Mexiko: Tři policisté obviněni z mučení ve zlomovém případě – šance pro spravedlnost

První případ obvinění úředníků z mučení na severu Mexika!
Tři policisté byli obviněni z mučení v severním státě Baja California po neúnavné kampani oběti Adriána Vázqueze Lagunese, jeho rodiny a právníka, podporovaných Amnesty International. Toto je první případ, kdy bylo vzneseno obvinění ve státě, který je notoricky známý stížnostmi o mučení.

Adrián Vásquez Lagunes byl zatčen, zastrašován, bit a téměř udušen v průběhu dvanácti hodin ve státní policejní vazbě v roce 2012. Úřad státního zastupitele ho poté obvinil z ilegálního držení zbraně a označil ho za významného drogového překupníka, přičemž ignoroval svévolné zadržování na základě nepodloženého nařčení, stejně jako mučení a smyšlené důkazy. Zůstává ve vězení, zatímco soudní řízení stále probíhá. I přes daný fakt, že jediný relevantní důkaz proti němu byl údajně nastražený policií.

Toto je zlomový okamžik pro spravedlnost v Baja California, nicméně je zde stále co dohánět. Mexické úřady musí upustit od všech obvinění proti Adriánu Vásquezovi a propustit ho okamžitě z vězení. Zároveň musí pokračovat s vyšetřováním tohoto případu, docílit spravedlnosti ohledně viníků a postarat se o to, aby se to již nikdy neopakovalo,“ řekla Carolina Jimenezová, zástupkyně ředitele pro výzkum v Americe Amnesty International.

Obvinění z mučení proti úřadům jsou v Mexiku extrémně vzácné. Na federální úrovni bylo dosaženo pouze sedmi doznání od roku 1991, kdy bylo v Mexiku uzákoněno mučení jako trestný čin.

Po svém uvěznění byl Adrián Vásquez ve státní vazbě vyšetřen úředním doktorem. Doktor došel k závěru, že zranění, která Adrián utrpěl v policejní vazbě, neohrožují Adriána na životě a zahojí se za 15 dní. Následně poté Adrián zkolaboval a byl urychleně odvezen do nemocnice, kde podstoupil chirurgický zákrok, který mu zachránil život. Nemocniční zpráva identifikovala řadu zranění způsobená bitím včetně zranění plic, močového měchýře a břicha.

Trvalo to dva roky, než úřady provedly soudní vyšetření Adriánova zdravotního stavu. Následná soudní zpráva byla nedostatečná, co se týká splnění mezinárodních standardů zakotvených v Istanbulském protokolu. To je rozšířený problém v celém Mexiku. Amnesty International požaduje po úřadech, aby přijaly účinné prostředky k zajištění přístupu k adekvátnímu soudnímu vyšetření pro všechny oběti mučení.

„Mexiko musí zřídit oficiální soudní experty nezávislé na žalujících stranách a zajistit, že mají všechny oběti mučení neustálý přístup k adekvátnímu zdravotnímu vyšetření. Dále by měly být všechny zprávy provedené nezávislými soudními experty plně respektovány při soudním procesu, pokud vyhovují podmínkám Istanbulského protokolu.

Background

Strach z mučení je rozšířený. Podle dotazníku uznaným Amnesty International má 64% Mexičanů strach z mučení, pokud by byli vzati do vazby. V září 2014 vydala Amnesty International zprávu „Mimo kontrolu: Mučení a další špatné zacházení v Mexiku“, která odhaluje závažné zvýšení mučení, špatného zacházení a přetrvávající kulturu tolerance a beztrestnosti těchto zločinů. Tato zpráva je součástí globální kampaně „Stop Torture“ vedené Amnesty International.

Zjistěte více o české části kampaně a zapojte se!

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...