnikla dostatečné kroky k zabezpečení občanů, kteří přišli o své domovy a získali status neoficiálních osadníků na území okolo Luandy.Během pěti let po ukončení konfliktu se zvýšily požadavky na využití pozemků okolo hlavního města. Tisíce rodin byly v letech 2004 – 2006 násilně vystěhovány ze svých provizorních domovů kvůli vytvoření prostoru pro ekonomicky výhodnější záměry. Pozemky byly těmto lidem odebrány bez předchozího upozornění, jakékoliv ochrany nebo řádného soudního rozhodnutí, jak to požaduje Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESCR), jehož je Angola signatářem. Jejich domovy byly zbourány podle plánu nové bytové výstavby. Mnoho případů vystěhování navíc doprovázelo nadměrné násilí.Následně se obyvatelé těchto městských čtvrtí vrátili do rozvalin svých domovů, protože jim nebylo poskytnuto žádné náhradní ubytování. V sutinách si postavili nové přístřešky. Žijí bez přístupu k pitné vodě, kanalizaci a sociálnímu zařízení, vystaveni vlivu počasí. Nikdo z nich neobdržel za své ztráty odškodnění.Podle vyjádření někdejšího Výboru OSN pro lidská práva jsou tito násilně vystěhovaní oběťmi hrubého porušení lidských práv, především práva na dostačující bydlení. AI žádá angolskou vládu, aby neopomíjela povinnost chránit lidská práva svých občanů a zajistila všem vystěhovaným odpovídající ubytování a odškodnění ztrát.

Podobné příběhy

24.3.2020

Platforma pro sociální bydlení: Opatření pro ochranu osob bez domova


22.4.2020

16 aktivistů propuštěno, další zůstávají ve vězení

Šestnáct nikaragujských aktivistů zadržených v listopadu 2019 za to, že dali vodu skupině lidí držících hladovku je na svobodě.


24.5.2019

Pronásledovaní Rohingové vyprávějí

Jakou jednu věc byste si vzali s sebou, kdybyste prchali ze svého domova před násilím a útlakem?


24.5.2019

Pronásledovaní Rohingové vyprávějí

Jakou jednu věc byste si vzali s sebou, kdybyste náhle prchali ze svého domova před násilím a útlakem?


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...