Dvě ženy v Súdánu jsou odsouzeny k ukamenování

Dvěma ženám v západosúdánském Dárfúru hrozí smrt ukamenováním. K trestu byly odsouzeny za cizoložství. Amnesty International (AI) žádá veřejnost, aby za případy žen apelovala a zaslala protestní dopis ministru spravedlnosti Súdánu.

Sadía Idrís Fadúl z etnické skupiny Furů byla uznána vinnou 13. února, Amúna Abdallah Daldúm z etnické skupiny Tamá pak 6. března. Obě byly k trestu smrti odsouzeny soudem ve středosúdánském státě Gazíra. Podle dostupných zpráv ale během procesu nedostaly šanci se obhájit: neměly k dispozici právníka, navíc obě mluví jen jazykem svých etnických skupin, zatímco soudní řízení bylo vedeno v arabštině a tlumočník nebyl u soudu přítomen.

„Osud těchto žen nemůže být nikomu lhostejný. Udělejme pro ně něco - i kdyby to měl být jen písemný apel. Jeden dopis nic nezmůže, ale když jich budou stovky a tisíce, máme naději na změnu,“ říká ředitel české pobočky AI Zdeněk Rudolský. Ženy se proti rozsudku sice odvolaly, k popravě však může dojít každým dnem. V současné době jsou zadržovány v ženské věznici ve městě Wad Madaní ve státě Gazíra. Obě jsou vdané a mají děti, Sadía Idrís Fadúl dokonce o jedno z nich pečuje přímo ve věznici.

„V minulosti jsme viděli, jak odpor světové veřejnosti proti tomuto krutému trestu pomohl třeba nigerijské ženě Amině Lawalové. Nenechme v nouzi ani dvě ženy v Súdánu,“ dodává Zdeněk Rudolský.

Rozsudek může být vykonán kdykoli. A to i přes skutečnost, že ženy pravděpodobně nedostaly možnost se během procesu hájit. Amnesty International (AI) trest smrti bezpodmínečně odmítá jako nelidský a degradující.

Protestní dopis zasílejte na adresu ministra spravedlnosti Súdánu:
Mr Ali Mohammed Ali al-Mardi
Minister of Justice
Ministry of Justice
PO Box 302
Khartoum
SUDAN
Fax: +249 183 770883

Vzorový dopis v anglickém jazyce ve formátu doc ke stažení zde.
Vzorový dopis v českém jazyce:

Vážený pane ministře,

dozvěděl/a jsem se o vážné situaci Sadíi Idrís Fadúl a Amúny Abdalláh Daldúm. Dovolte, abych nad tím, že Sadíi Idrís Fadúl a Amúně Abdalláh Daldúm hrozí trest smrti ukamenováním, vyjádřil/a hluboké znepokojení.

Obávám se, že rozsudek nad ženami byl vynesen po procesu, v němž obžalované nedostaly možnost se obhájit: neměly k dispozici právního zástupce a soudní řízení bylo bez tlumočníka vedeno v arabštině, již ani jedna z žen neovládá. Velmi mne znepokojuje i skutečnost, že jedna z žen pečuje ve věznici o dítě.

Amnesty International považuje trest smrti za nepřijatelný za jakýchkoli podmínek. Žádám Vás proto, aby rozsudek nad Sadií Idrís Fadúl a Amúnou Abdalláh Daldúm nebyl vykonán.

Děkuji Vám za čas věnovaný tomuto závažnému případu.


Další informace

Súdánský trestní řád, který je z části postaven na islámském právu, dosud umožňuje trestat odsouzené bičováním, amputacemi končetin nebo popravami oběšením či ukamenováním. Sadía Idrís Fadúl a Amúna Abdalláh Daldúm byly odsouzeny na základě článku 146 (a) súdánského trestního zákoníku z roku 1991, který zakazuje jakýkoli mimomanželský pohlavní styk a ukládá tresty od sta ran bičem až do popravy ukamenováním.

AI nezaujímá žádné stanovisko vůči islámskému ani jinému náboženskému právu, podobné tresty však odmítá jako kruté, nehumánní, degradující a odporující povinnostem Súdánu vyplývajícím z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR).

Popravy kamenováním jsou dosud běžné v některých zemích Blízkého východu a severní Afriky.

Poznámka:
Jména žen v původní transkripci zní: Sadia Idriss Fadul a Amouna Abdallah Daldoum.

Podobné příběhy

14.6.2019

Súdán: Smrt demonstrantů si žádá okamžité prošetření

Příkaz rozehnat poklidné protesty stál život stovku lidí!


Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...